Nagrody i wyróżnienia

OSTATNIE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Military Friendly Employer Award (Victory Media, 2017)

#3, 50 najlepszych pracodawców (Careers & disABLED Magazine, 2017)

50 najlepszych pracodawców (Minority Engineer Magazine, 2017)

1.  miejsce, Doskonałość w analityce, nagroda „ANNY” (Międzynarodowy Instytut analiz, 2016).

#2, Najlepsze miejsca pracy w Brazylii (Great Place to Work Institute, 2015)

#2, Najlepsze miejsca pracy w Panamie (Great Place to Work Institute, 2016)

#3, 50 najlepszych pracodawców dla kobiet-inżynierów (Women Engineer Magazine, 2016)

#3, Najlepsze miejsca do rozmowy kwalifikacyjnej (Glassdoor, 2016).

#8, 50 najlepszych pracodawców (Careers & the Disabled Magazine, 2016)

25 Firm cenionych za zróżnicowanie (DiversityInc, 2016).

#82 Najlepszych światowe marki (Interbrand, 2016).

Finalista, Nagroda Circular Economy (World Economic Forum & Forum of Young Global Leaders, 2016)

Odbiorca, Dedykowani do różnorodności STEM (Diversity in Action Magazine, 2016).

Pracodawca Military Friendly®   (Victory Media, 2016)

Członek, promowanie kobiet w radzie (Conference Board)

Wiodący pracodawca dla osób niepełnosprawnych (National Organization on Disability)