Właściwa część. Właściwy dostawca. Właściwy koszt. Właściwe miejsce. Właściwy czas.

Przywództwo & rozwój techniczny Program (LTDP) – ścieżka zaopatrzenia wpływa na rozwój i szkolenia następnego pokolenia bardzo zdolnych liderów ze szczególnym uwzględnieniem aspektu technicznego zaopatrzenia i zarządzania dostawami, zarządzania jakością, zarządzania dostawcami oraz nadzorem nad operacjami.

W trakcie programu będziesz rotować wśród trzech rocznych przydziałów, które pozwolą rozwinąć Twoją karierę. Role zostaną wybrane w oparciu o Twoje umiejętności i cele zawodowe. Po ukończeniu programu specjaliści ds. zakupów są przydzielani do stałych stanowisk w ramach globalnej sieci zaopatrzenia.

Poszukujemy osób, które mają:

  • Minimalny łączny wskaźnik GPA: 2,8 w skali do 4,0 (bez zaokrąglenia)
  • stopień magistra lub licencjata w zakresie inżynierii przemysłowej, Inżynierii mechanicznej, zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki, zarządzania operacjami lub zarządzania/administracji przedsiębiorstwem z akredytowanego programu lub uniwersytetu
  • Co najmniej jeden staż w dziedzinie pokrewnej albo w środowisku produkcyjnym
  • Chęć podróżowania i zdolność do przenoszenia się
  • Możliwość pracy poza godzinami zmian