Ścieżka Inżynierii produkcyjnej

Leadership & Technical Development Program (LTDP) – ścieżka Inżynierii produkcyjnej to trzyletni program z trzema ambitnymi przydziałami rotacji dopasowanymi do Twojej kariery zawodowej. Wspólnota ta obejmuje inżynierię produkcji, usługi techniczne, planowanie, inżynierię jakości, zakupy i wdrażanie systemu produkcji Caterpillar.

W trakcie trwania programu otrzymasz dwa roczne przydziały w inżynierii produkcji, ukierunkowane na obróbkę, montaż, inżynierię procesów lub wytwarzanie. Odbędziesz również jednoroczną rotację wielofunkcyjną w zakresie jakości, zakupów, zarządzania łańcuchem dostaw i logistyki. Z każdą rotacja możesz poprawić swoje umiejętności poprzez podstawowe i specjalistyczne szkolenia, coaching, mentoring i okazje do rozwoju zawodowego. Po zakończeniu ostatniej rotacji nastąpi powrót do organizacji zatrudniającej na końcowy przydział.

Poszukujemy inżynierów, którzy mają:

  • minimalny wskaźnik GPA: 2,8 w skali do 4,0 (bez zaokrąglenia)
  • stopień licencjata (preferowany, ale nie wymagany) w zakresie: inżynieria produkcji, technologia inżynierii produkcji, inżynieria systemów produkcji, inżynieria mechaniczna i zarządzanie operacjami
  • zamiłowanie do technologii
  • gotowość do przeniesienia się zgodnie z przydziałami rotacji
Carietha, niedawna absolwentka programu rozwojowego Manufacturing Engineering, opowiada o swoich doświadczeniach w programie.

Ścieżka inżynierii produkcyjnej – broszura informacyjna