Specjaliści HR

Human Resources (HR) Professional Development Program stanowi fundament odnoszenia sukcesów i przywództwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie Caterpillar. Pracownicy są podstawą naszej działalności, a jako specjalista HR będziesz mieć z nimi styczność na wszystkich szczeblach w różnych zakątkach świata.

Rozpoczniesz karierę w Caterpillar jako aktywny uczestnik trzyletniego programu, realizując złożone zadania w obrębie naszej wspólnoty HR, pracując jeden rok w jednostce biznesowej, jeden rok jako kontroler procesu globalnego i jeden rok w środowisku usługowym. Po zakończeniu rotacji otrzymasz przydział, który będzie najlepiej odpowiadał Twojej karierze zawodowej.

Twoja doświadczenie w HR ma znaczenie, a my szukamy ludzi, którzy mają:

  • minimalny wskaźnik GPA: 2,8 w skali do 4,0
  • stopień licencjata (preferowany, ale nie wymagany) w dziedzinie: zasobów ludzkich, komunikacji, administracji przedsiębiorstwa, zarządzanie przedsiębiorstwem itd.
  • gotowość do przeniesienia się w czasie trzyletniego programu i w późniejszym czasie
  • pozwolenie na pracę w Stanach Zjednoczonych