Ścieżka rozwoju produktu

Marz. Konstruuj. Wprowadź w życie.

Program The Engineering Rotational Development Program (ERDP) – ścieżka rozwoju produktu obejmuje projektowanie, weryfikację, symulację i inżynierów produktu pracujących w działach badań i rozwoju, wprowadzanie nowego produktu i ciągłe doskonalenie. Powyżej 12 do 18 miesięcy będziesz rotować między przydziałami, które pozwolą Ci rozwijać swoją karierę.

W trakcie programu wykorzystasz swoje techniczne i przywódcze umiejętności przez zintegrowane szkolenie podstawowe, jak również coaching, mentoring, rozwój zawodowy i możliwości rozwoju zawodowego. Gdy zrealizujesz swoją ostatnią rotację, powrócisz do organizacji zatrudniającej na trwający trzy do pięciu lat przydział.

Poszukujemy inżynierów, którzy mają:

  • minimalny wskaźnik GPA: 3,0 w skali do 4,0 (bez zaokrąglenia)
  • stopień licencjata lub magistra (nie jest to wymogiem) w zakresie: inżynieria mechaniczna, inżynieria elektryczna, inżynieria lotnicza (dynamika płynów lub kwestie strukturalne), inżynieria rolnicza (napędy), inżynieria komputerowa, informatyka i inżynieria oprogramowania
  • zamiłowanie do przywództwa i technologii
  • silne umiejętności komunikacyjne