Specjaliści ds. komunikacji

Communications Professional Development Program (CPDP) jest programem rozwoju przywództwa dla następnej generacji specjalistów ds. komunikacji. Skoncentrowaliśmy się na rozwoju consultingu, przywództwa i strategicznych umiejętności potrzebnych, aby zostać liderem w komunikacji.

Będziesz rotować w jednym z 18-miesięcznych przydziałów w dziale Corporate Public Affairs, a przez kolejne 18-miesięcy w jednej z wielu naszych jednostek biznesowych. W każdym przydziale zachęcamy do zostania wyróżniającym się doradcą. Doceniamy świadome przywództwo i strategiczne myślenie oraz zapewniamy naszym specjalistom możliwości stosowania i adaptowania tych umiejętności. Inne obszary nacisku obejmują naukę kultury korporacyjnej i zrozumienie sposobu tworzenia odpowiednich komunikatów. Po zakończeniu rotacji znajdziesz się na stanowisku, które najlepiej pasuje do celów Twojej kariery.

Potrzebujemy ludzi, którzy mają:

  • minimalny wskaźnik GPA: 2,8 w skali do 4,0
  • stopień licencjata w dziedzinie reklamy, komunikacji, języka angielskiego, dziennikarstwa, marketingu, komunikacji organizacyjnej, public relations lub w pokrewnej dziedzinie
  • gotowość do przeniesienia się w dowolne miejsce na świecie
  • wysokie umiejętności komunikacyjne (pisemne i ustne).
  • staż pracy lub doświadczenie zawodowe w komunikacji
  • dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich 18 miesięcy