Program rozwoju zawodowego dla specjalistów ds. analityki

Tutaj analityka polega na wykorzystaniu kombinacji danych, modelowania matematycznego i statystycznego oraz zrozumienia biznesowego w celu zdobycia wiedzy i podejmowania działań, które przynoszą korzyści nam i naszym klientom. Analytics Professional Development Program pozwoli Ci zanurzyć się w naszej działalności i zapewni analityczne narzędzia i techniki umożliwiające analizowanie danych, które wpływają na decyzje biznesowe.    

Typowe problemy obejmują określanie najbardziej opłacalnego sposobu spełniania wymagań norm emisji zanieczyszczeń dla silników; głównych czynników kosztów opieki zdrowotnej; rekomendowanie optymalnego dostawcy danej części; określanie, które części najprawdopodobniej przyniosą największe oszczędności; oraz identyfikowanie sprzedaży i zapewnianie analiz dla ogólnofirmowych, ważnych projektów, takich jak projekty poprawy strategicznej.

Potrzebujemy ludzi, którzy mają:

  • minimalny wskaźnik GPA:   3,0 w skali do 4,0 (bez zaokrąglenia)
  • skuteczne umiejętności komunikacji i pracy zespołowej
  • wiedzę na temat narzędzi statystycznych, do gromadzenia danych i wizualizacji
  • umiejętność korzystania z metod ilościowych stosowanych w problemach biznesowych