© 2017 Caterpillar All Rights Reserved

Caterpillar behoudt alle auteursrechten op alle tekst, grafische beelden en software die eigendom van Caterpillar zijn, en machtigt u bij deze om de hierin gepubliceerde documenten elektronisch te kopiëren, uitsluitend voor het overdragen of bekijken van de informatie. U mag geen bestanden op deze website dupliceren, wijzigen of anderszins veranderen om ze door te sturen, en u mag de informatie hierin niet afdrukken zonder toestemming van Caterpillar. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven bepaald, mag niets hierin worden opgevat als het verlenen van enige licentie of recht onder welk Caterpillar copyright, octrooi of handelsmerk dan ook.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar geel" en POWER EDGE 'trade dress' alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. Cat en Caterpillar zijn gedeponeerde handelsmerken van Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629 VS.

Juridische mededelingen

De informatie in deze publicatie, waaronder tekst, afbeeldingen en links, worden DOOR CATERPILLAR INC. VERSTREKT "ALS ZODANIG", UITSLUITEND VOOR HET GEMAK VAN HAAR DEALERS EN KLANTEN ZONDER ENIGE GARANTIE, OFWEL UITDRUKKELIJK OFWEL IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET PLEGEN VAN INBREUK. Caterpillar Inc. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in deze publicatie of andere documenten waarnaar in deze publicatie wordt verwezen of die in een link worden vermeld. Deze publicatie kan technische of andere onnauwkeurigheden bevatten en niet alle producten of diensten waarnaar wordt verwezen, zijn in alle gebieden verkrijgbaar. Van tijd tot tijd worden veranderingen in de informatie aangebracht en Caterpillar kan de in deze publicatie beschreven producten of diensten te allen tijde veranderen. Neem contact op met uw plaatselijke Caterpillar dealer voor meer informatie voordat u op enige informatie hierin vertrouwt.

Mocht u ervoor kiezen om rechtstreeks aan Caterpillar opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën en dergelijke te sturen met betrekking tot deze website of Caterpillar producten en diensten, stemt u ermee in dat dergelijke informatie geacht wordt niet vertrouwelijk te zijn en dat Caterpillar geen enkele verplichting heeft om te antwoorden en vrij is om de informatie zonder beperking te reproduceren, gebruiken, onthullen en onder derden te verspreiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die dergelijke informatie bevatten.