Gegevensprivacyverklaring van het Customer Interaction Center

Caterpillar.com erkent en respecteert het privébelang van individuen met betrekking tot de persoonlijke informatie die via activiteiten wordt verstrekt aan het Customer Interaction Center in overeenstemming met de grondbeginselen van Caterpillar inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

Hoe verzamelen wij persoonlijke informatie?
We verzamelen de persoonlijke informatie die u aan het Customer Interaction Center verstrekt via het Contactformulier op Caterpillar.com. We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen via andere bronnen, zowel binnen als buiten Caterpillar.

Gebruiken wij elektronische mechanismen zoals 'cookies'?
Het Customer Interaction Center gebruikt geen cookies met het verzamelen van persoonlijke informatie als doel.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?
Wij registreren gegevens zoals voornaam, achternaam, adres, plaats, staat/provincie, postcode, land, e-mailadres en telefoonnummer, die u ons verstrekt via het Contactformulier op Caterpillar.com.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonlijke informatie?
De persoonlijke informatie die wij verzamelen via het Contactformulier op Caterpillar.com wordt gebruikt om aan uw verzoek om documentatie of contact te kunnen voldoen.

Hoe beschermen wij persoonlijke informatie?
Het Customer Interaction Center maakt gebruik van redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, manipulatie, vervalsing, onbevoegde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking door welke partij dan ook binnen of buiten Caterpillar. Deze informatie wordt bijvoorbeeld bewaard in een database alleen toegankelijk is middels autorisatie en een wachtwoord, en zich achter een beveiligingsfirewall bevindt.

Geven wij de persoonlijke informatie vrij die wij verzamelen?
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken wanneer dit nodig is om uw vraag te beantwoorden en te voldoen aan de doeleinden van het Contactformulier van Caterpillar.com. In elk geval worden persoonlijke gegevens alleen verstrekt aan personen met een legitieme zakelijke reden om toegang te krijgen tot de informatie. Niettegenstaande de eerdergenoemde vrijgave, geven wij, indien de wet of relevant bedrijfsbeleid dit vereist of toestaat, uw persoonlijke informatie vrij.

Hoe heb ik toegang tot mijn persoonlijke informatie?
Op verzoek en na overleg van toereikend bewijs van hun identiteit, kunnen personen toegang verkrijgen tot de persoonlijke informatie die zij via het indienen van dit formulier hebben verstrekt.

Het Customer Interaction Center bewaart de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt slechts zo lang als nodig is om aan uw verzoek te kunnen voldoen en voor noodzakelijke opvolging, en anders zoals wettelijk is toegestaan of conform de bewaarrichtlijnen van documenten van Caterpillar.
Uw toestemming
Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie conform de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. Aangezien deze dienst beschikbaar is voor personen op diverse locaties over de gehele wereld, stemt u in met het overdragen van uw persoonlijke informatie naar landen of rechtsgebieden waar mogelijk niet dezelfde mate van gegevensbescherming wordt gehanteerd als in uw eigen rechtsgebied.

Waar vind ik meer informatie over deze privacyverklaring?
U kunt op een van de volgende manieren contact opnemen met de coördinator van het Customer Interaction Center:

  • Door een aanvraag in te sturen met behulp van het Contactformulier
  • Per telefoon naar de Verenigde Staten via (309) 578-6298
  • Per fax naar de Verenigde Staten via (309) 578-2559

Wat gebeurt er als deze privacyverklaring verandert?

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensprivacyverklaring bij het Contactformulier te wijzigen. Als het Customer Interaction Center deze privacyverklaring bijwerkt of wijzigt, worden de wijzigingen op deze pagina aangebracht. Door uw gebruik van het Contactformulier na de publicatie van wijzigingen aan deze gegevensprivacyverklaring bij het Contactformulier gaat u akkoord met deze wijzigingen.

21 januari 2004