Lambda Network

Het in 2006 opgerichte Caterpillar Lambda Network helpt bij het creëren van een integratie-omgeving voor homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender medewerkers van Caterpillar en hun medestanders (LHBTM). Lambda ondersteunt het non-discriminatiebeleid van Caterpillar, waar ook seksuele geaardheid onder valt, en helpt bij de voorlichting van medewerkers over de LHBT-gemeenschap.

Visie:

Alle medewerkers zijn bij Caterpillar gelijk en hebben toegang tot dezelfde carrièrekansen, ongeacht hun seksuele geaardheid of seksuele identiteit.

Essentiële succesfactoren:

  1. Wij onderwijzen leidinggevenden van Caterpillar over de waarde van LHBTM-medewerkers op de werkplek. (Regie: Voorlichtingscomité)
  2. Wij willen LHBTM-medewerkers een gevoel van gemeenschapszin geven via zinvolle bijeenkomsten en sociale activiteiten voor leden van Lambda.
  3. Wij zullen ons inzetten voor de betrokkenheid van leden via zeer zichtbare communicatie en mentorrelaties.
  4. Wij zullen een Raad van Advies met veranderingsmanagers oprichten om het bewustzijn over de LHBTM-voorlichting van Lambda verder te vergroten en bij te dragen aan de doelstellingen van Lambda.

Comités:

Het Caterpillar Lambda Network bestaat uit een bestuurssponsor, een voorzitter, vicevoorzitter en drie comités met ruim 170 leden. De comités bevatten:

  1. Activiteiten - plannen van driemaandelijkse ledenvergaderingen, sociale activiteiten en informele bijeenkomsten, plus een jaarlijks maatschappelijk project.
  2. Communicatie - creëren en onderhouden van de website van het Caterpillar Lambda Network en de ledenlijst, en het versturen van algemene communicatie aan leden en/of belanghebbenden.
  3. Kennis/voorlichting - in samenwerking met de Global Diversity Office werken aan mogelijkheden voor LHBT-voorlichting en -bewustwording.

Voordelen voor leden

Elk lid van Lambda kan de ledenvergaderingen, sociale evenementen en formele bijeenkomsten bijwonen en deelnemen aan onze maatschappelijke projecten. Bovendien kunnen leden en niet-leden deelnemen aan ons mentoringprogramma, waarbij een mentor/mentee wordt toegewezen op basis van de specifieke behoeften van de betreffende persoon (pas "uit de kast "gekomen medewerker, carrièreontwikkeling, collega/supervisor van een LHBT-medewerker of familieleden van leden van de LHBT-gemeenschap).

Om in contact te komen met een lid van CLN kunt u een e-mail sturen naar Caterpillar_Lambda_Network@cat.com.