Experienced Professional Resource Group

De Experienced Professional Resource Group van Caterpillar werd in juni 2008 gestart met als doel de carrièremogelijkheden van ervaren professionals die in dienst treden van Caterpillar te verbeteren. De groep richt zich met name op het aantrekken en behouden van essentieel talent en het benutten van de diverse vaardigheden en invalshoeken die elke nieuwe persoon aan de organisatie toevoegt.

Naarmate Caterpillar blijft groeien, ontstaat er een steeds sterkere noodzaak om professionals met externe ervaring aan te trekken. De EP Resource Group is opgericht om Caterpillar te helpen bij het werven, inwerken, ontwikkelen en behouden van deze personen.

EP wordt ondersteund door de bestuurssponsor, vicepresident Gwenne Henricks, en een adviesraad. De groep bestaat uit vijf comités:

Mentoring:

 • Beoordelen van huidige mentorprocessen
 • Ontwikkelen van een netwerk van mentoren
 • Effectief communiceren met opdrachtgevende lijnmanagers

Ledenbetrokkenheid:

 • Adverteren van groepsactiviteiten en werven van nieuwe medewerkers
 • Enquêteren van leden over de waarde van activiteiten
 • Ontwikkelen van communicatiemiddelen, processen

Bedrijfsleiding:

 • Ontwikkelen van leiderschapscapaciteiten
 • Zorgen voor gedegen sponsoring

Voorlichting:

 • Voorlichten van leidinggevenden over culturele barrières en de waarde van ervaren professionals
 • Creëren van begrip voor de noodzaak om meer ervaren professionals aan te nemen
 • Onder de aandacht brengen van succesverhalen

Introductie:

 • Ontvangen van kandidaten
 • Geven van feedback over geschikte ontvangstmogelijkheden
 • Wegwijs maken van nieuwe medewerkers

EP houdt elke maand een algemene ledenvergadering, die varieert van een formele presentatie tot een meer informele netwerkbijeenkomst. De presentaties gaan over onderwerpen die door leden zijn aangedragen en zijn afgestemd met de vijf hierboven genoemde comités. Alle medewerkers van Caterpillar mogen aan de vergaderingen deelnemen, want EP is voorstander van diversiteit en integratie.

Om in contact te komen met een lid van EP, kunt u een e-mail sturen naar  ExperiencedProfessionals@cat.com.