Armed Forces Support Network

Het Caterpillar Armed Forces Support Network (CAFSN) werd in mei 2007 opgericht. Via vier hoofdcomités – Ondersteuning van families van militairen &, Partnerschappen, Participatie en Groei – bevordert en ondersteunt CAFSN de persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van militaire veteranen bij Caterpillar door middel van programma's voor netwerken en mentoring. Daarnaast staat CAFSN klaar om deze medewerkers van Caterpillar en hun families te ondersteunen in geval van heroproeping en uitzending.

Elk van de vier comités van CAFSN richt zich op een belangrijk aandachtspunt:

  • Groeicomité: verkennen van mogelijkheden om samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties om de ervaring en kennis van veteranen die voor Caterpillar willen werken onder de aandacht te brengen.
  • Participatiecomité: aanmoedigen van leden om deel te nemen aan verschillende aspecten van de activiteiten van CAFSN.
  • Partnerschapcomité: oprichten van militaire en maatschappelijke ondersteuningsnetwerken die samenwerkingsverbanden kunnen aangaan ter ondersteuning van de Krijgsmacht en om de essentiële succesfactoren van CAFSN te realiseren.
  • Ondersteuningscomité voor militairen & familie: bieden van ondersteuning aan medewerkers van Caterpillar - en hun families - die worden opgeroepen voor actieve dienst.

De andere rol van CAFSN is het assisteren bij de werving en loopbaanontwikkeling van veteranen in het hele bedrijf en bij Cat dealers. CAFSN is van mening dat de talenten en "can-do"-mentaliteit die men in militaire dienst verwerft voor Caterpillar enorm waardevol zijn.

Om in contact te komen met een lid van CAFSN kunt u een e-mail sturen naar CAFSN@cat.com.