Vrouwen bij Caterpillar

Ons succes is afhankelijk van het in huis hebben van toptalent en genderevenwicht op de werkplek is belangrijk voor het vormen van het best mogelijke team. Door de toegenomen complexiteit van onze zakelijke ambities moeten we ervoor zorgen dat we op het juiste moment het juiste talent op de juiste plek hebben. Onderzoek wijst zelfs uit dat bedrijven met evenwicht, met name op leiderschapsniveau, positievere resultaten behalen. Dit heeft betrekking op zowel mannen als vrouwen en is van groot belang voor het nakomen van onze internationale bedrijfswaarden. Wanneer vrouwen een vitale rol spelen bij Caterpillar, heeft het hele bedrijf er baat bij.    

Vrouwen aan de top

Vrouwen aan de top is een bewust en doelgericht onderdeel van een voortdurend traject naar genderevenwicht. Wij bevorderen internationale veranderingen bij personeel en management, waarbij wij onze vrouwelijke medewerkers –  en Caterpillar – helpen voor de toekomst competitief gepositioneerd te zijn. Er zijn drie hoofdaandachtsgebieden om deze cruciale verandering door te voeren:

Sponsoring
Wij zijn uitgesproken in onze steun voor vrouwen die voor nieuwe ideeën en innovatie zorgen. Dat wil zeggen dat wij vrouwen die resultaten boeken, op de juiste manier erkennen en eren.

Pijplijn
Wij zorgen ervoor dat vrouwen een eerlijke kans hebben op loopbaanontwikkeling en leiderschapsmogelijkheden en stimuleren meer vrouwen om bij ons bedrijf te komen werken.  

Cultuur
Wij vormen actief beleid en stellen procedures op om vrouwen beter te ondersteunen en te stimuleren om een dienstverband bij ons aan te gaan of te vervolgen. Ons Women’s Initiative Network is slechts één van de vele groepen die op deze inspanning gericht zijn.

#BEBOLDFORCHANGE: Meer weten over ons partnerschap met internationale vrouwendag.

 
Verwante artikelen