Het ontwikkelingsprogramma voor Human Resources (HR) professionals biedt de basis die bij Caterpillar nodig is voor succes en leiderschap op het gebied van Human Resources. Onze medewerkers vormen het hart van ons bedrijf en als HR-manager gaat u elke dag om met medewerkers op alle niveaus over de hele wereld die werk verrichten dat belangrijk is.

U begint een carrière bij Caterpillar als een actieve deelnemer aan een drie jaar durend programma waarbij u een verscheidenheid aan complexe functies vervult binnen onze HR-gemeenschap. U brengt één jaar door in een bedrijfseenheid, één jaar als een internationale proceseigenaar en één jaar in een gedeelde dienstenomgeving. Na afronding van de rotaties wordt u geplaatst op een functie die het beste past bij uw carrièredoelen.

Uw HR-ervaring is belangrijk en we hebben mensen nodig met:

  • Een minimum gemiddelde totaalscore van 2,8 op een schaal van 4,0
  • Een bachelorgraad in (bij voorkeur, maar niet beperkt tot) human resources, communicatie, bedrijfsadministratie, bedrijfsmanagement enz.
  • Bereidheid tot verhuizen tijdens het drie jaar durende programma en daarna
  • en die arbeidsgerechtigd zijn in de Verenigde Staten