Data & Privacy

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

AZ UNIÓS MAGÁNSZEMÉLYEK JOGAINAK GYAKORLÁSA

中文  |  日本語  |  Español  |  Français  |  Deutsch  |  Italiano  |  Русский  |  Português  |  Polski  
Nederlands  |  Čeština  |  Magyar  |  Svenska  |  Bahasa  |  العربية  |  தமிழ்  |  Türk  |  한글

Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozat

Hatályba lépés dátuma: [2018. május 25]

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti, tárolja, használja és továbbítja a személyes adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tükrözi az „Értékeink a gyakorlatban” (a Caterpillar globális magatartási kódexe) című dokumentumban kifejezett értékeket és alapelveket.

1. szakasz Mire terjed ki jelen dokumentum hatálya?

Ez az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik a Caterpillar leányvállalatokra, társvállalatokra és a Caterpillar Inc. által ellenőrzött más jogi személyekre, amelyek az „A” mellékletben (Caterpillar adatkezelők listája) vannak felsorolva (együttesen: „Caterpillar”). Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak akkor alkalmazható, amikor a Caterpillar a Caterpillar céljaira gyűjt vagy egyébként kezel személyes adatokat (azaz amikor a Caterpillar – akár egyedül, akár más jogi személyekkel közösen – adatkezelő, ezért ő határozza meg a célokat és módokat, amelyekre és ahogyan a személyes adatok kezelése történik). Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem alkalmazandó, amikor a Caterpillar más vállalat nevében gyűjt vagy egyébként kezel személyes adatokat – mint például a Caterpillar kereskedői, szállítói és ügyfelei.

Az Ön adatainak „kezelője” az a megfelelő Caterpillar jogi személy, amellyel Ön kapcsolatban áll, beleértve például: ügyfélként (pl. az Ön beszerzési rendelésében vagy a Caterpillarral fennálló más megállapodásában hivatkozott Caterpillar vállalat), alkalmazottként (pl. az a Caterpillar vállalat, amelyhez beadta jelentkezését, vagy amellyel jogviszonyba került), vagy szállítóként (pl. pl. az a Caterpillar vállalat, amelyhez beadta ajánlatát, vagy amellyel szállítói jogviszonyba került). A Caterpillar javasolja, hogy rendszeresen tekintse át a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, hogy értesüljön annak változásairól.

Kényelmi okokból ezen adatvédelmi nyilatkozat számos szakasza a lent azonosított érintetti kategóriák szerint van szervezve. Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes helyzetekben előfordulhat, hogy Ön nem illik bele maradéktalanul egyik kategóriába sem (például több kategória is alkalmazható lehet, vagy Ön nem a Caterpillar ügyfele, mégis az ügyfél szakasz alkalmazható a legjobban Önre). Tanulmányozza az összes szövegrészt, amely vonatkozik az Ön Caterpillarral fennálló kapcsolatára. Ez az adatvédelmi nyilatkozat olyan magánszemélyek személyes adataira vonatkozik:

·         akik a Caterpillar állásra jelentkezők vagy annak alkalmazottjai (beleértve az irodai személyzetet és a fizikai dolgozókat is) vagy olyan más személyek, akik jelenleg vagy korábban a Caterpillarnak dolgozó alkalmazottak voltak, beleértve az ideiglenes alkalmazottakat is (együttesen: „alkalmazottak”);

·         akiket a Caterpillar ügyfeleihez fűz kapcsolat, beleértve a kereskedőket, a kereskedők ügyfeleit, forgalmazókat, forgalmazók ügyfeleit, közvetlen értékesítésű ügyfeleket, értékesítési képviselőket és más viszonteladókat (együttesen: „ügyfelek”); és

·         akiket a Caterpillar szállítóihoz fűz kapcsolat, mint például a szállítók alkalmazottai (ideiglenes dolgozók, irodai munkások és szerződéses vállalkozók stb.) (együttesen: „szállítók”).

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban az „adatkezelés” kifejezés a személyes adatokon végzett bármilyen műveletet jelent, beleértve például a gyűjtést, tárolást, módosítást, továbbítást vagy egyéb felhasználást. Továbbá ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik más adatokra (nem személyes adatok), amelyet a Caterpillar gyűjt vagy egyébként kezel. A Caterpillar által gyűjthető vagy egyébként kezelhető más adatokról további információért lásd a Caterpillar adatkezelési nyilatkozatát.

A jelen adatvédelmi nyilatkozaton kívül egyes Caterpillar rendszerek, alkalmazások és folyamatok saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezhetnek, amelyek további információt nyújtanak arról, hogy milyen konkrét adatok gyűjtésére kerül sor, és azokat hogyan tárolják, használják fel és továbbítják.

Bizonyos jogrendszerek tilthatják vagy korlátozhatják a személyes adatok bizonyos kategóriáinak gyűjtését, felhasználását vagy megosztását; ennek megfelelően a gyakorlatainkat leíró ezen adatvédelmi nyilatkozatot az említett jogszabályok korlátozhatják és/vagy azokat tovább egyértelműsíthetjük országspecifikus mellékletekben, amelyek Önre vonatkoznak és a jelen adatvédelmi nyilatkozathoz vannak csatolva. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal fennálló ellentét esetén az említett mellékletek az irányadók.

 

2. szakasz Mi az a személyes adat?

Ezen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a személyes adat bármilyen adat, amely egy adott magánszeméllyel kapcsolatos, vagy amely egy adott magánszemélyt azonosít vagy azonosíthat. Más szóval bármilyen adatmorzsa, amelyet Önhöz lehet kapcsolni. Bizonyos jogrendszerek tilthatják vagy korlátozhatják a személyes adatok bizonyos kategóriáinak gyűjtését. A helyi jogszabályok és a csatolt mellékletek rendelkezéseinek megfelelően az általunk gyűjthető személyes adatok körébe tartoznak például a következők:

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai);

·         Társadalombiztosítási azonosító jel vagy más nemzeti/adófizetői azonosító számok;

·         Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok);

·         Információbiztonsági adatok (pl. egy személy által a Caterpillar információtechnológiai vagy kommunikációs berendezései használatával létrehozott, tárolt vagy továbbított kommunikáció);

·         Olyan adatok, mint amelyek például, de nem kizárólagosan kommunikáció, szerződések, beszerzési rendelések, fizetések, követelések és hasonló elemek teljesítéséhez szükségesek; és

·         Az irányadó jogszabályoknak – beleértve az érvényes házkutatási engedélyeket, idézéseket és bírósági végzéseket – való megfeleléshez szükséges más adatok.

Személyek különböző kategóriái lehetnek a személyes adatok további gyűjtésének alanyai, beleértve például, de nem kizárólagosan a következőket:

Ügyfelek:

·         Üzleti elérhetőségi adatok (pl. vállalat neve, cím, telefonszám);

·         Magánszemély képviselők elérhetőségi adatai: (pl. név, cím, telefonszám, e-mail-cím);

·         Számlázási adatok (pl. pénzügyi számla adatok, számlák, nyugták);

·         Ügyfélkapcsolat-kezelési adatok (pl. egy ügyfél profiljának feltöltéséhez vagy a marketing automatizálásához szükséges adatok);

·         Javítási adatok (pl. javítási igények és állapot);

·         Jótállási adatok (pl. vásárlási előzmények, kiterjesztett jótállás); és

·         Ügyfél-elégedettségi adatok.

A Caterpillar kaphat olyan adatokat, amelyek személyazonosításra alkalmasak másik fél – például a berendezés tulajdonosa – által, azonban a legtöbb esetben a Caterpillar nem lesz ezen adatok adatkezelője.

Alkalmazottak:

·         Háttéradatok (pl. születési dátum, személyi állapot, eltartottak adatai, etnikai származás és/vagy állampolgárság);

·         Illetőségi adatok (pl. munkavállalási engedély állapota);

·         Pénzügyi számla adatok;

·         Referenciákra vonatkozó adatok (pl. ajánlólevelek vagy referencialevelek, illetve korábbi munkáltatók vagy kollégák által adott jelentések);

·         Háttérellenőrzési adatok (pl. hiteltörténeti és bűnügyi háttérellenőrzések, kábítószer- és alkoholtesztek);

·         Egészségügyi információk (pl. receptek nyilvántartása, juttatások igénylése, és a juttatások igénylésével együtt leadott indokolások);

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok);

·         Szakszervezeti tagság;

·         Autóvezetéssel kapcsolatos adatok (pl. közlekedési előélet, jármű rendszáma, vezetői engedély száma);

·         Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség); és

·         Munkaviszonyra vonatkozó adatok (pl. álláselőzmények, új alkalmazottak által kitöltött űrlapok, készségek, képzettség és tanfolyamok, teljesítményértékelések, célok, részvétel, munkából való távollétek, szabadságkeret és kérelmek, kompenzáció előzményei, munkahelyi balesetről és foglalkozási ártalomról szóló jelentések, fegyelmi ügyek és panaszok).

Szállítók:

·         Illetőségi adatok (pl. munkavállalási engedély állapota);

·         Pénzügyi számla adatok;

·         Háttéradatok (pl. átvilágítás);

·         Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség);

·         Referenciákra vonatkozó adatok (pl. ajánlólevelek vagy referencialevelek, illetve korábbi munkáltatók vagy kollégák által adott jelentések); és

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok).

Az irányadó helyi jogszabályoktól függően a Caterpillar által gyűjtött egyes személyes adatok „érzékeny személyes adatoknak” minősülhetnek (pl. szigorúbb védelmet élvező személyes adatok).

Továbbá egyes esetekben – mint amikor Ön egy vállalkozás egyedüli tulajdonosa – az Ön vállalatára vonatkozó adatok személyes adatnak minősülhetnek. Ezek között szerepelhetnek üzleti adatok (pl. iroda címe), pénzügyi számla adatok (pl. bankszámlaadatok, kereskedelmi referenciák, pénzügyi kimutatások), eszközök (pl. ingatlantulajdon), hitelminősítés, adóazonosító és sokszínűségi besorolás.

A Caterpillar felhasználhat anonimizált (vagy azonosítójelektől megfosztott) adatokat, amelyeket személyes adatokból származtattak, azonban anonimizált formájában nem lehet egy konkrét személyhez kapcsolni. Ezek az azonosítójelektől megfosztott adatok nem minősülnek személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában, és nem tartoznak a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá. Azonban ha ilyen adatokat olyan módon használnak fel vagy formáznak, hogy az említett adatokat egy konkrét személyhez lehet kapcsolni, akkor megfelelő módon személyes adatoknak fognak minősülni.

3. szakasz Hogyan gyűjti a Caterpillar a személyes adatokat?

A Caterpillar különböző helyzetekben, különböző kategóriákba tartozó személyektől gyűjt személyes adatokat.

Ügyfelek (akár közvetlenül, akár – egyes esetekben – harmadik feleken keresztül) megadhatnak személyes adatokat az üzleti kapcsolat keretében, amely a Caterpillar termékek vagy szolgáltatások megszerzése, marketingje vagy értékesítése során keletkezik. Ebbe beletartozik például a személyes adatok beküldése ajánlat vagy szerződés részeként, szolgáltatások vagy termékek igénybe vétele és használata során (beleértve a javítási és jótállási szolgáltatásokat), illetve esetlegesen a Caterpillar rendszereihez való hozzáférés vagy a Caterpillar folyamatok figyelemmel kísérése során. Az ügyfélkapcsolat fennállása alatt a Caterpillar fenntartja a jogot szükség esetén más formájú személyes adatok kérésére, amelyek a lent leírt célok elősegítéséhez szükségesek.

Alkalmazottak megadhatnak adatokat közvetlenül a jelentkezési és az orientációs folyamat során, a munkaviszony fennállása alatt és – egyes esetekben, amennyiben megengedett – a távozás időpontjában. Továbbá a Caterpillar a fent említett adatokat harmadik féltől is gyűjtheti, például amikor olyan referenciaszemélyekkel vesszük fel a kapcsolatot, akit egy alkalmazott nevezett meg a Caterpillar felé, vagy amikor háttérellenőrzést végzünk szabályzatunkkal és az irányadó jogszabályokkal összhangban egy alkalmazott jelentkezési vagy orientációs eljárása kapcsán. Ezen adatok nagy részét önkéntesen, a munkaviszony feltételeként adják meg a Caterpillarnak, annak érdekében, hogy elősegítsék a munkáltató-alkalmazott jogviszony Caterpillar általi kezelését, ami létfontosságú közös sikerünk szempontjából.

Szállítók megadhatnak személyes adatokat az üzleti kapcsolat keretében, amely a Caterpillar termékek vagy szolgáltatások megszerzése, marketingje vagy értékesítése során keletkezik. Ebbe beletartozik például a személyes adatok beküldése ajánlat vagy szerződés részeként, szolgáltatások vagy termékek szállítása során, illetve esetlegesen a Caterpillar rendszereihez való hozzáférés vagy a Caterpillar folyamatok figyelemmel kísérése során. A szállítói kapcsolat fennállása alatt a Caterpillar fenntartja a jogot szükség esetén más formájú személyes adatok kérésére, amelyek a lent leírt célok elősegítéséhez szükségesek.

A Caterpillar akkor kezeli az Ön személyes adatait, ha azt az irányadó adatvédelmi jogszabályok megengedik, beleértve saját jogos érdekeinek céljából, a Caterpillar valamely jogi kötelezettségének való megfelelés céljából, illetve ha Ön hozzájárult a Caterpillar általi adatkezeléshez.

Egyes esetekben az Ön személyes adatainak gyűjtéséhez adott hozzájárulása a körülményeknek megfelelő módon történhet, ami azt jelenti, hogy a hozzájárulás megadható szóban, írásban, elektronikusan vagy – ha megengedett – ráutaló magatartással, ha a szándék nyilvánvaló a körülményekből, és Ön önkéntesen adja meg személyes adatait. A helyi jogszabályoktól függően, és a csatolt országspecifikus mellékletekben kifejtettek szerint előfordulhatnak olyan körülmények, amikor a Caterpillar kifejezett hozzájárulást köteles beszerezni Öntől. Az ilyen hozzájárulás az Ön döntése, és teljesen önkéntes. Bizonyos körülmények között Ön visszavonhatja a személyes adatok Caterpillar által történő gyűjtéséhez és felhasználásához adott hozzájárulását, a szerződéses és jogi korlátozásoktól függően és észszerű értesítés alapján.

4. szakasz Hogyan használja fel a Caterpillar a személyes adatokat?

A Caterpillar a személyes adatokat olyan módon használja fel, amely összeegyeztethető azokkal a célokkal, amire az adatokat eredetileg gyűjtötték. Ez magában foglalhatja az olyan célra történő felhasználást, amely észszerűen kapcsolódik az adatgyűjtés eredeti céljához. A Caterpillar működése lényeges részeként gyűjti, használja fel és közli a személyes adatokat.

Ezen személyes adatoknak általunk történő felhasználásáról további információkat a kiegészítő mellékletekben találhat, amelyek a különböző jogrendszerekben érvényesülő egyedi jogi kötelezettségeket és jogokat írják le.

A személyes adatok kezelése a Caterpillarra vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés érdekében is lehetséges, mint például dokumentumoknak a kormányzati szervekhez történő benyújtása, az információk nyújtását előíró jogszerű végzések végrehajtása, a szerződéses kötelezettségvállalások teljesítése, valamint a Caterpillar jogainak és tulajdonának védelme kapcsán.

A személyes adatok általánosságban létfontosságúak az ügyfelekkel, alkalmazottakkal és szállítókkal fennálló kapcsolatok kezeléséhez és adminisztrálásához. A helyi jogszabályoknak és esetleges csatolt mellékleteknek megfelelően, a személyes adatok gyűjtése különböző kategóriákba tartozó személyektől, különböző célokra történik. Az alábbiakban bemutatjuk a személyes adatoknak az ügyfelektől, beszállítóktól és alkalmazottaktól való gyűjtésének különböző céljait.

Ügyfelek személyes adatai gyűjtésének céljai

A Caterpillar az ügyfelek személyes adatait a következőkhöz használja: az üzleti tevékenység végzéséhez (pl. ügyfélmegrendelések teljesítése), új termékek piacra bevezetéséhez egyéni elérés vagy csoportos kommunikáció útján (pl. hírlevelek), a belső teljesítmény értékeléséhez, ügyfélkapcsolatok kezeléséhez (pl. számlázás és kifizetések), a kockázatok és a megfelelés kezeléséhez, valamint a különböző adminisztratív feladatok támogatásához. Néhány példa a Caterpillar által az ügyfelektől gyűjthető személyes adatokra, valamint azok felhasználási módjára:

Példák személyes adatokra

Példák felhasználásokra

Magánszemély képviselő elérhetőségi adatai (pl. név, cím, telefonszám).

Az ügyfelek képviselőivel való kommunikáció és a kapcsolat kezelése.

Számlázási adatok (pl. pénzügyi számla adatok, számlák, nyugták).

Az ügyfélmegbízások teljesítése és a szükséges számlázási adatok megadása.

Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok).

A Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele. (pl. hitelesítés)

Információbiztonsági / technológiai adatok (például a Caterpillar rendszerek használatával rögzített adatok).

Az alkalmazható rendszerek használatának megkönnyítése és e rendszerek biztonságának növelése.

 

Alkalmazottak személyes adatai gyűjtésének céljai

A Caterpillar az alkalmazottak személyes adatait felhasználja az üzleti tevékenységek végzéséhez (pl. beléptetés ellenőrzése, biztonsági rendszerek, személyzeti könyvtárak frissítése), az alkalmazottak fejlesztéséhez (pl. képzés), különböző adminisztratív funkciók támogatásához (pl. kompenzációs tervek, juttatások és szabadságbeosztások adminisztrálása), valamint vállalkozásaink működésének irányításához.

Néhány példa a Caterpillar által az alkalmazottaktól gyűjthető személyes adatokra, valamint azok felhasználási módjára:

Példák személyes adatokra

Példák felhasználásokra

Alkalmazott és családtagok elérhetőségi adatai (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai).

Az alkalmazottakkal való kommunikáció és a juttatások elősegítése.

Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség).

Magánszemélyek értékelése és valamely szerepkörbe történő kiválasztása a Caterpillaron belül.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk (például álláselőzmények, teljesítményértékelések, célok, részvétel, munkából való távollétek).

A munkaviszony kezelése.

A foglalkoztatással kapcsolatos információk (pl. munkahelyi baleset).

A megfelelési kötelezettségek teljesítése és a biztonság kezelése.

Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok).

A megfelelési kötelezettségek teljesítése és a Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele.

Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok).

Felhasználók azonosítása vagy hitelesítése, valamint hozzáférés-ellenőrzési célok.

Autóvezetéssel kapcsolatos adatok (pl. jármű rendszámadatai);

A Caterpillar létesítményeihez való hozzáférés elősegítése (pl. parkolás).

Információbiztonsági / technológiai adatok (például a Caterpillar rendszerek használatával rögzített adatok).

Az alkalmazható rendszerek használatának megkönnyítése és e rendszerek biztonságának növelése.

 

Szállítók személyes adatai gyűjtésének céljai

A Caterpillar a szállítók személyes adatait a következőkhöz használja: az üzleti tevékenység végzéséhez (pl. beléptetés ellenőrzése, biztonsági rendszerek), új szállítók kiválasztásához és jóváhagyásához, a szállítói teljesítmény értékeléséhez, szállítói kapcsolatok kezeléséhez (pl. számlázás és kifizetések), a kockázatok és a megfelelés kezeléséhez, valamint a különböző adminisztratív feladatok támogatásához.

Néhány példa a Caterpillar által a szállítóktól gyűjthető személyes adatokra, valamint azok felhasználási módjára:

Példák személyes adatokra

Példák felhasználásokra

Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai).

Felsorolás a Caterpillar belső, egész vállalatra kiterjedő telefonkönyvében, amely a szállító képviselőivel való kommunikációra és a kapcsolat kezelésére szolgál.

Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség).

Szállítók értékelése és kiválasztása.

Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok).

A Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele.

Információbiztonsági adatok (például a Caterpillar rendszerek használatával rögzített adatok).

Az alkalmazható rendszerek használatának megkönnyítése és e rendszerek biztonságának növelése.

 

5. szakasz Hogyan védi a Caterpillar a személyes adatokat?

A Caterpillar a személyes adatok védelme érdekében észszerű intézkedéseket tesz, beleértve az informatikai biztonságot és a fizikai biztonsági intézkedéseket. Ezek az intézkedések megfelelnek a személyes adatok kezelésével és a személyes adatok érzékenységével járó kockázatoknak, és figyelembe veszik az alkalmazandó helyi jogszabályok követelményeit. A Caterpillar minden személytől megköveteli, hogy a Caterpillar rendszerek használatakor betartsa a személyes adatokhoz kapcsolódó biztonsági szabályzatokat.

6. szakasz Mennyi ideig őrzi meg a Caterpillar a személyes adatokat?

A Caterpillar a személyes adatokat a fentiekben meghatározott célok eléréséhez, illetve a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges ideig tárolja, beleértve a nyilvántartások megtartását is. Az Ön személyes adatainak általunk történő megőrzésére mindenkor a helyi jogszabályok vonatkoznak. Ez a tárolási időtartam meghaladhatja az Önnek a Caterpillarral fennálló kapcsolata időtartamát.

7. szakasz Hogyan fejezi be a Caterpillar a személyes adatok kezelését?

Ha a személyes adatok hasznossága már megszűnt, illetve minden esetben a jogszabályi felhatalmazás lejártát követően, a személyes adatok a helyi jogszabályoknak megfelelően és a megfelelő Caterpillar rendszer vagy folyamat által meghatározott eljárások szerint megsemmisítésre kerülnek.

8. szakasz Hogyan továbbítja és hogyan osztja meg a Caterpillar a gyűjtött személyes adatokat?

Mivel a Caterpillar globális üzleti tevékenységet folytat, előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait különböző jogrendszerekbe kell továbbítanunk üzleti céljaink érdekében. A Caterpillar személyes adatokat továbbíthat olyan országokba vagy jogrendszerekbe, amelyek jogilag nem biztosítják az adatvédelem ugyanazon szintjét, mint a személyes adatok összegyűjtése helye szerinti jogrendszer. Ez az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik minden Caterpillar egységre és azok adatkezelési tevékenységére, továbbá a Caterpillar a világ minden pontján működő leányvállalataival adattovábbítási megállapodásokat kötött a személyes adatok védelme érdekében.

A Caterpillar kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő módon, a fent meghatározott célokból osztja meg a személyes adatokat másokkal, amennyiben a jogszabályok azt előírják vagy Ön ahhoz hozzájárult. A harmadik felek számára történő adattovábbítás általában harmadik fél adatfeldolgozóknak történő továbbítást jelent, az említett célokból, összhangban a jelen adatvédelmi nyilatkozattal. Ezenkívül a Caterpillar a személyes adatokat adhat át harmadik fél adatkezelők számára a jogszabály által előírt esetekben, az Ön hozzájárulásával vagy az illetékes hatóság jóváhagyásával. Bizonyos jogrendszerek esetében az adatok konkrétan körülhatárolt kategóriáinak továbbítása vagy bizonyos harmadik személyek részére történő továbbítása az Ön kifejezett hozzájárulását igényelheti. A személyes adatok továbbítása minden esetben a helyi jogszabályok és a csatolt mellékletek szerint történik.

Amikor a Caterpillar személyes adatokat oszt meg olyan harmadik felekkel, akik a Caterpillar nevében kezelik a személyes adatokat (például szerződéses vállalkozók, tanácsadók), a Caterpillar észszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az ilyen címzettek az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően megvédjék a személyes adatokat. Példák olyan harmadik felekre, akikkel adatokat oszthatunk meg, bármely említett célra:

·         Szállítók, szolgáltatók és egyéb partnerek, akik üzleti tevékenységünket támogatják például műszaki infrastruktúra szolgáltatások nyújtásával;

·         Bűnüldözési vagy egyéb kormányzati szervek (amennyiben a jogszabályok előírják; az ügyfél felhatalmazást adott, a Caterpillar, egy személy vagy vagyon védelme érdekében; valamint üzleti tevékenységünk támogatása érdekében, például állami támogatások iránti kérelmek esetén);

·         Leányvállalatok, társvállalatok és más, a Caterpillar által ellenőrzött jogi személyek;

·         Egyéb harmadik fél szolgáltatók, amelyek személyes adatokat kezelnek a Caterpillar nevében;

·         Valamely felvásárló jogi személy (vagy felvásárlás iránt érdeklődő jogi személy) abban az esetben, ha a Caterpillar a vállalkozása egy részét elidegeníti (vagy annak elidegenítését tervezi); és

·         (Csak alkalmazottak esetében) Az alkalmazottaknak egészségügyi vagy pénzügyi tervezési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.

9. szakasz Milyen hozzáférési jogai vannak Önnek a személyes adatok tekintetében?

A Caterpillar intézkedéseket tesz a személyes adatok pontosságának és teljességének megőrzése érdekében. Ön észszerű hozzáférést kérhet és fog kapni az Ön által a Caterpillarnak megadott személyes adatokhoz, és szükség esetén lehetőséget kap azok helyesbítésére. A Caterpillar eljárásai lehetővé teszik, hogy Ön hozzáférjen személyes adataihoz, és lehetővé teszik a helyi jogszabályok szerint Önt megillető más jogok gyakorlását is.

Ha a helyi jogszabályok nem tiltják, illetve bizonyos esetekben a helyi jogszabályok által adott felhatalmazás alapján, az Ön joga a személyes adataihoz való hozzáférésre korlátozott lehet. Példák azon esetekre, amikor az Ön hozzáférési joga korlátozott lehet:

·         A kérelem jogi tanácsadással és eljárásokkal kapcsolatos;

·         Jogi titoktartásra lehet hivatkozni az adatok tárgyával kapcsolatban;

·         A személyes adatok magukban foglalják egy harmadik fél személyes adatait is, aki nem egyezett bele a közlésbe, és akiknek a magánszféráját az ilyen közlés befolyásolná;

·         A kérelem nem elég részletes, vagy már megválaszolták; 

·         A kérelem komolytalan vagy zaklatási jellegű; vagy

·         (Csak alkalmazottak esetén) Az adatok bizalmas referenciát tárhatnak fel.

A Caterpillar figyelembe veszi a helyi jogszabályokat a Caterpillar által tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés vagy azok megváltoztatása iránti kérelmek felülvizsgálata során.

Ha Ön ügyfél, az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez szükséges megfelelő eljárásért forduljon a Caterpillart képviselő azon személyhez, akinek személyes adatait megadta.

Ha Ön alkalmazott, az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez szükséges megfelelő eljárásért vegye fel a kapcsolatot a helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjével. Kérésre, a személyazonosság kielégítő igazolását és az alkalmazandó helyi jogszabályok által támasztott további követelmények teljesítését követően Ön hozzáférést kap az Ön azon személyes adataihoz, amelyeket jogosult felülvizsgálni, és adott esetben lehetőséget kap arra, hogy másolja, módosítsa, törölje vagy vitassa az említett személyes adatokat a Caterpillar rendszerében.

Ha Ön szállító, az „önkiszolgáló” hozzáférés érdekében lépjen kapcsolatba saját szervezeténél a Caterpillar kapcsolatért felelős személlyel, aki fenntartja a vállalati webes biztonsági azonosítót (Corporate Web Security Identification, CWS ID) és/vagy hozzáféréssel rendelkezik a szállítói adatkezelő alkalmazáshoz (pl. Supplier Connect).

10. szakasz Hol kaphat további tájékoztatást?

Ha bármilyen kérdése merül fel ezen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk e-mailt a dataprivacy@cat.com címre, vagy hívja fel az alább feltüntetett kapcsolattartót. Ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összeegyeztethetetlen módon kezelték, vegye fel a kapcsolatot velünk a dataprivacy@cat.com címen, vagy a Caterpillar Üzleti Gyakorlatok Irodájával a https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html címen, vagy hívja a +1 (800) 300-7898 telefonszámot, illetve a fent említett weboldalon feltüntetett országspecifikus telefonszámot.

Adatvédelmi kapcsolattartó:

·         Beosztás: Adatvédelmi igazgató

·         Név: Mr. Todd Wagner

·         Cím: 100 NE Adams St., Peoria, IL 61629, USA

·         Telefon: +1 309-494-3282(DATA)

·         E-mail: dataprivacy@cat.com

Ezenkívül az Ön helyi adatkezelője elérhetőségi adatait a beszerzési rendelésen vagy a Caterpillarral kötött más megállapodásban is megtalálhatja.

Ha Ön alkalmazott, további információt kaphat helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjén keresztül a következő címen:

·         Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA

·         corporate_hr@cat.com

Egyes esetekben az Ön helyi humánerőforrás képviselőjének elérhetőségi adatait az alkalmazotti kézikönyve vagy munkaszerződése tartalmazza.

 

11. szakasz Mi történik, ha ez az adatvédelmi nyilatkozat megváltozik?

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot szükség szerint módosítsuk. Amikor ezt tesszük, a változásokról az érintett személyek az adott időpontban tájékoztatást kapnak, továbbá az adatvédelmi nyilatkozat elején feltüntetjük az ilyen változtatások megtételének és/vagy azok hatályba lépésének dátumát. Bizonyos esetekben, ha az általunk végrehajtott változtatások jelentősek, e-mail üzenetet vagy más közleményt is küldhetünk Önnek, amelyben tájékoztatjuk az ilyen változásokról és azon választási lehetőségekről vagy intézkedésekről, amelyeket Ön megtehet, mielőtt a változások hatályba lépnének. A változások természetétől és a helyi jogszabályoktól függően az Ön Caterpillarral fennálló kapcsolatának további fenntartása annak bizonyítékául szolgál, hogy Ön elfogadta ezeket a változásokat.

 

 

1. melléklet Nem humánerőforrás jellegű kapcsolatban álló érintettek, EGT

A Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának ezen melléklete kiegészítő információkat nyújt arról, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti, tárolja, használja fel, továbbítja, illetve kezeli egyéb módon az Európai Gazdasági Térség („EGT”) egyes országaiban található vagy onnan származó személyes adatokat (beleértve a személyes adatok különleges kategóriáit) Ez a függelék olyan magánszemélyekre vonatkozik, akik nem alkalmazotti / humánerőforrás jellegű kapcsolatban állnak a Caterpillarral. További információért lásd a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatát. Ha szeretne többet megtudni arról, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti és kezeli a nem személyes adatokat, olvassa el a Caterpillar globális adatkezelési nyilatkozatát.

Ha Önt egy Caterpillarral kötött megállapodásában található hivatkozás irányította a jelen EGT melléklethez, akkor az adott megállapodással kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelője a megállapodásban említett jogi személy lesz. A jelen EGT melléklet alkalmazásában a releváns adatkezelők felsorolása a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának „A” mellékletében található, a „Caterpillar adatkezelők” című táblázatban. 

1. szakasz Mi a célja ennek a mellékletnek?

A Caterpillar elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága iránt. A jelen EGT melléklet leírja, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk fel és továbbítjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat a velünk fennálló kapcsolata során és azt követően, az általános adatvédelmi rendelettel (General Data Protection Regulation, „GDPR”) összhangban. Adatkezelőként az adatvédelmi jogszabályok megkövetelik tőlünk, hogy tájékoztassuk Önt a jelen EGT mellékletben szereplő információkról.

2. szakasz Milyen érzékeny személyes adatokat gyűjthet és kezelhet a Caterpillar?

Az érzékeny személyes adatok (más néven az adatok különleges kategóriái) magasabb szintű védelmet igényelnek. Ezek olyan személyes adatok, amely a következőket tárják fel vagy tartalmazzák: faji vagy etnikai származást, politikai véleményeket, vallási és világnézeti meggyőződéseket, szakszervezeti tagságot, genetikai adatokat, biometrikus adatokat, egészségügyi adatokat, szexuális életet vagy szexuális irányultságot.

Mi a következő adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel, amelyek „különleges kategóriájú” adatokat foglalhatnak magukban, vagy annak tekinthetők (a fenti meghatározás szerint):

·         Háttér-információk (például családi állapot, eltartottak adatai, etnikai származás és/vagy állampolgárság, hitel- és bűnügyi háttérellenőrzések, valamint kábítószer-és alkoholtesztek); és

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok).

3. szakasz Miért használja fel a Caterpillar az Ön személyes adatait?

A gyűjtött összes adatkategóriára elsődlegesen azért van szükségünk, hogy lehetővé tegyék számunkra az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelését üzleti tevékenységünk működtetése érdekében, valamint hogy lehetővé tegyék számunkra a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelést. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait felhasználhatjuk saját vagy harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítésére, feltéve, hogy az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

Az alábbi 1. táblázat sorolja fel azon okokat, amelyek miatt mi vagy egy szerződéses harmadik fél kezeli az Ön személyes adatait.

Az adatkezelés ezen céljainak egy része átfedésben van egymással, és számos olyan cél állhat fenn, amelyek igazolják az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználását.

 

 

1. táblázat Kategóriák, valamint az adatkezelés célja és jogalapja: nem humánerőforrás jellegű kapcsolatban állók adatai

Érintettek

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés céljai

Adatkezelés jogalapja

Ügyfelek és szállítók

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vállalat neve)

·         Számlázási adatok (pl. pénzügyi számla adatok, számlák, nyugták, illetőségi adatok)

·         Ügyfélkapcsolat-kezelési adatok

·         Elektronikus azonosító adatok (pl. e-mail), rendszerhasználat és preferenciák

·         Kommunikáció elősegítése

·         Értékelés, valamint üzleti kapcsolat vagy szerződés esetleges létrehozása, beleértve az ajánlatok (ajánlatokra adott válaszok) potenciális előkészítését és egyéb, a potenciális üzleti tevékenységhez kapcsolódó kéréseket

·         A pénzügyi tranzakciók és a menedzsment elősegítése; könyvvizsgálat

·         Megfelelési kötelezettségeink teljesítése (például pénzmosás elleni küzdelem, szankciólisták szerinti szűrés)

·         Informatikai rendszereink kezelése és szolgáltatások nyújtása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

·         Jogos érdek (a kapcsolat kezelése)

Ügyfelek

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vállalat neve)

·         Számlázási adatok

·         Hitelképesség

·         Elektronikus azonosító adatok (pl. e-mail), rendszerhasználat és preferenciák

·         Javítási és jótállási adatok 

·         Hitelreferencia-ellenőrzések és pénzügyi átvilágítás végzése

·         Ügyfél-elégedettségi felmérés végzése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (visszajelzés szerzése az ügyfelek tapasztalatairól)

Hírleveleinkre vagy más marketingtevékenységeinkre előfizetők

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vállalat neve)

·         Elektronikus azonosító adatok (pl. e-mail) és preferenciák

·         Az Ön tájékoztatása tevékenységünkről, hírlevelünk elküldése, jelentéseink elküldése az Ön számára, izgalmas új információk megosztása termékeinkről

·         Jogos érdek (kommunikációs a kapcsolódó termékekről vagy szolgáltatásokról)

·         Hozzájárulás

 

 

4. szakasz Milyen jogalapon kezeli a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Csak akkor fogjuk felhasználni az Ön személyes adatait, ha azt a jogszabály lehetővé teszi számunkra. A személyes adatok kezelése során leggyakrabban a következő jogalapok egyikére vagy közülük többre támaszkodunk:

·         Amennyiben ez jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

·         Amennyiben ez saját jogos érdekeinknek (vagy harmadik fél jogos érdekének) érvényesítéséhez szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

·         Amennyiben ez egy szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a következő esetekben is, amelyek valószínűleg ritkán fognak előfordulni:

·         Amennyiben meg kell védenünk az Ön érdekeit (vagy valaki más személy érdekeit).

·         Amennyiben ez közérdekből vagy hivatalos célokra szükséges.

·         Amennyiben megkaptuk az Ön előzetes hozzájárulását (ez csak önkéntes adatkezelés esetén alkalmazandó, és nem alkalmazandó szükséges vagy kötelező adatkezelés esetén).

Az alábbi 1. táblázat sorolja fel azon jogalapokat, amelyekre támaszkodva mi az Ön személyes adatait kezeljük.

5. szakasz Mire használjuk fel a személyes adatok különleges kategóriáit a Caterpillarnál?

Az Ön különleges kategóriájú személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

·         Biometrikus adatok: felhasználók azonosítása vagy hitelesítése, valamint a hozzáférés ellenőrzése érdekében.

·         Háttérellenőrzési adatok: azon magánszemélyek értékelése és kiválasztása érdekében, akikkel a Caterpillar dolgozik.

A személyes adatok különleges kategóriáit (a fenti meghatározás szerint) azért kezelhetjük, mert megfelelő jogalapunk van erre (amint azt fentebb leírtuk), és – korlátozott esetekben – mert rendelkezünk az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulásával. Kevésbé gyakori esetben az ilyen típusú adatokat akkor kezelhetjük, amennyiben ez jogi természetű igényekkel kapcsolatban szükséges, vagy amennyiben az Ön érdekeinek (vagy valaki más érdekeinek) védelmében szükséges, és Ön hozzájárulásának megadására nem képes, vagy ha Ön az adatokat már nyilvánossá tette. Ezeket az adatokat jogszerű üzleti tevékenységek során is kezelhetjük, megfelelő óvintézkedések mellett.

6. szakasz Mikor kerül sor automatizált döntéshozatal használatára?

A Caterpillar nem végez rendszeresen és rendszerszerűen automatizált döntéshozatalt, amely a magánszemélyekre nézve jogi hatást eredményez, vagy hasonlóan jelentős hatással járna. Abban az esetben, ha Ön olyan Caterpillar társasággal áll kapcsolatban, amely ilyen automatizált döntéshozatalt végez, Önnek külön értesítést kell kapnia, amely ismerteti az automatizált döntéshozatal részleteit.

Az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében (és attól a módtól függően, ahogyan a Caterpillarra ezek, valamint más jogszabályok és szabályozások vonatkoznak, illetve ahogyan be kell tartania ezeket) Önnek joga van a személyes adatainak felhasználásával történő automatizált döntéshozatal elleni tiltakozásra.

7. szakasz Szüksége van a Caterpillarnak az Ön hozzájárulására?

Korlátozott körülmények között megkereshetjük Önt olyan írásbeli hozzájárulás kérése érdekében, amely lehetővé teszi számunkra bizonyos különösen érzékeny adatok kezelését. Ha így teszünk, részletesen tájékoztatjuk Önt az általunk kérni kívánt adatokról és arról az okról, amely miatt szükségünk van azokra, hogy Ön alaposan megfontolhassa, megadja-e hozzájárulását. Más esetekben is az Ön hozzájárulására van szükségünk, amelyek az 1. táblázatban vannak feltüntetve.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a velünk kötött szerződésének nem előfeltétele, hogy Ön az általunk kért bármely hozzájárulást megadjon.

8. szakasz Mi történik, ha Ön nem adja meg személyes adatait?

Ha Ön bizonyos kért adatokat nem ad meg, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött szerződésünket (például nem tudunk fizetni vagy terméket biztosítani Önnek), vagy nem tudjuk betartani jogi vagy szabályozói kötelezettségeinket.

9. szakasz Mi történik, ha megváltozik az a cél, amelyre a Caterpillar a személyes adatokat gyűjtötte?

Az Ön személyes adatait csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre azokat gyűjtöttük, kivéve, ha észszerűen úgy véljük, hogy más okból is fel kell használnunk, és ez az ok az eredeti céllal összeegyeztethető. Ha az Ön személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, értesíteni fogjuk Önt, és elmagyarázzuk a jogalapot, amely lehetővé teszi ezt számunkra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ön személyes adatait az Ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül, a fenti szabályoknak megfelelően kezelhetjük, amennyiben azt a jogszabályok előírják vagy engedélyezik.

10. szakasz Megosztja a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Előfordulhat, hogy az Ön adatait meg kell osztanunk harmadik felekkel (az alábbi meghatározás szerint), beleértve a harmadik fél szolgáltatókat és a Caterpillart.

Az Ön személyes adatait az Európai Unión („EU”) kívülre továbbíthatjuk. Ha így teszünk, Ön hasonló szintű védelmet várhat el személyes adataira vonatkozóan.

11. szakasz Mely harmadik felek kezelhetik az Ön személyes adatait?

A „harmadik felek” kifejezés magában foglalja a harmadik fél szolgáltatókat (beleértve a szerződéses vállalkozókat, a kijelölt megbízottakat, a biztosítókat és a biztosítási alkuszokat) és a más Caterpillar jogi személyeket. Például:

·         Szállítók, szolgáltatók és egyéb partnerek, akik üzleti tevékenységünket támogatják például műszaki infrastruktúra szolgáltatások nyújtásával;

·         Bűnüldözési vagy egyéb kormányzati szervek;

·         Leányvállalatok, társvállalatok és más, a Caterpillar által ellenőrzött jogi személyek;

·         Egyéb harmadik fél szolgáltatók, amelyek személyes adatokat kezelnek a Caterpillar nevében; és

·         Valamely felvásárló jogi személy (vagy felvásárlás iránt érdeklődő jogi személy) abban az esetben, ha a Caterpillar a vállalkozása egy részét elidegeníti (vagy annak elidegenítését tervezi).

12. szakasz Mikor oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait a Caterpillaron belül?

Az Ön személyes adatait megosztjuk a Caterpillaron belül rendszeres üzleti és jelentéstételi tevékenységeink részeként, üzleti átszervezés vagy a csoport szerkezetének átalakítása keretében, rendszer-karbantartási támogatás céljából, adatok hosztolása érdekében és más jogszerű üzleti okokból.

13. szakasz Miért oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait harmadik felekkel?

Az Ön személyes adatait a következő okokból osztjuk meg harmadik felekkel:

·         Jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése érdekében, amennyiben a közlést egy szabályozó vagy felügyelő hatóság, a rendőrség vagy az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előírja;

·         Amennyiben ez egy Önnel vagy Önnek kötött szerződés adminisztrálásához szükséges.

·         Könyvvizsgálat és biztosítás céljára, valamint üzleti tevékenységünkre és követeléseink kezelésére vonatkozó tanácsadás kérése során; és

·         Amennyiben más jogos érdekünk áll fenn ennek megtételére.

14. szakasz Mikor továbbít a Caterpillar személyes adatokat az EU-n kívülre?

Az általunk Önről gyűjtött személyes adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli egy vagy több országba, és ott tárolhatók. Kezelését az EGT-n kívül működő személyzet is végezheti, akik a Caterpillarnak vagy harmadik fél szolgáltatóinknak dolgoznak. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket teszünk a címzett által történő megfelelő szintű adatvédelem biztosítására a GDPR előírásai és a jelen dokumentumban leírtak szerint. Ha nem tudjuk biztosítani az adatvédelem megfelelő szintjét, az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre csak akkor továbbítjuk, ha Ön a továbbításhoz előzetesen hozzájárult.

15. szakasz Milyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be a személyes adatok védelmére?

Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be az Ön személyes adatainak védelme és a kockázatok elleni megfelelő szintű biztonság elérése érdekében, beleértve olyan intézkedéseket is, amelyek megakadályozzák, hogy az Ön személyes adatait véletlenül elveszítsék, illetéktelen módon felhasználják vagy hozzáférjenek, megváltoztassák vagy közöljék. Ezen intézkedések részleteit kérésre rendelkezésre bocsátjuk. Ezenkívül a személyes adatokhoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, megbízottakra, szerződéses vállalkozókra és más harmadik felekre korlátozzuk, akiknek az adatok megismerésére üzleti okokból feltétlenül szükségük van.

Eljárásokat vezettünk be minden gyanított adatbiztonsági incidens kezelésére, és a jogszabályok által előírt esetben értesíteni fogjuk Önt és az illetékes szabályozó hatóságot a feltételezett incidensről.

16. szakasz Mennyi ideig őrzi meg a Caterpillar a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges azon célok teljesüléséhez, amelyekre azokat gyűjtöttük, beleértve bármely jogi, szabályozási, számviteli vagy jelentéstételi előírás teljesítését. Az Ön személyes adatainak különböző szempontjaira vonatkozó megőrzési időtartamok részletei megtalálhatók az adatmegőrzési szabályzatunkban. A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározása érdekében figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan használatából vagy közléséből eredő kár kockázatát, a személyes adatok kezelésének célját, azt, hogy e célokat más eszközökkel is elérhetjük-e, valamint az alkalmazandó jogi előírásokat.

17. szakasz Milyen kötelességei vannak Önnek azzal kapcsolatban, hogy a Caterpillart tájékoztassa személyes adatai változásáról?

Fontos, hogy az általunk Önről tárolt személyes adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, lépjen kapcsolatba Caterpillar kapcsolattartójával vagy küldjön e-mailt a dataprivacy@cat.com címre, hogy tájékoztasson bennünket, ha a birtokunkban lévő személyes adataiban bármilyen módosítás válik szükségessé.

18. szakasz Milyen jogai vannak Önnek a saját személyes adatai tekintetében?

Bizonyos körülmények között a jogszabályok erejénél fogva Önnek a következő jogai vannak:

·         Hozzáférés kérése az Ön személyes adataihoz (más néven az „érintett hozzáférési kérelme”). Ez lehetővé teszi, hogy Ön másolatot kapjon azon személyes adatokról, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk, és ellenőrizze, hogy mi azokat jogszerűen kezeljük-e.

·         Helyesbítés kérése azon személyes adatokra vonatkozóan, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk. Ez lehetővé teszi, hogy Ön helyesbíttessen bármilyen hiányos vagy pontatlan személyes adatot, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk.

·         Törlés kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben nekünk nincs alapos okunk arra, hogy folytassuk annak kezelését. Önnek akkor is jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben Ön már gyakorolta az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó jogát (lásd alább).

·         Tiltakozás az adatkezelés ellen az Ön személyes adataira vonatkozóan, amennyiben mi az adatkezelést jogos érdekre (vagy harmadik fél jogos érdekére) alapozzuk, és az Ön konkrét helyzetében olyan tényező merül fel, amely miatt Ön tiltakozni kíván az ezen az alapon történő adatkezelés ellen. Ön akkor is jogosul a tiltakozásra, amennyiben mi az Ön személyes adatait közvetlen marketing céljából kezeljük.

·         Adatkezelés korlátozásának kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésének felfüggesztését, például ha azt szeretné, hogy megállapítsuk azok pontosságát vagy azok kezelésének okát.

·         Továbbítás kérése más fél részére az Ön személyes adataira vonatkozóan.

·         Panasz tétele az illetékes felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Ha szeretné megtekinteni, ellenőrizni, helyesbíteni vagy töröltetni személyes adatait, tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen vagy korlátozni azt, vagy kérni, hogy személyes adatainak másolatát továbbítsuk egy másik félnek, kérjük, küldjön e-mailt a dataprivacy@cat.com címre a megfelelő eljárás érdekében.

Önnek nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy a többi jog bármelyikének gyakorlásáért). Azonban észszerű díjat számíthatunk fel, ha az Ön hozzáférési kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzott. Másik lehetőségként megtagadhatjuk a kérés teljesítését ilyen körülmények között.

19. szakasz Mire lehet a Caterpillarnak szüksége Öntől?

Előfordulhat, hogy külön információkat kell kérnünk Öntől annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk az Ön személyazonosságát és biztosítani tudjuk az Ön személyes adatokhoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogát). Ez további megfelelő biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne közöljük olyan személlyel, aki nem jogosult megszerezni azokat.

20. szakasz Milyen jogosultsága van Önnek a hozzájárulás visszavonására?

Abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott célra történő gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, Ön bármikor jogosult visszavonni az említett adatkezeléshez adott hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonásához kérjük, küldjön e-mailt a dataprivacy@cat.com címre, vagy használja az adatkezelési tevékenységünk keretében Önnek általunk biztosított bármelyik leiratkozási lehetőséget. Miután értesítést kaptunk arról, hogy Ön visszavonta a hozzájárulását, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait az Ön által eredetileg elfogadott célra vagy célokra, és – kivéve, ha más jogalappal rendelkezünk az Ön személyes adatai kezelésének folytatására –, biztonságos módon megsemmisítjük azokat.

21. szakasz Mi történik, ha ez a dokumentum megváltozik?

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk ezt a globális adatvédelmi nyilatkozatot és ezt a mellékletet, és a frissített dokumentumokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk, ha bármilyen lényeges módosítást végzünk. Időről időre egyéb módon is értesíthetjük Önt személyes adatainak kezeléséről.

[VÉGE – 1. melléklet – Nem humánerőforrás jellegű kapcsolatban álló érintettek, EGT]

2. melléklet Humánerőforrás jellegű kapcsolatban álló érintettek , EGT

A Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának ezen melléklete kiegészítő információkat nyújt arról, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti, tárolja, használja fel, továbbítja, illetve kezeli egyéb módon az Európai Gazdasági Térség („EGT”) egyes országaiban található vagy onnan származó személyes adatokat (beleértve a személyes adatok különleges kategóriáit) Ez a függelék olyan magánszemélyekre vonatkozik, akik alkalmazotti / humánerőforrás jellegű kapcsolatban állnak a Caterpillarral. További információért lásd a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatát.

Ha Önt egy Caterpillarral kötött megállapodásában található hivatkozás irányította a jelen EGT melléklethez, akkor az adott megállapodással kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelője a megállapodásban említett jogi személy lesz. A jelen EGT melléklet alkalmazásában a releváns adatkezelők felsorolása a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának „A” mellékletében található, a „Caterpillar adatkezelők” című táblázatban.

1. szakasz Mi a célja ennek a mellékletnek?

A Caterpillar elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága iránt. A jelen EGT melléklet leírja, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk fel és továbbítjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat a velünk fennálló kapcsolata során és azt követően, az általános adatvédelmi rendelettel (General Data Protection Regulation, „GDPR”) összhangban. Adatkezelőként az adatvédelmi jogszabályok megkövetelik tőlünk, hogy tájékoztassuk Önt a jelen EGT mellékletben szereplő információkról.

2. szakasz Milyen érzékeny személyes adatokat gyűjthet és kezelhet a Caterpillar?

Az érzékeny személyes adatok (más néven az adatok különleges kategóriái) magasabb szintű védelmet igényelnek. Ezek olyan személyes adatok, amely a következőket tárják fel vagy tartalmazzák: faji vagy etnikai származást, politikai véleményeket, vallási és világnézeti meggyőződéseket, szakszervezeti tagságot, genetikai adatokat, biometrikus adatokat, egészségügyi adatokat, szexuális életet vagy szexuális irányultságot.

Mi a következő adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel, amelyek „különleges kategóriájú” adatokat foglalhatnak magukban, vagy annak tekinthetők (a fenti meghatározás szerint):

·         Egészségügyi információk (pl. receptek nyilvántartása, juttatások igénylése, és a juttatások igénylésével együtt leadott indokolások) többek között a fizikai vagy mentális egészséghez, a fogyatékossági állapothoz, a betegség miatti távollétekhez és a családdal kapcsolatos távollétekhez kapcsolódóan;

·         Háttér-információk (például családi állapot, eltartottak adatai, etnikai származás és/vagy állampolgárság, hitel- és bűnügyi háttérellenőrzések, valamint kábítószer-és alkoholtesztek);

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok); és

·         Szakszervezeti tagság.

3. szakasz Miért használja fel a Caterpillar az Ön személyes adatait?

A személyes adatok létfontosságúak az alkalmazottakkal fennálló kapcsolatok kezeléséhez és adminisztrálásához. A gyűjtött összes adatkategóriára elsődlegesen azért van szükségünk, hogy lehetővé tegyék számunkra az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelését, valamint hogy lehetővé tegyék számunkra a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelést. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait felhasználhatjuk saját vagy harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítésére, feltéve, hogy az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

Az alábbi 1. táblázat sorolja fel azon okokat, amelyek miatt mi vagy egy szerződéses harmadik fél kezeli az Ön személyes adatait.

Az adatkezelés ezen céljainak egy része átfedésben van egymással, és számos olyan cél állhat fenn, amelyek igazolják az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználását.

1. táblázat Kategóriák, valamint az adatkezelés célja és jogalapja: Humánerőforrás jellegű kapcsolatban állók adatai

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés céljai

Adatkezelés jogalapja

Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai)

·         Az alkalmazottakkal való kommunikáció

·         Juttatások elősegítése

·         Üzleti nyilvántartások elszámoltathatóságának fenntartása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (a munkaerő menedzselése és a velük való kommunikáció)

Személyazonosító és ellenőrzési információk (beleértve a nemzeti/adófizetői azonosító számokat és a munkavállalási engedély állapotát)

·         A megfelelési kötelezettségek teljesítése

·         A Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele

·         Az alkalmazottakkal való kommunikáció

·         Juttatások elősegítése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         Jogos érdek (a munkaerő menedzselése és a velük való kommunikáció)

Pénzügyi számla adatok

·         Az alkalmazottakkal való kommunikáció

·         Fizetések és juttatások elősegítése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         Jogos érdek (a munkaerő menedzselése és a velük való kommunikáció)

Autóvezetéssel kapcsolatos adatok (pl. közlekedési előélet, jármű rendszáma, vezetői engedély száma)

·         A Caterpillar létesítményeihez való hozzáférés elősegítése (pl. parkolás)

·         Vállalati járművek kezelése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (a Caterpillar létesítményeihez és berendezéseihez való hozzáférésnek, illetve azok kezelésének elősegítése)

Szakmai végzettségre / állásjelentkezők végzettségére vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség, referenciák adatai).

·         Magánszemélyek értékelése és valamely szerepkörbe történő kiválasztása a Caterpillaron belül

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása)

Általános HR nyilvántartások

·         Kezelési célok

·         Ellenőrzési célok, amelyek bizonyítékként szükségesek bármely kérés/vita esetére és referenciák adásához

·         Elemzési vizsgálatok végzése az alkalmazottak megtartásának és lemorzsolódásának áttekintése és jobb megértése érdekében

·         Oktatás, képzés és fejlesztés irányítása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása)

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk (például álláselőzmények, teljesítményértékelések, célok, részvétel, munkából való távollétek)

·         A teljesítmény figyelemmel kísérése és értékelése a döntéshozatal támogatása érdekében (pl. fizetésemelés, ösztönzések és előléptetés)

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása)

Munkaegészségügy és munkavédelem (például biztonsági incidensek)

·         Munkaegészségügy és munkavédelem irányítása a létesítményekben

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         A létfontosságú érdekek védelme

·         Jogos érdek (a biztonság fenntartása)

Figyelemmel kísérésből vagy vizsgálatból származó személyes adatok

·         Bűncselekmények vagy más szabályszegés megakadályozása és felderítése

·         Más biztonsági és kockázatkezelési célok

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         A létfontosságú érdekek védelme

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása és a biztonság)

Informatikai rendszereinkben kezelt személyes adatok

·         Az üzleti tevékenység folytatása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (az üzleti folyamatok és rendszerek irányítása)

 

4. szakasz Milyen jogalapon kezeli a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Csak akkor fogjuk felhasználni az Ön személyes adatait, ha azt a jogszabály lehetővé teszi számunkra. A személyes adatok kezelése során leggyakrabban a következő jogalapok egyikére vagy közülük többre támaszkodunk:

·         Amennyiben ez egy Önnel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

·         Amennyiben ez jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

·         Amennyiben ez saját jogos érdekeinknek (vagy harmadik fél jogos érdekének) érvényesítéséhez szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a következő esetekben is, amelyek valószínűleg ritkán fognak előfordulni:

·         Amennyiben meg kell védenünk az Ön érdekeit (vagy valaki más személy érdekeit).

·         Amennyiben ez közérdekből vagy hivatalos célokra szükséges.

·         Amennyiben megkaptuk az Ön előzetes hozzájárulását (ez csak önkéntes adatkezelés esetén alkalmazandó, és nem alkalmazandó szükséges vagy kötelező adatkezelés esetén).

Jogos érdekekre fogunk támaszkodni az alábbiakban ismertetett személyes adat kategóriák kezelésének jogalapjaként, és minden esetben meghatároztuk azon jogos érdeket, amelyre támaszkodunk. (Meghatározunk továbbá az egyes adatkategóriák kezeléséhez szükséges kiegészítő jogalapokat is, ahol indokolt.)

5. szakasz Mire használjuk fel a személyes adatok különleges kategóriáit a Caterpillarnál?

Az Ön különleges kategóriájú személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

·         Távollétekre vonatkozó adatok, amelyek magukban foglalhatják a betegség miatti távolléteket és a családdal kapcsolatos távolléteket: a foglalkoztatási és egyéb jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

·         Adatok az Ön fizikai vagy mentális egészségéről vagy fogyatékossági állapotáról: az Ön munkahelyi egészségének és biztonságának biztosítása és az Ön munkára való alkalmasságának felmérése érdekében, megfelelő munkahelyi kiigazítások biztosítása, betegség miatti távollétek figyelemmel kísérése és menedzselése, valamint a juttatások adminisztrálása érdekében.

·         Szakszervezeti tagsággal kapcsolatos adatok: a díjak beszedésének elősegítése, kapcsolattartók listájának fenntartása és egyéb üzleti tevékenységek folytatása érdekében.

·         Etnikai származásra és/vagy állampolgárságra vonatkozó adatok: a foglalkoztatási és egyéb jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

·         Biometrikus adatok: felhasználók azonosítása vagy hitelesítése, valamint a hozzáférés ellenőrzése érdekében.

·         Foglalkoztatással kapcsolatos háttérellenőrzésekkel kapcsolatos adatok: magánszemélyek értékelése és a Caterpillaron belül valamely szerepkörbe történő kiválasztása érdekében.

A személyes adatok különleges kategóriáit (a fenti meghatározás szerint) azért kezelhetjük, mert megfelelő jogalapunk van erre (amint azt fentebb leírtuk), és mert:

·         Korlátozott esetekben rendelkezünk az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulásával;

·         Kötelezettséget kell teljesítenünk vagy konkrét jogokat kell gyakorolnunk a foglalkoztatási és társadalombiztosítási jog területén, valamint a globális adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően;

·         Amennyiben ez közérdekből szükséges, mint például az esélyegyenlőség figyelemmel kísérése érdekében, valamint a globális adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően; vagy

·         Amennyiben ez szükséges az Ön munkaképességének egészségügyi szempontok alapján történő értékeléséhez, a megfelelő titoktartási biztosítékok mellett.

Kevésbé gyakori esetben az ilyen típusú adatokat akkor kezelhetjük, amennyiben ez jogi természetű igényekkel kapcsolatban szükséges, vagy amennyiben az Ön érdekeinek (vagy valaki más érdekeinek) védelmében szükséges, és Ön hozzájárulásának megadására nem képes, vagy ha Ön az adatokat már nyilvánossá tette. Ezeket az adatokat jogszerű üzleti tevékenységek során is kezelhetjük, megfelelő óvintézkedések mellett.

6. szakasz Mikor kerül sor automatizált döntéshozatal használatára?

 A Caterpillar nem végez rendszeresen és rendszerszerűen automatizált döntéshozatalt, amely a magánszemélyekre nézve jogi hatást eredményez, vagy hasonlóan jelentős hatással járna. Abban az esetben, ha Ön olyan Caterpillar társasággal áll kapcsolatban, amely ilyen automatizált döntéshozatalt végez, Önnek külön értesítést kell kapnia, amely ismerteti az automatizált döntéshozatal részleteit.

Az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében (és attól a módtól függően, ahogyan a Caterpillarra ezek, valamint más jogszabályok és szabályozások vonatkoznak, illetve ahogyan be kell tartania ezeket) Önnek joga van a személyes adatainak felhasználásával történő automatizált döntéshozatal elleni tiltakozásra.

7. szakasz Szüksége van a Caterpillarnak az Ön hozzájárulására?

Korlátozott körülmények között megkereshetjük Önt olyan írásbeli hozzájárulás kérése érdekében, amely lehetővé teszi számunkra bizonyos különösen érzékeny adatok kezelését. Ha így teszünk, részletesen tájékoztatjuk Önt az általunk kérni kívánt adatokról és arról az okról, amely miatt szükségünk van azokra, hogy Ön alaposan megfontolhassa, megadja-e hozzájárulását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a velünk kötött szerződésének nem előfeltétele, hogy Ön az általunk kért bármely hozzájárulást megadjon.

8. szakasz Mi történik, ha Ön nem adja meg személyes adatait?

Ha Ön bizonyos kért adatokat nem ad meg, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött szerződésünket (például nem tudunk fizetni vagy juttatást biztosítani Önnek), vagy nem tudjuk betartani jogi vagy szabályozói kötelezettségeinket (mint például az Ön egészségének és biztonságának védelme).

9. szakasz Mi történik, ha megváltozik az a cél, amelyre a Caterpillar a személyes adatokat gyűjtötte?

Az Ön személyes adatait csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre azokat gyűjtöttük, kivéve, ha észszerűen úgy véljük, hogy más okból is fel kell használnunk, és ez az ok az eredeti céllal összeegyeztethető. Ha az Ön személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, értesíteni fogjuk Önt, és elmagyarázzuk a jogalapot, amely lehetővé teszi ezt számunkra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ön személyes adatait az Ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül, a fenti szabályoknak megfelelően kezelhetjük, amennyiben azt a jogszabályok előírják vagy engedélyezik.

10. szakasz Megosztja a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Előfordulhat, hogy az Ön adatait meg kell osztanunk harmadik felekkel (az alábbi meghatározás szerint), beleértve a harmadik fél szolgáltatókat és a Caterpillart.

Az Ön személyes adatait az Európai Unión („EU”) kívülre továbbíthatjuk. Ha így teszünk, Ön hasonló szintű védelmet várhat el személyes adataira vonatkozóan.

11. szakasz Mely harmadik felek kezelhetik az Ön személyes adatait?

A „harmadik felek” kifejezés magában foglalja a harmadik fél szolgáltatókat (beleértve a szerződéses vállalkozókat, a kijelölt megbízottakat, a biztosítókat és a biztosítási alkuszokat) és a más Caterpillar jogi személyeket. Például:

·         Szállítók, szolgáltatók és egyéb partnerek, akik üzleti tevékenységünket támogatják például műszaki infrastruktúra szolgáltatások nyújtásával;

·         Bűnüldözési vagy egyéb kormányzati szervek;

·         Leányvállalatok, társvállalatok és más, a Caterpillar által ellenőrzött jogi személyek;

·         Egyéb harmadik fél szolgáltatók, amelyek személyes adatokat kezelnek a Caterpillar nevében; és

·         Valamely felvásárló jogi személy (vagy felvásárlás iránt érdeklődő jogi személy) abban az esetben, ha a Caterpillar a vállalkozása egy részét elidegeníti (vagy annak elidegenítését tervezi).

12. szakasz Mikor oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait a Caterpillaron belül?

Az Ön személyes adatait megosztjuk a Caterpillaron belül rendszeres üzleti és jelentéstételi tevékenységeink részeként, üzleti átszervezés vagy a csoport szerkezetének átalakítása keretében, rendszer-karbantartási támogatás céljából, adatok hosztolása érdekében és más jogszerű üzleti okokból. Például:

·         bérszámfejtés;

·         juttatások biztosítása és adminisztrálása (beleértve a nyugdíjakat);

·         munkahelyi egészségügyi vagy orvosi értékelések az Ön munkára való alkalmasságára, valamint egészségére és biztonságára vonatkozóan (például munkaállomás-értékelések);

·         biztosítási igények és értesítések;

·         a felvett munkaerő értékelésének, képzésének és szakmai fejlődésének biztosítása és igazgatása;

·         könyvtári és kutatási szolgáltatások, mint például előfizetések és tagságok;

·         épületek biztonsági hozzáférése és karbantartása;

·         utazási szolgáltatók;

·         távközlési és üzenetküldési szolgáltatások, mint például üzletmenet-folytonossági vészhelyzeti értesítési rendszerünk;

·         nyomtatott dokumentumok archiválása; és

·         IT szolgáltatások.

13. szakasz Miért oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait harmadik felekkel?

Az Ön személyes adatait a következő okokból osztjuk meg harmadik felekkel:

·         Jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése érdekében, amennyiben a közlést egy szabályozó vagy felügyelő hatóság, a rendőrség vagy az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előírja;

·         Amennyiben ez egy Önnel vagy Önnek kötött szerződés, foglalkoztatási jogviszony és bármely ehhez kapcsolódó juttatás adminisztrálásához szükséges.

·         Könyvvizsgálat és biztosítás céljára, valamint üzleti tevékenységünkre és követeléseink kezelésére vonatkozó tanácsadás kérése során; és

·         Amennyiben más jogos érdekünk áll fenn ennek megtételére.

14. szakasz Mikor továbbít a Caterpillar személyes adatokat az EU-n kívülre?

Az általunk Önről gyűjtött személyes adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli egy vagy több országba, és ott tárolhatók. Kezelését az EGT-n kívül működő személyzet is végezheti, akik a Caterpillarnak vagy harmadik fél szolgáltatóinknak dolgoznak. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket teszünk a címzett által történő megfelelő szintű adatvédelem biztosítására a GDPR előírásai és a jelen dokumentumban leírtak szerint. Ha nem tudjuk biztosítani az adatvédelem megfelelő szintjét, az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre csak akkor továbbítjuk, ha Ön a továbbításhoz előzetesen hozzájárult.

15. szakasz Milyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be a személyes adatok védelmére?

Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be az Ön személyes adatainak védelme és a kockázatok elleni megfelelő szintű biztonság elérése érdekében, beleértve olyan intézkedéseket is, amelyek megakadályozzák, hogy az Ön személyes adatait véletlenül elveszítsék, illetéktelen módon felhasználják vagy hozzáférjenek, megváltoztassák vagy közöljék. Ezen intézkedések részleteit kérésre rendelkezésre bocsátjuk. Ezenkívül a személyes adatokhoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, megbízottakra, szerződéses vállalkozókra és más harmadik felekre korlátozzuk, akiknek az adatok megismerésére üzleti okokból feltétlenül szükségük van.

Eljárásokat vezettünk be minden gyanított adatbiztonsági incidens kezelésére, és a jogszabályok által előírt esetben értesíteni fogjuk Önt és az illetékes szabályozó hatóságot a feltételezett incidensről.

16. szakasz Mennyi ideig őrzi meg a Caterpillar a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges azon célok teljesüléséhez, amelyekre azokat gyűjtöttük, beleértve bármely jogi, szabályozási, számviteli vagy jelentéstételi előírás teljesítését. Az Ön személyes adatainak különböző szempontjaira vonatkozó megőrzési időtartamok részletei megtalálhatók az adatmegőrzési szabályzatunkban, amely elérhető a HR részlegnél. A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározása érdekében figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan használatából vagy közléséből eredő kár kockázatát, a személyes adatok kezelésének célját, azt, hogy e célokat más eszközökkel is elérhetjük-e, valamint az alkalmazandó jogi előírásokat.

Ha Ön már nem a Caterpillar alkalmazottja, munkatársa vagy szerződéses vállalkozója, akkor mi megőrizzük és biztonságosan megsemmisítjük az Ön személyes adatait az adatmegőrzési szabályzatunkkal összhangban.

17. szakasz Milyen kötelességei vannak Önnek azzal kapcsolatban, hogy a Caterpillart tájékoztassa személyes adatai változásáról?

Fontos, hogy az általunk Önről tárolt személyes adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, lépjen kapcsolatba humánerőforrás képviselőjével a megfelelő eljárás érdekében, hogy tájékoztasson bennünket, ha a birtokunkban lévő személyes adataiban bármilyen módosítás válik szükségessé.

18. szakasz Milyen jogai vannak Önnek a saját személyes adatai tekintetében?

Bizonyos körülmények között a jogszabályok erejénél fogva Önnek a következő jogai vannak:

·         Hozzáférés kérése az Ön személyes adataihoz (más néven az „érintett hozzáférési kérelme”). Ez lehetővé teszi, hogy Ön másolatot kapjon azon személyes adatokról, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk, és ellenőrizze, hogy mi azokat jogszerűen kezeljük-e.

·         Helyesbítés kérése azon személyes adatokra vonatkozóan, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk. Ez lehetővé teszi, hogy Ön helyesbíttessen bármilyen hiányos vagy pontatlan személyes adatot, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk.

·         Törlés kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben nekünk nincs alapos okunk arra, hogy folytassuk annak kezelését. Önnek akkor is jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben Ön már gyakorolta az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó jogát (lásd alább).

·         Tiltakozás az adatkezelés ellen az Ön személyes adataira vonatkozóan, amennyiben mi az adatkezelést jogos érdekre (vagy harmadik fél jogos érdekére) alapozzuk, és az Ön konkrét helyzetében olyan tényező merül fel, amely miatt Ön tiltakozni kíván az ezen az alapon történő adatkezelés ellen. Ön akkor is jogosul a tiltakozásra, amennyiben mi az Ön személyes adatait közvetlen marketing céljából kezeljük.

·         Adatkezelés korlátozásának kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésének felfüggesztését, például ha azt szeretné, hogy megállapítsuk azok pontosságát vagy azok kezelésének okát.

·         Továbbítás kérése más fél részére az Ön személyes adataira vonatkozóan.

·         Panasz tétele az illetékes felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Ha szeretné megtekinteni, ellenőrizni, helyesbíteni vagy töröltetni személyes adatait, tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen vagy korlátozni azt, vagy kérni, hogy személyes adatainak másolatát továbbítsuk egy másik félnek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjével, vagy küldjön e-mailt a dataprivacy@cat.com címre a megfelelő eljárás érdekében.

Önnek nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy a többi jog bármelyikének gyakorlásáért). Azonban észszerű díjat számíthatunk fel, ha az Ön hozzáférési kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzott. Másik lehetőségként megtagadhatjuk a kérés teljesítését ilyen körülmények között.

19. szakasz Mire lehet a Caterpillarnak szüksége Öntől?

Előfordulhat, hogy külön információkat kell kérnünk Öntől annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk az Ön személyazonosságát és biztosítani tudjuk az Ön személyes adatokhoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogát). Ez további megfelelő biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne közöljük olyan személlyel, aki nem jogosult megszerezni azokat.

20. szakasz Milyen jogosultsága van Önnek a hozzájárulás visszavonására?

Abban a korlátozott esetben, ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott célra történő gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, Ön bármikor jogosult visszavonni az említett adatkezeléshez adott hozzájárulását. Hozzájárulása visszavonásához lépjen kapcsolatba helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjével. Miután értesítést kaptunk arról, hogy Ön visszavonta a hozzájárulását, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait az Ön által eredetileg elfogadott célra vagy célokra, és – kivéve, ha más jogalappal rendelkezünk az Ön személyes adatai kezelésének folytatására –, biztonságos módon megsemmisítjük azokat.

 

 

21. szakasz Mi történik, ha ez a dokumentum megváltozik?

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk ezt a globális adatvédelmi nyilatkozatot és ezt a mellékletet, és a frissített dokumentumokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk, ha bármilyen lényeges módosítást végzünk. Időről időre egyéb módon is értesíthetjük Önt személyes adatainak kezeléséről.

[VÉGE – 2. melléklet – Humánerőforrás jellegű kapcsolatban álló érintettek, EGT]

 

 

„A” melléklet – Caterpillar adatkezelők

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar (U.K.) Limited

Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Anchor Coupling Inc.

5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States

United States

 

Asia Power Systems (Tianjin) Ltd.

No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

AsiaTrak (Tianjin) Ltd.

169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

Banco Caterpillar S.A.

Rua Henri Dunant, 1383, Edificio Golden Tower - 17 Andar, Sao Paulo Sao Paulo 04709-111, Brazil

Brazil

 

Bucyrus (Huainan) Machinery Co., Ltd. (CGM HK 60%)

Huainan Economical & Technical Development Zone, Huainan, Peoples Republic of China

China

 

Bucyrus International (Chile) Limitada

Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile

Chile

 

Bucyrus International (Peru) S.A.

Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru

Peru

 

Cat Rental Kyushu Ltd.

6-1, Harisurihigashi 3-chome, Chikushino-shi Fukuoka-ken 818-0025, Japan

Japan

 

Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited

Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa

South Africa

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd.

1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China)

China

 

Caterpillar (China) Investment Co., Ltd.

Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd.

No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Newberry)

284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States

United States

 

Caterpillar (NI) Limited

Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland

Northern Ireland

 

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd.

A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.

No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd.

Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand

Thailand

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar (Tongzhou) Co., Ltd.

No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Wujiang) Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Zhengzhou) Ltd.

Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Asia Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Belgium S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B-6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda.

Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Brasil Ltda.

Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Castings Kiel GmbH

Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany

Germany

 

Caterpillar Centro de Formacion, S.L.

Camino de Caterpillar, 2

Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain

Spain

 

Caterpillar Commercial Northern Europe Limited

Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Commercial S.A.R.L.

84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France

France

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Commercial Services S.A.R.L.

40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France

France

 

Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A.

Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium

Belgium

 

Caterpillar East Japan Ltd.

32-2, Honcho 1 Chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Caterpillar Emissions Solutions Inc.

2600 Camino Entrada, Santa Fe, New Mexico 87507, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Energy Solutions GmbH

Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő: Beatrice Brauchler (DPO)

Caterpillar Energy Solutions Inc.

1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions, S.A.

Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain

Spain

 

Caterpillar Energy Systems Technology ( Beijing) Co., Ltd.
Formerly known as MWM (Beijing) Co., Ltd.

CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Finance France S.A.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France

France

 

Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

SBS Tower 14F, 4-10-1 Yoka, Setagaya-ku, Tokyo  158-0097, Japan

Japan

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation

2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001

United States

 

Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C.

Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain

Spain

 

Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership

69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan)

Kazakhstan

 

Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd.

Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

China

 

Caterpillar Financial New Zealand Limited

Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand

New Zealand

 

Caterpillar Financial Nordic Services AB

PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Financial Renting S.A.

Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain

Spain

 

Caterpillar Financial SARL

Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited

Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates

United Arab Emirates

 

Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c.

Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Ireland

 

Caterpillar Financial Services (UK) Limited

Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Financial Services Argentina S.A.

Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina

Argentina

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd.

14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L.

Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Financial Services Corporation

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States

United States

 

Caterpillar Financial Services CR, s.r.o.

Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic

Czech Republic

 

Caterpillar Financial Services GmbH

Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany

Germany

 

Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee

3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada

Canada

 

Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd.

No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia

Malaysia

 

Caterpillar Financial Services Netherlands B.V.

Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands

Netherlands

 

Caterpillar Financial Services Norway AS

Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway

Norway

 

Caterpillar Financial Services Philippines Inc.

#13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines

Philippines

 

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.

51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland

Poland

 

Caterpillar Financial Ukraine LLC

34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine

Ukraine

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Fluid Systems S.r.l.

Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy

Italy

 

Caterpillar Forest Products Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar France S.A.S.

40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France

France

 

Caterpillar Global Mining America LLC

2045 West Pike Street, Houston Pennsylvania 15324-1010 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Colombia S.A.S.

Cra. 7 No. 71-52, Torre b, Piso 9, Bogota, Colombia

Colombia

 

Caterpillar Global Mining Equipamentos De Mineracao do Brasil Ltda.

Rua Maria Luiza Santiago, 200 21º andar, Belo Horizonte   30360740, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Global Mining Europe GmbH

Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő: Claudia Panse (DPO)

 

Caterpillar Global Mining Field Services LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek, Wisconsin 53154,United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Highwall Miners LLC

351 Ragland Road, Beckley West Virginia 25801, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő: Sven Staudinger (DPO)

 

Caterpillar Global Mining LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek  Wisconsin 53154, United States

United States

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Global Mining Mexico LLC

10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States

United States

 

Caterpillar Group Services S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd.

2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary

Hungary

 

Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l.

Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy

Italy

 

Caterpillar Insurance Co. Ltd.

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States

United States

 

 

Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Services del Peru S.A.

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru

Peru

 

Caterpillar Japan LLC

SBS Tower, 10-1 Yoga 4-Chome Setagaya-ku, Tokyo Tokyo 158-8530, Japan

Japan

 

Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L.

Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile

Chile

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L.

Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Leasing (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand

Thailand

 

Caterpillar Leasing Chile, S.A.

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd.

500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Logistics (UK) Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Logistics Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Cateprillar Luxembourg S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Marine Power UK Limited

22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd.

333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Maroc SARL

Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco

Morocco

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Materiels Routiers SAS

21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France

France

 

Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada

Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd.

Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China

China

Adatvédelmi tisztviselő:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG

Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Rostock GmbH

Werftallee 3, Rostock 18119, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő:

Regine Oppelland  

Caterpillar of Canada Corporation

3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada

Canada

 

Caterpillar Operator Training Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Panama Services S.A.

Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Paving Products Inc.

9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States

United States

 

Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China

China

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Poland Sp. z o.o.

U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland

Poland

 

Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.

Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Propulsao Maritima do Brasil Ltda

Av. Marechal Camara 160, CONJ 1607, Rio de Janeiro  20.020-080 Centro, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Propulsion AB

Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Propulsion LQ Pte Ltd

85 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Production AB

Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion Pte Ltd

No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd

87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd.

Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China

China

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Remanufacturing Services Radom Poland Sp. z o.o.

ul Kozienicka 97, 26-600, Radom  26-610, Poland

Poland

 

Caterpillar Renting France S.A.S.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France

France

 

Caterpillar SARL

Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Services Germany GmbH

Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany

Germany

 

Caterpillar Servicios Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Servizi Italia Srl

Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Shrewsbury Limited

Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Skinningrove Limited

Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Solution Engineering Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd.

Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa

South Africa

 

Caterpillar Special Services Belgium S.P.R.L.

Avenue Des Etats Unis 1, Gosselies  6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Tianjin Ltd.

No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China

China

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Tohoku Ltd.

1-8, Kamisugi 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken  9800011, Japan

Japan

 

Caterpillar Transmissions France S.A.R.L.

445 Boulevard de l'Europe, Artoipole, Monchy-le-Preux  62118, France

France

 

Caterpillar Tunneling Canada Holding Ltd.

3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada

Canada

 

Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd.

No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Used Equipment Services Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar West Japan Ltd.

1-23, Shimoi-cho, Ibaraki-shi, Osaka-fu 5670066, Japan

Japan

 

Caterpillar Work Tools B.V.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

Netherlands

 

Caterpillar Work Tools, Inc.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

United States

 

Caterpillar Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Centre de Distribution de Wallonie SPRL (Cediwal SPRL)

Rue L. Bleriot 9, Gosselies Hainaut 6041, Belgium

Belgium

 

ECM S.p.A.

Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29

Frazione Cantagrillo

Italy

 

EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG

Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany

Germany

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Leading Edge Hydraulic Systems Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, National Hi-tech Industry Development Zone, Wuxi Jiangsu Province 214028, Peoples Republic of China

China

 

Mec-Track S.r.l.

Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy

Italy

 

Motoren Steffens GmbH

Geefacker 63, Kleve 47533, Germany

Germany

 

MWM Austria GmbH

Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria

Austria

 

MWM Benelux B.V.

Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands

Netherlands

 

MWM Energy Hungaria Kft.

Ezred u. 1-3. H-1044, Budapest, Hungary

Hungary

 

MWM France S.A.S.

99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)

France

 

P. T. Solar Services Indonesia

Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia

Indonesia

 

Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore

Singapore

 

Perkins Engines Company Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Perkins Engines, Inc.

11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States

United States

 

Perkins Motores do Brasil Ltda.

Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil

Brazil

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd.

No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Perkins Shibaura Engines (Wuxi) Co., Ltd.

No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China

China

 

Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios Ltda.

Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2, Jardim Padre Anchieta, Diadema Sao Paulo 09951-270, Brazil

Brazil

 

Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda.

City of Sete Lagoas, State of Minas Gerais
at Street Padre Tercisio Gonclaves
s/n, Cida Deus 35.703-387 (Brazil)

Brazil

 

PT Caterpillar Finance Indonesia

Jl. Raya Naragong KM., 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

PT. Bucyrus Indonesia

Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia

Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia Batam

Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia

Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

Pyroban (Suzhou) Safety Systems Co., Ltd.

Area B2 Section A, Weiting Industry Zone, No. 9 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Peoples Republic of China

China

 

Pyroban Benelux B.V.

24-26 3341 Lt Postbus, AE Hendrik Ido Ambacht P Iva, NL 008884924B01, Netherlands

Netherlands

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Pyroban Group Limited

Endeavor Works, Dolphin Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex  BN43 6QG, England & Wales

United Kingdom

 

SCM Singapore Holdings Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore

Singapore

 

Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd.

Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China

China

 

Solar Turbines (Thailand) Ltd.

No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand

Thailand

 

Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee

2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada

Canada

 

Solar Turbines Central Asia Limited Liability Partnership

38 Tulebaev Street, Almaty  050004, Kazakhstan

Republic of Kazakhstan

 

Solar Turbines EAME s.r.o.

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic

Czech Republic

 

Solar Turbines Egypt Limited Liability Company

44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt

Egypt

 

Solar Turbines Europe S.A.

Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Solar Turbines Incorporated

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines International Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd

Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia

Malaysia

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Solar Turbines Middle East Limited

PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE

United Arab Emirates

 

Solar Turbines Services Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Services Nigeria Limited

Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria

Nigeria

 

Solar Turbines Services of Argentina S.R.L.

Maipu 1210, Buenos Aires Argentina

Argentina

 

Solar Turbines Switzerland Sagl - formerly known as Turbomach S.A.

Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland

Switzerland

 

Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited

48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago

Trinidad & Tobago

 

Solar Turbines West-Africa SARL

Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon

Gabon

 

Tangshan DBT Machinery Co., Ltd.

No. 2 Gangyao Road, Tangshan  63027, Peoples Republic of China

China

 

Tokyo Rental Ltd.

32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Turbinas Solar de Columbia S.A.

Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia

Colombia

 

Turbinas Solar de Venezuela, C.A.

Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela

Venezuela

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited

Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey

Turkey

 

Turbomach France S.A.R.L.

11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France

France

 

Turbomach GmbH

Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany

Germany

 

Turbomach Netherlands B.V.

Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands

Netherlands

 

Turbomach Pakistan (Private) Limited

32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan

Pakistan

 

Turbomach S.A. Unipersonal

via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland

Spain

 

Turbomach S.r.L.

via Battistini 21A,Parma 43100 Italy

Italy

 

Turbomach Sp.Zo.o.

ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland

Poland

 

Turner Powertrain Systems Limited

Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales

United Kingdom

 

Kemper Valve & Fittings Corp.

3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC - may not have employees

100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Equipment LLC

3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States

United States

 

Caterpillar Financial Dealer Funding LLC

2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States

United States

 

 

 

LAST UPDATED: November 3, 2016

This Data Governance Statement describes the practices of Caterpillar Inc. (“Caterpillar,” “we,” “us” or “our”) for collecting information from customers and Distribution Networks relating to machines, products or other assets and their associated worksites (collectively “Assets”), and the operations of our distribution networks, including dealers and their related entities (“Distribution Networks”).  We collect this information through online and offline means including: (1) applications and platforms for use on or through computers, APIs, and mobile devices, such as VisionLink® and Product LinkTM Web (“Applications”); (2) telematics or other devices on Assets, whether manufactured by Caterpillar or by other companies (“Devices” and, together with the Applications, “Digital Offerings”); and (3) our Distribution Networks, component manufacturers, service providers, and customers.

You should regularly review this Statement carefully to understand what information our digital offerings receive, generate and transmit—and what we do with that information.  By providing System Data, Operations Data, or Personal Information (each as defined below) to us, you agree to the terms and conditions of this Data Governance Statement, including our collection, use and sharing of that information.

WHAT INFORMATION WE MAY COLLECT

“System Data” is information that is ingested or used by or generated through Digital Offerings, which may include:

 • Device, Asset and Component Information, including model number, serial number, order number, software and hardware version numbers, performance, and configuration, including work tools or other peripheral devices attached to Assets.
 • Electronic Data, including sensor logs, trends, histograms, event data, other alerts, digital state data, fault codes, idle time, daily and cumulative fuel consumption, emissions data, service meter hours, electronic data files downloaded manually or automatically from an Asset, troubleshooting data, and other data, depending on the customer and Asset and communication channel used by a Device.
 • Inspection Data, including results of inspections using a Caterpillar or third-party inspection system.
 • Device Location Information, including the physical location of an Asset (e.g., determined using satellite, GPS, cell phone tower, Bluetooth or WiFi signals).
 • Fluid Data, including analysis results of fluid samples (such as oil, hydraulic and coolant fluids) obtained using Caterpillar or third-party tools.
 • Event Recorder Data, including location, speed, direction and associated video recordings, use of controls and positive train control information.
 • Service and Maintenance History, including work orders (records of all maintenance, repair, parts purchases, replacement and modification to an Asset), component life (history of usage and wear life of a component), maintenance schedule, planned maintenance, warranty coverage data, maintenance and repair contracts, service intervals (scheduled interval for planned maintenance of component replacement activities for an Asset), component lists (lists of parts that make up an Asset) and service letters (describing special service actions recommended by Caterpillar to correct a known problem with an Asset).
 • Site and Environmental Conditions, including the type of work being done, condition of roads or tracks, altitude, climate and material tracking.
 • Patterns of Use, including any user-defined information relating to a product you provide to us through a Digital Offering.

Personal Information” is information that relates to an identified or identifiable individual, which may include:

 • Name
 • Postal address (including billing and shipping addresses)
 • Telephone number
 • Email address
 • Identification information such as usernames and user IDs
 • The employer or company with which an individual is associated and his or her role and title
 •  User Profile information
 • Location information
 • Information about any computer or mobile device with which you access Applications
 • Information about your use of Applications
 • Audiovisual data
 • Physiological data such as eye movement, facial expressions, heart rate 

“Operations Data” is information we may collect from or that is otherwise provided by Distribution Networks through Caterpillar’s data flow & information integration platform with its dealers, which may include: 

 • Information contained in invoices and service contracts.
 • Information about customers of Distribution Networks, including the customer’s name, address, industry, customer category, the name, position, email address, and telephone number of the designated contact person, the name, email address and telephone number of the Dealer’s sales representative assigned to the customer, and other information relating to the Dealer’s relationship with its customer.
 • Work order data, including information about the customer, Asset involved, problem identified, and repairs performed
 • Store hierarchy data, including information about Dealer inventory reporting and replenishment processes.
 • Information used by Distribution Networks to manage a fleet of Assets (either owned or rental) including customers of Distribution Networks and worksites.
 • Dealer component data, including Information relating to management and replenishment of parts inventory, and customer purchases, returns and replacements.

Information collected by Caterpillar may simultaneously constitute System Data, Personal Information, and Operations Data, or any combination thereof. If you submit any System Data, Operations Data, or Personal Information in connection with Digital Offerings, including System Data that may relate to Devices on Assets that are not manufactured by Caterpillar, you represent that you have the authority to do so and to permit us to use the information in accordance with this Data Governance Statement.

HOW WE MAY COLLECT INFORMATION

We and our service providers may collect information in a variety of ways, including:

 • Through Devices: We may receive information via cellular or satellite link, or radio or Ethernet connection from Assets equipped with a Device, which may include System Data (such as information relating to the Device or Asset) or Personal Information (such as from information generated by fatigue monitoring devices, on-board camera and proximity detection systems, and in-cab monitoring technology).  Some information may be collected automatically, such as fault codes, hours of operation and fuel levels.
 • Through Applications and Online: We may collect information through Applications (e.g., when you enter maintenance information) or when you use our websites, online services or platforms.  We may also receive information through other online means, such as when you initiate a data transmission through on-site servers or email inspection information to us. We may also collect information typically collected through websites and mobile applications, such as browser and device information, application usage data, information collected through cookies, pixel tags and other technologies, IP addresses and location information.
 • Offline: We may collect information when you interact with us or our Distribution Networks, attend one of our trade shows, place an order or contact customer service.
 • From Component Manufacturers and OEMs: We may obtain System Data from manufacturers of the components in your Assets or of non-Caterpillar Assets you use.  This information may be provided to us automatically.
 • Through Wearable Technology: We may collect information through wearable technology, such as fatigue monitoring devices or RFID tags embedded in hardhats or safety vests.
 • From Asset Owners, Distribution Networks and Others: We may receive additional information from Asset owners, Distribution Networks, operators and other persons who have management responsibility for an Asset.
 • From Other Sources: We may receive your information from other sources, such as public databases, joint marketing partners, social media platforms (including from people with whom you are friends or are otherwise connected) and from other third parties.  We may collect or generate information from troubleshooting data, from your service providers (such as fluid analysts and site inspectors) or from maintenance, inspection or warranty records.

HOW WE MAY USE INFORMATION

We may, and may permit our Distribution Networks to, use collected information for the following purposes:

To Provide Services to You and Others:

 • To allow you or the Dealer to monitor the status of Assets, to provide you use of Applications, to complete and fulfill purchases, and to communicate with you regarding your purchase or rental and provide you with related customer service.
 • To fulfill customer support agreements, perform maintenance and repairs and deliver rental Assets or parts.
 • To make recommendations regarding safety, Asset health, maintenance, worksite efficiency and productivity training for operators.
 • To enhance the safety of machine operations, including by tracking proximity to Assets, other objects or humans.
 • To enable remote technician services, such as remote troubleshooting, and remote tuning. 
 • To provide you with location-based services and content.

To Enable Communications:

 • To manage the connection to the Asset or Device.
 • To allow you and other users of Applications to communicate with each other through Applications. 
 • To send administrative or contractual information, for example, information regarding the terms and conditions of using Digital Offerings, warranty policies or service contracts.
 • To provide you with information about new products and services and to send you marketing communications that we believe may be of interest to you. 

For General Business Purposes:

 • To conduct market research or to evaluate Caterpillar or Distribution Networks.
 • To perform data analytics, audits, improving products, developing new products, enhancing, improving or modifying our Digital Offerings, identifying usage trends and operating and expanding our business activities and for statistical analysis based on aggregated and de-identified data, such as benchmarking reports.
 • To provide services to customers, manage work flow, monitor repairs, project future maintenance and service, and troubleshoot issues. 
 • To validate effectiveness of recommendations, resolve complaints, and fulfill orders.
 • To manage inventory in order to provide you with parts and services. 
 • To manage a fleet of owned or rented Assets.
 • To maximize the efficiency of operations and increase sales.
 • To develop digital applications.

Other Uses:

 • To allow you to participate in sweepstakes, contests or similar promotions and to administer these activities. Some of these activities have additional rules, which could contain additional information about how we use and disclose your Personal Information. We suggest that you read any such rules carefully.
 • For additional uses as agreed by you and us.

With respect to audiovisual data that identifies an individual or physiological data for an identifiable individual, we will use that data only to provide products and services to our customers, including to make recommendations regarding safety, Asset health, maintenance, worksite efficiency and productivity training for operators, and to improve our products and services.

HOW WE MAY DISCLOSE INFORMATION

We may disclose information:

 • To our affiliates which are entities directly or indirectly, controlling, controlled by, or under common control with Caterpillar Inc. (for a list, see Exhibit 21 of our Form 10-K available here) for the purposes described in this Data Governance Statement. Caterpillar Inc. is the entity responsible for information jointly used with its affiliates. 
 • To Distribution Networks to permit them to use System Data and Personal Information to maintain relationships with you, provide services to you and send marketing communications to you.
 • To Asset owners, to permit them to manage their use of their Asset.
 • To our service providers who provide services such as data analytics, information technology and related infrastructure provision, application development, platform hosting, customer service, product development, auditing, advisory and other services.
 • To component manufacturers, to permit them to study the use of their products, to improve their products and to develop new products.
 • To agents, service providers or other third parties contracted by or engaged in business with Asset owners, who have management responsibility for the Asset.
 • To a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of our or any of our affiliate’s business, Assets or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings).
 • To additional recipients as agreed by you and us.

Location Data: We may share location information with our affiliates and Distribution Networks to enable them to provide you with localized content and services. In some instances, you may be permitted to allow or deny such uses and/or sharing of your Device’s location, but if you do, we and/or our affiliates and Distribution Networks may not be able to provide you with the applicable services and content.

We may use or disclose information, as we believe to be necessary or appropriate: (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to lawful requests from public and government authorities, including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others, including for purposes of information security; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

De-identified or Aggregated Information: De-identified or Aggregated Personal Information, Operations Data or System Data does not personally identify you or any other user of Digital Offerings (for example, we may aggregate Personal Information to calculate the percentage of our users who have a particular telephone area code, or we may aggregate System Data to calculate component wear rates). We may use and disclose de-identified or aggregated information for any purpose, except where we are required to do otherwise under applicable law.

REMOTE SERVICES AND UPDATES

Device Software Maintenance: From time to time, we use System Data to remotely examine and update Devices that we manufacture or otherwise provide (e.g., to update system settings or to manage the communications carriers used to connect to Caterpillar or our affiliates). In doing so, we may change the volume or granularity of System Data that we collect in order to improve the utility of Digital Offerings to you, as well as to improve our products and services, among other purposes. If the change in data we collect materially changes the scope of System Data, we will update this Data Governance Statement as described in “Updates to This Data Governance Statement” below.

Asset Software Maintenance: In addition, we offer Asset owners the option to participate in our automatic update service for Asset software. If you participate in this service, we will use System Data to remotely update software that controls machine operations for your Caterpillar Asset, and we may push the software update files to the Asset in preparation for an update.

SECURITY

We use reasonable organizational, technical and administrative measures designed to protect information within our organization. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of your account has been compromised), please immediately notify us in accordance with the “Contacting Us” section below.

CHOICES AND ACCESS

Your choices regarding our use and disclosure of your Personal Information

We give you choices regarding our use and disclosure of your Personal Information. You may opt-out from:

 • Receiving electronic marketing communications from us: If you no longer want to receive marketing emails relating to Digital Offerings from us on a going-forward basis, you may opt-out by contacting us via email at CatConnectCare@cat.com. We will process your request(s) as soon as reasonably practicable. Please note that if you opt-out of receiving marketing-related emails from us, we may still send you important administrative messages, from which you cannot opt-out.
 • Our sharing of your Personal Information with our Distribution Networks for their direct marketing purposes: If you would prefer that we not share your Personal Information from Digital Offerings on a going-forward basis with our Distribution Networks for their direct marketing purposes, you may opt-out of this sharing by contacting us via email at CatConnectCare@cat.com.

How you can access, change or suppress your Personal Information

If you would like to review, correct, update, suppress or delete Personal Information that you have previously provided to us, you may contact us by email at CatConnectCare@cat.com.

In your request, please make clear what Personal Information you would like to have changed, whether you would like to have your Personal Information suppressed in our database. For your protection, we may only implement requests with respect to the Personal Information associated with the particular email address that you use to send us your request, and we may need to verify your identity before implementing your request. We will process your request as soon as reasonably practicable.

Please note that we may need to retain certain information for recordkeeping purposes or in accordance with agreements we may have with a third party (e.g., an Asset owner or Dealer that employs you). There may also be residual information that will remain within our databases and other records, which will not be removed.

OTHER IMPORTANT INFORMATION

Third Party Content: This Data Governance Statement does not address, and we are not responsible for (i) the privacy, information or other practices of any third party operating any website or online service to which a Digital Offerings links (e.g., our Applications may include, for your convenience, a hyperlink to local weather information provided by a third party with whom we have no business relationship) and (ii) Personal Information controlled by a third party, such as a supplier, service provider, or customer, even if such Personal Information is collected or otherwise processed by Caterpillar. Further, the inclusion of a link in a Digital Offering does not imply endorsement of the linked site or service by us or by our affiliates.

Retention Period: We will retain your Personal Information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Data Governance Statement unless a longer retention period is required or permitted by law.

Cross Border Transfers: Your information may be stored and processed in any country where we operate or where our service providers operate, and by using a Digital Offering you expressly consent to the transfer of information to countries outside of your country of residence, including the United States, which may have data protection rules that are different from those of your country.

Sensitive Information: Our Digital Offerings are not designed for you to send us sensitive Personal Information such as social security numbers, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or other beliefs, or genetic characteristics, criminal background or trade union membership. We request that you refrain from sending such information on or through Digital Offerings or otherwise to us.

UPDATES TO THIS DATA GOVERNACE STATEMENT

We may change this Data Governance Statement. The “LAST UPDATED” legend at the top of this page indicates when this Data Governance Statement was last revised. Any changes will become effective when we post the revised Data Governance Statement. Your use of Digital Offerings following these changes means that you accept the revised Data Governance Statement.

CONTACTING US

If you have any questions about this Data Governance Statement, please contact us at CatConnectCare@cat.com.

 

A Caterpillar Cat.com webhelye elismeri és tiszteletben tartja az ügyfelek adatvédelmi igényeit az Ügyfélkapcsolati Központnak szolgáltatott személyes adatokra vonatkozóan, valamint kijelenti, hogy ezen adatok kezelése a Caterpillar adatvédelmi elveivel összhangban van.

Hogyan gyűjtjük be a személyes adatokat?
Azokat a személyes információkat vesszük nyilvántartásba, melyeket az Ügyfélkapcsolati Központtal a Cat.com kapcsolatfelvételi űrlapján közöl. Más forrásokból is gyűjthetünk információkat, a Caterpillaron belül és kívül is.

Használunk-e elektronikus mechanizmusokat, például „sütiket”?
Az Ügyfélkapcsolati Központ nem használ sütiket a személyes infromációk megszerzése érdekében.

Milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk?
A Cat.com weboldalon az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott utónevet, vezetéknevet, lakcímet, várost, államot/tartományt, irányítószámot, országnevet, e-mail címet és telefonszámot.

Miként használjuk fel ezeket a személyes adatokat?
A Cat.com kapcsolatfelvételi űrlapon begyűjtött információkat csak kiadványainkra vonatkozó kérésének teljesítésére vagy kapcsolatfelvételre használjuk.

Miként biztosítjuk a személyes adatok védelmét?
Az Ügyfélkapcsolati Központ megfelelő módszereket használ a személyes adatok elvesztése, manipulációja, hamisítása, illetve az adatok Caterpillaron belül vagy kívül harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférése vagy közzététele ellen. Például, ez az információ egy olyan adatbázisban található, mely a hozzáféréshez a tűzfalas védelmen kívül hitelesítést és jelszót is igényel.

Nyilvánossá tesszük a begyűjtött személyes adatokat?
A Cat.com kapcsolatfelvételi űrlap céljának megfelelően válaszadás céljából közzétehetünk személyes információkat, amennyiben ez szükséges. A személyes adatokhoz minden esetben kizárólag azok juthatnak hozzá, akik ehhez jogszerű üzleti indokkal rendelkeznek. A fent említettek mellett a személyes adatokat akkor is felfedjük, ha azt a törvény vagy a vonatkozó Vállalati irányelvek megengedik vagy megkövetelik.

Hogyan férhetek hozzá saját személyes adataimhoz?
Kérés esetén a személyazonosságot kielégítően igazoló eljárás után egyes magánszemélyek is hozzáférhetnek az űrlapon benyújtott személyes információkhoz.

Az Ügyfélkapcsolati Központ csak addig tárolja a begyűjtött információkat, amíg teljesíti az Ön kérését, vagy amíg a szükséges nyomon követési feladatok le nem zajlottak, vagy ameddig a törvény vagy a Caterpillar adatmegőrzési irányelvei szerint szükséges.
Felhasználói beleegyezés
A személyes adatok megadásával hozzájárul a megadott információk tárolásához és azok felhasználásához az adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételek és célok szerint. Mivel ez a szolgáltatás a világ különböző pontjain élő személyek számára elérhető, ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait olyan országokba vagy joghatóságokba juttassuk el, melyek nem rendelkeznek a tartózkodási helyének megfelelő adatvédelmi szinttel.

Hol kaphatok további tájékoztatást a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban?
Az Ügyfélkapcsolati Központ munkatársait az alábbi lehetőségek valamelyikével érheti el:

 • Igény benyújtása a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével
 • Telefonon az Egyesült Államokban a következő számon: +1 (309) 578-6298
 • Faxon keresztül az Egyesült Államokban a következő számon: +1 (309) 578-2559

Mi történik, ha módosul ez az adatvédelmi nyilatkozat?

Fenntartjuk a jogot a kapcsolatfelvételi űrlap adatvédelmi nyilatkozatának módosítására. Ha az Ügyfélkapcsolati Központ frissíti vagy módosítja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, a módosítások ezen az oldalon fognak megjelenni. Ha Ön azt követően is tovább használja a kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy a jelen kapcsolatfelvételi űrlap adatvédelmi nyilatkozatának módosításait közzétettük, az azt jelenti, hogy Ön elfogadja ezeket a módosításokat.

2004. január 21.