Data & Privacy

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

AZ UNIÓS MAGÁNSZEMÉLYEK JOGAINAK GYAKORLÁSA

中文  |  日本語  |  Español  |  Français  |  Deutsch  |  Italiano  |  Русский  |  Português  |  Polski  
Nederlands  |  Čeština  |  Magyar  |  Svenska  |  Bahasa  |  العربية  |  தமிழ்  |  Türk  |  한글

Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozat

Hatályba lépés dátuma: [2018. május 25]

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti, tárolja, használja és továbbítja a személyes adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tükrözi az „Értékeink a gyakorlatban” (a Caterpillar globális magatartási kódexe) című dokumentumban kifejezett értékeket és alapelveket.

1. szakasz Mire terjed ki jelen dokumentum hatálya?

Ez az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik a Caterpillar leányvállalatokra, társvállalatokra és a Caterpillar Inc. által ellenőrzött más jogi személyekre, amelyek az „A” mellékletben (Caterpillar adatkezelők listája) vannak felsorolva (együttesen: „Caterpillar”). Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak akkor alkalmazható, amikor a Caterpillar a Caterpillar céljaira gyűjt vagy egyébként kezel személyes adatokat (azaz amikor a Caterpillar – akár egyedül, akár más jogi személyekkel közösen – adatkezelő, ezért ő határozza meg a célokat és módokat, amelyekre és ahogyan a személyes adatok kezelése történik). Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem alkalmazandó, amikor a Caterpillar más vállalat nevében gyűjt vagy egyébként kezel személyes adatokat – mint például a Caterpillar kereskedői, szállítói és ügyfelei.

Az Ön adatainak „kezelője” az a megfelelő Caterpillar jogi személy, amellyel Ön kapcsolatban áll, beleértve például: ügyfélként (pl. az Ön beszerzési rendelésében vagy a Caterpillarral fennálló más megállapodásában hivatkozott Caterpillar vállalat), alkalmazottként (pl. az a Caterpillar vállalat, amelyhez beadta jelentkezését, vagy amellyel jogviszonyba került), vagy szállítóként (pl. pl. az a Caterpillar vállalat, amelyhez beadta ajánlatát, vagy amellyel szállítói jogviszonyba került). A Caterpillar javasolja, hogy rendszeresen tekintse át a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, hogy értesüljön annak változásairól.

Kényelmi okokból ezen adatvédelmi nyilatkozat számos szakasza a lent azonosított érintetti kategóriák szerint van szervezve. Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes helyzetekben előfordulhat, hogy Ön nem illik bele maradéktalanul egyik kategóriába sem (például több kategória is alkalmazható lehet, vagy Ön nem a Caterpillar ügyfele, mégis az ügyfél szakasz alkalmazható a legjobban Önre). Tanulmányozza az összes szövegrészt, amely vonatkozik az Ön Caterpillarral fennálló kapcsolatára. Ez az adatvédelmi nyilatkozat olyan magánszemélyek személyes adataira vonatkozik:

·         akik a Caterpillar állásra jelentkezők vagy annak alkalmazottjai (beleértve az irodai személyzetet és a fizikai dolgozókat is) vagy olyan más személyek, akik jelenleg vagy korábban a Caterpillarnak dolgozó alkalmazottak voltak, beleértve az ideiglenes alkalmazottakat is (együttesen: „alkalmazottak”);

·         akiket a Caterpillar ügyfeleihez fűz kapcsolat, beleértve a kereskedőket, a kereskedők ügyfeleit, forgalmazókat, forgalmazók ügyfeleit, közvetlen értékesítésű ügyfeleket, értékesítési képviselőket és más viszonteladókat (együttesen: „ügyfelek”); és

·         akiket a Caterpillar szállítóihoz fűz kapcsolat, mint például a szállítók alkalmazottai (ideiglenes dolgozók, irodai munkások és szerződéses vállalkozók stb.) (együttesen: „szállítók”).

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban az „adatkezelés” kifejezés a személyes adatokon végzett bármilyen műveletet jelent, beleértve például a gyűjtést, tárolást, módosítást, továbbítást vagy egyéb felhasználást. Továbbá ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik más adatokra (nem személyes adatok), amelyet a Caterpillar gyűjt vagy egyébként kezel. A Caterpillar által gyűjthető vagy egyébként kezelhető más adatokról további információért lásd a Caterpillar adatkezelési nyilatkozatát.

A jelen adatvédelmi nyilatkozaton kívül egyes Caterpillar rendszerek, alkalmazások és folyamatok saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezhetnek, amelyek további információt nyújtanak arról, hogy milyen konkrét adatok gyűjtésére kerül sor, és azokat hogyan tárolják, használják fel és továbbítják.

Bizonyos jogrendszerek tilthatják vagy korlátozhatják a személyes adatok bizonyos kategóriáinak gyűjtését, felhasználását vagy megosztását; ennek megfelelően a gyakorlatainkat leíró ezen adatvédelmi nyilatkozatot az említett jogszabályok korlátozhatják és/vagy azokat tovább egyértelműsíthetjük országspecifikus mellékletekben, amelyek Önre vonatkoznak és a jelen adatvédelmi nyilatkozathoz vannak csatolva. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal fennálló ellentét esetén az említett mellékletek az irányadók.

 

2. szakasz Mi az a személyes adat?

Ezen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a személyes adat bármilyen adat, amely egy adott magánszeméllyel kapcsolatos, vagy amely egy adott magánszemélyt azonosít vagy azonosíthat. Más szóval bármilyen adatmorzsa, amelyet Önhöz lehet kapcsolni. Bizonyos jogrendszerek tilthatják vagy korlátozhatják a személyes adatok bizonyos kategóriáinak gyűjtését. A helyi jogszabályok és a csatolt mellékletek rendelkezéseinek megfelelően az általunk gyűjthető személyes adatok körébe tartoznak például a következők:

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai);

·         Társadalombiztosítási azonosító jel vagy más nemzeti/adófizetői azonosító számok;

·         Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok);

·         Információbiztonsági adatok (pl. egy személy által a Caterpillar információtechnológiai vagy kommunikációs berendezései használatával létrehozott, tárolt vagy továbbított kommunikáció);

·         Olyan adatok, mint amelyek például, de nem kizárólagosan kommunikáció, szerződések, beszerzési rendelések, fizetések, követelések és hasonló elemek teljesítéséhez szükségesek; és

·         Az irányadó jogszabályoknak – beleértve az érvényes házkutatási engedélyeket, idézéseket és bírósági végzéseket – való megfeleléshez szükséges más adatok.

Személyek különböző kategóriái lehetnek a személyes adatok további gyűjtésének alanyai, beleértve például, de nem kizárólagosan a következőket:

Ügyfelek:

·         Üzleti elérhetőségi adatok (pl. vállalat neve, cím, telefonszám);

·         Magánszemély képviselők elérhetőségi adatai: (pl. név, cím, telefonszám, e-mail-cím);

·         Számlázási adatok (pl. pénzügyi számla adatok, számlák, nyugták);

·         Ügyfélkapcsolat-kezelési adatok (pl. egy ügyfél profiljának feltöltéséhez vagy a marketing automatizálásához szükséges adatok);

·         Javítási adatok (pl. javítási igények és állapot);

·         Jótállási adatok (pl. vásárlási előzmények, kiterjesztett jótállás); és

·         Ügyfél-elégedettségi adatok.

A Caterpillar kaphat olyan adatokat, amelyek személyazonosításra alkalmasak másik fél – például a berendezés tulajdonosa – által, azonban a legtöbb esetben a Caterpillar nem lesz ezen adatok adatkezelője.

Alkalmazottak:

·         Háttéradatok (pl. születési dátum, személyi állapot, eltartottak adatai, etnikai származás és/vagy állampolgárság);

·         Illetőségi adatok (pl. munkavállalási engedély állapota);

·         Pénzügyi számla adatok;

·         Referenciákra vonatkozó adatok (pl. ajánlólevelek vagy referencialevelek, illetve korábbi munkáltatók vagy kollégák által adott jelentések);

·         Háttérellenőrzési adatok (pl. hiteltörténeti és bűnügyi háttérellenőrzések, kábítószer- és alkoholtesztek);

·         Egészségügyi információk (pl. receptek nyilvántartása, juttatások igénylése, és a juttatások igénylésével együtt leadott indokolások);

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok);

·         Szakszervezeti tagság;

·         Autóvezetéssel kapcsolatos adatok (pl. közlekedési előélet, jármű rendszáma, vezetői engedély száma);

·         Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség); és

·         Munkaviszonyra vonatkozó adatok (pl. álláselőzmények, új alkalmazottak által kitöltött űrlapok, készségek, képzettség és tanfolyamok, teljesítményértékelések, célok, részvétel, munkából való távollétek, szabadságkeret és kérelmek, kompenzáció előzményei, munkahelyi balesetről és foglalkozási ártalomról szóló jelentések, fegyelmi ügyek és panaszok).

Szállítók:

·         Illetőségi adatok (pl. munkavállalási engedély állapota);

·         Pénzügyi számla adatok;

·         Háttéradatok (pl. átvilágítás);

·         Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség);

·         Referenciákra vonatkozó adatok (pl. ajánlólevelek vagy referencialevelek, illetve korábbi munkáltatók vagy kollégák által adott jelentések); és

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok).

Az irányadó helyi jogszabályoktól függően a Caterpillar által gyűjtött egyes személyes adatok „érzékeny személyes adatoknak” minősülhetnek (pl. szigorúbb védelmet élvező személyes adatok).

Továbbá egyes esetekben – mint amikor Ön egy vállalkozás egyedüli tulajdonosa – az Ön vállalatára vonatkozó adatok személyes adatnak minősülhetnek. Ezek között szerepelhetnek üzleti adatok (pl. iroda címe), pénzügyi számla adatok (pl. bankszámlaadatok, kereskedelmi referenciák, pénzügyi kimutatások), eszközök (pl. ingatlantulajdon), hitelminősítés, adóazonosító és sokszínűségi besorolás.

A Caterpillar felhasználhat anonimizált (vagy azonosítójelektől megfosztott) adatokat, amelyeket személyes adatokból származtattak, azonban anonimizált formájában nem lehet egy konkrét személyhez kapcsolni. Ezek az azonosítójelektől megfosztott adatok nem minősülnek személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában, és nem tartoznak a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá. Azonban ha ilyen adatokat olyan módon használnak fel vagy formáznak, hogy az említett adatokat egy konkrét személyhez lehet kapcsolni, akkor megfelelő módon személyes adatoknak fognak minősülni.

3. szakasz Hogyan gyűjti a Caterpillar a személyes adatokat?

A Caterpillar különböző helyzetekben, különböző kategóriákba tartozó személyektől gyűjt személyes adatokat.

Ügyfelek (akár közvetlenül, akár – egyes esetekben – harmadik feleken keresztül) megadhatnak személyes adatokat az üzleti kapcsolat keretében, amely a Caterpillar termékek vagy szolgáltatások megszerzése, marketingje vagy értékesítése során keletkezik. Ebbe beletartozik például a személyes adatok beküldése ajánlat vagy szerződés részeként, szolgáltatások vagy termékek igénybe vétele és használata során (beleértve a javítási és jótállási szolgáltatásokat), illetve esetlegesen a Caterpillar rendszereihez való hozzáférés vagy a Caterpillar folyamatok figyelemmel kísérése során. Az ügyfélkapcsolat fennállása alatt a Caterpillar fenntartja a jogot szükség esetén más formájú személyes adatok kérésére, amelyek a lent leírt célok elősegítéséhez szükségesek.

Alkalmazottak megadhatnak adatokat közvetlenül a jelentkezési és az orientációs folyamat során, a munkaviszony fennállása alatt és – egyes esetekben, amennyiben megengedett – a távozás időpontjában. Továbbá a Caterpillar a fent említett adatokat harmadik féltől is gyűjtheti, például amikor olyan referenciaszemélyekkel vesszük fel a kapcsolatot, akit egy alkalmazott nevezett meg a Caterpillar felé, vagy amikor háttérellenőrzést végzünk szabályzatunkkal és az irányadó jogszabályokkal összhangban egy alkalmazott jelentkezési vagy orientációs eljárása kapcsán. Ezen adatok nagy részét önkéntesen, a munkaviszony feltételeként adják meg a Caterpillarnak, annak érdekében, hogy elősegítsék a munkáltató-alkalmazott jogviszony Caterpillar általi kezelését, ami létfontosságú közös sikerünk szempontjából.

Szállítók megadhatnak személyes adatokat az üzleti kapcsolat keretében, amely a Caterpillar termékek vagy szolgáltatások megszerzése, marketingje vagy értékesítése során keletkezik. Ebbe beletartozik például a személyes adatok beküldése ajánlat vagy szerződés részeként, szolgáltatások vagy termékek szállítása során, illetve esetlegesen a Caterpillar rendszereihez való hozzáférés vagy a Caterpillar folyamatok figyelemmel kísérése során. A szállítói kapcsolat fennállása alatt a Caterpillar fenntartja a jogot szükség esetén más formájú személyes adatok kérésére, amelyek a lent leírt célok elősegítéséhez szükségesek.

A Caterpillar akkor kezeli az Ön személyes adatait, ha azt az irányadó adatvédelmi jogszabályok megengedik, beleértve saját jogos érdekeinek céljából, a Caterpillar valamely jogi kötelezettségének való megfelelés céljából, illetve ha Ön hozzájárult a Caterpillar általi adatkezeléshez.

Egyes esetekben az Ön személyes adatainak gyűjtéséhez adott hozzájárulása a körülményeknek megfelelő módon történhet, ami azt jelenti, hogy a hozzájárulás megadható szóban, írásban, elektronikusan vagy – ha megengedett – ráutaló magatartással, ha a szándék nyilvánvaló a körülményekből, és Ön önkéntesen adja meg személyes adatait. A helyi jogszabályoktól függően, és a csatolt országspecifikus mellékletekben kifejtettek szerint előfordulhatnak olyan körülmények, amikor a Caterpillar kifejezett hozzájárulást köteles beszerezni Öntől. Az ilyen hozzájárulás az Ön döntése, és teljesen önkéntes. Bizonyos körülmények között Ön visszavonhatja a személyes adatok Caterpillar által történő gyűjtéséhez és felhasználásához adott hozzájárulását, a szerződéses és jogi korlátozásoktól függően és észszerű értesítés alapján.

4. szakasz Hogyan használja fel a Caterpillar a személyes adatokat?

A Caterpillar a személyes adatokat olyan módon használja fel, amely összeegyeztethető azokkal a célokkal, amire az adatokat eredetileg gyűjtötték. Ez magában foglalhatja az olyan célra történő felhasználást, amely észszerűen kapcsolódik az adatgyűjtés eredeti céljához. A Caterpillar működése lényeges részeként gyűjti, használja fel és közli a személyes adatokat.

Ezen személyes adatoknak általunk történő felhasználásáról további információkat a kiegészítő mellékletekben találhat, amelyek a különböző jogrendszerekben érvényesülő egyedi jogi kötelezettségeket és jogokat írják le.

A személyes adatok kezelése a Caterpillarra vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés érdekében is lehetséges, mint például dokumentumoknak a kormányzati szervekhez történő benyújtása, az információk nyújtását előíró jogszerű végzések végrehajtása, a szerződéses kötelezettségvállalások teljesítése, valamint a Caterpillar jogainak és tulajdonának védelme kapcsán.

A személyes adatok általánosságban létfontosságúak az ügyfelekkel, alkalmazottakkal és szállítókkal fennálló kapcsolatok kezeléséhez és adminisztrálásához. A helyi jogszabályoknak és esetleges csatolt mellékleteknek megfelelően, a személyes adatok gyűjtése különböző kategóriákba tartozó személyektől, különböző célokra történik. Az alábbiakban bemutatjuk a személyes adatoknak az ügyfelektől, beszállítóktól és alkalmazottaktól való gyűjtésének különböző céljait.

Ügyfelek személyes adatai gyűjtésének céljai

A Caterpillar az ügyfelek személyes adatait a következőkhöz használja: az üzleti tevékenység végzéséhez (pl. ügyfélmegrendelések teljesítése), új termékek piacra bevezetéséhez egyéni elérés vagy csoportos kommunikáció útján (pl. hírlevelek), a belső teljesítmény értékeléséhez, ügyfélkapcsolatok kezeléséhez (pl. számlázás és kifizetések), a kockázatok és a megfelelés kezeléséhez, valamint a különböző adminisztratív feladatok támogatásához. Néhány példa a Caterpillar által az ügyfelektől gyűjthető személyes adatokra, valamint azok felhasználási módjára:

Példák személyes adatokra

Példák felhasználásokra

Magánszemély képviselő elérhetőségi adatai (pl. név, cím, telefonszám).

Az ügyfelek képviselőivel való kommunikáció és a kapcsolat kezelése.

Számlázási adatok (pl. pénzügyi számla adatok, számlák, nyugták).

Az ügyfélmegbízások teljesítése és a szükséges számlázási adatok megadása.

Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok).

A Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele. (pl. hitelesítés)

Információbiztonsági / technológiai adatok (például a Caterpillar rendszerek használatával rögzített adatok).

Az alkalmazható rendszerek használatának megkönnyítése és e rendszerek biztonságának növelése.

 

Alkalmazottak személyes adatai gyűjtésének céljai

A Caterpillar az alkalmazottak személyes adatait felhasználja az üzleti tevékenységek végzéséhez (pl. beléptetés ellenőrzése, biztonsági rendszerek, személyzeti könyvtárak frissítése), az alkalmazottak fejlesztéséhez (pl. képzés), különböző adminisztratív funkciók támogatásához (pl. kompenzációs tervek, juttatások és szabadságbeosztások adminisztrálása), valamint vállalkozásaink működésének irányításához.

Néhány példa a Caterpillar által az alkalmazottaktól gyűjthető személyes adatokra, valamint azok felhasználási módjára:

Példák személyes adatokra

Példák felhasználásokra

Alkalmazott és családtagok elérhetőségi adatai (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai).

Az alkalmazottakkal való kommunikáció és a juttatások elősegítése.

Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség).

Magánszemélyek értékelése és valamely szerepkörbe történő kiválasztása a Caterpillaron belül.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk (például álláselőzmények, teljesítményértékelések, célok, részvétel, munkából való távollétek).

A munkaviszony kezelése.

A foglalkoztatással kapcsolatos információk (pl. munkahelyi baleset).

A megfelelési kötelezettségek teljesítése és a biztonság kezelése.

Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok).

A megfelelési kötelezettségek teljesítése és a Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele.

Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok).

Felhasználók azonosítása vagy hitelesítése, valamint hozzáférés-ellenőrzési célok.

Autóvezetéssel kapcsolatos adatok (pl. jármű rendszámadatai);

A Caterpillar létesítményeihez való hozzáférés elősegítése (pl. parkolás).

Információbiztonsági / technológiai adatok (például a Caterpillar rendszerek használatával rögzített adatok).

Az alkalmazható rendszerek használatának megkönnyítése és e rendszerek biztonságának növelése.

 

Szállítók személyes adatai gyűjtésének céljai

A Caterpillar a szállítók személyes adatait a következőkhöz használja: az üzleti tevékenység végzéséhez (pl. beléptetés ellenőrzése, biztonsági rendszerek), új szállítók kiválasztásához és jóváhagyásához, a szállítói teljesítmény értékeléséhez, szállítói kapcsolatok kezeléséhez (pl. számlázás és kifizetések), a kockázatok és a megfelelés kezeléséhez, valamint a különböző adminisztratív feladatok támogatásához.

Néhány példa a Caterpillar által a szállítóktól gyűjthető személyes adatokra, valamint azok felhasználási módjára:

Példák személyes adatokra

Példák felhasználásokra

Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai).

Felsorolás a Caterpillar belső, egész vállalatra kiterjedő telefonkönyvében, amely a szállító képviselőivel való kommunikációra és a kapcsolat kezelésére szolgál.

Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség).

Szállítók értékelése és kiválasztása.

Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok).

A Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele.

Információbiztonsági adatok (például a Caterpillar rendszerek használatával rögzített adatok).

Az alkalmazható rendszerek használatának megkönnyítése és e rendszerek biztonságának növelése.

 

5. szakasz Hogyan védi a Caterpillar a személyes adatokat?

A Caterpillar a személyes adatok védelme érdekében észszerű intézkedéseket tesz, beleértve az informatikai biztonságot és a fizikai biztonsági intézkedéseket. Ezek az intézkedések megfelelnek a személyes adatok kezelésével és a személyes adatok érzékenységével járó kockázatoknak, és figyelembe veszik az alkalmazandó helyi jogszabályok követelményeit. A Caterpillar minden személytől megköveteli, hogy a Caterpillar rendszerek használatakor betartsa a személyes adatokhoz kapcsolódó biztonsági szabályzatokat.

6. szakasz Mennyi ideig őrzi meg a Caterpillar a személyes adatokat?

A Caterpillar a személyes adatokat a fentiekben meghatározott célok eléréséhez, illetve a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges ideig tárolja, beleértve a nyilvántartások megtartását is. Az Ön személyes adatainak általunk történő megőrzésére mindenkor a helyi jogszabályok vonatkoznak. Ez a tárolási időtartam meghaladhatja az Önnek a Caterpillarral fennálló kapcsolata időtartamát.

7. szakasz Hogyan fejezi be a Caterpillar a személyes adatok kezelését?

Ha a személyes adatok hasznossága már megszűnt, illetve minden esetben a jogszabályi felhatalmazás lejártát követően, a személyes adatok a helyi jogszabályoknak megfelelően és a megfelelő Caterpillar rendszer vagy folyamat által meghatározott eljárások szerint megsemmisítésre kerülnek.

8. szakasz Hogyan továbbítja és hogyan osztja meg a Caterpillar a gyűjtött személyes adatokat?

Mivel a Caterpillar globális üzleti tevékenységet folytat, előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait különböző jogrendszerekbe kell továbbítanunk üzleti céljaink érdekében. A Caterpillar személyes adatokat továbbíthat olyan országokba vagy jogrendszerekbe, amelyek jogilag nem biztosítják az adatvédelem ugyanazon szintjét, mint a személyes adatok összegyűjtése helye szerinti jogrendszer. Ez az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik minden Caterpillar egységre és azok adatkezelési tevékenységére, továbbá a Caterpillar a világ minden pontján működő leányvállalataival adattovábbítási megállapodásokat kötött a személyes adatok védelme érdekében.

A Caterpillar kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő módon, a fent meghatározott célokból osztja meg a személyes adatokat másokkal, amennyiben a jogszabályok azt előírják vagy Ön ahhoz hozzájárult. A harmadik felek számára történő adattovábbítás általában harmadik fél adatfeldolgozóknak történő továbbítást jelent, az említett célokból, összhangban a jelen adatvédelmi nyilatkozattal. Ezenkívül a Caterpillar a személyes adatokat adhat át harmadik fél adatkezelők számára a jogszabály által előírt esetekben, az Ön hozzájárulásával vagy az illetékes hatóság jóváhagyásával. Bizonyos jogrendszerek esetében az adatok konkrétan körülhatárolt kategóriáinak továbbítása vagy bizonyos harmadik személyek részére történő továbbítása az Ön kifejezett hozzájárulását igényelheti. A személyes adatok továbbítása minden esetben a helyi jogszabályok és a csatolt mellékletek szerint történik.

Amikor a Caterpillar személyes adatokat oszt meg olyan harmadik felekkel, akik a Caterpillar nevében kezelik a személyes adatokat (például szerződéses vállalkozók, tanácsadók), a Caterpillar észszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az ilyen címzettek az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően megvédjék a személyes adatokat. Példák olyan harmadik felekre, akikkel adatokat oszthatunk meg, bármely említett célra:

·         Szállítók, szolgáltatók és egyéb partnerek, akik üzleti tevékenységünket támogatják például műszaki infrastruktúra szolgáltatások nyújtásával;

·         Bűnüldözési vagy egyéb kormányzati szervek (amennyiben a jogszabályok előírják; az ügyfél felhatalmazást adott, a Caterpillar, egy személy vagy vagyon védelme érdekében; valamint üzleti tevékenységünk támogatása érdekében, például állami támogatások iránti kérelmek esetén);

·         Leányvállalatok, társvállalatok és más, a Caterpillar által ellenőrzött jogi személyek;

·         Egyéb harmadik fél szolgáltatók, amelyek személyes adatokat kezelnek a Caterpillar nevében;

·         Valamely felvásárló jogi személy (vagy felvásárlás iránt érdeklődő jogi személy) abban az esetben, ha a Caterpillar a vállalkozása egy részét elidegeníti (vagy annak elidegenítését tervezi); és

·         (Csak alkalmazottak esetében) Az alkalmazottaknak egészségügyi vagy pénzügyi tervezési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.

9. szakasz Milyen hozzáférési jogai vannak Önnek a személyes adatok tekintetében?

A Caterpillar intézkedéseket tesz a személyes adatok pontosságának és teljességének megőrzése érdekében. Ön észszerű hozzáférést kérhet és fog kapni az Ön által a Caterpillarnak megadott személyes adatokhoz, és szükség esetén lehetőséget kap azok helyesbítésére. A Caterpillar eljárásai lehetővé teszik, hogy Ön hozzáférjen személyes adataihoz, és lehetővé teszik a helyi jogszabályok szerint Önt megillető más jogok gyakorlását is.

Ha a helyi jogszabályok nem tiltják, illetve bizonyos esetekben a helyi jogszabályok által adott felhatalmazás alapján, az Ön joga a személyes adataihoz való hozzáférésre korlátozott lehet. Példák azon esetekre, amikor az Ön hozzáférési joga korlátozott lehet:

·         A kérelem jogi tanácsadással és eljárásokkal kapcsolatos;

·         Jogi titoktartásra lehet hivatkozni az adatok tárgyával kapcsolatban;

·         A személyes adatok magukban foglalják egy harmadik fél személyes adatait is, aki nem egyezett bele a közlésbe, és akiknek a magánszféráját az ilyen közlés befolyásolná;

·         A kérelem nem elég részletes, vagy már megválaszolták; 

·         A kérelem komolytalan vagy zaklatási jellegű; vagy

·         (Csak alkalmazottak esetén) Az adatok bizalmas referenciát tárhatnak fel.

A Caterpillar figyelembe veszi a helyi jogszabályokat a Caterpillar által tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés vagy azok megváltoztatása iránti kérelmek felülvizsgálata során.

Ha Ön ügyfél, az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez szükséges megfelelő eljárásért forduljon a Caterpillart képviselő azon személyhez, akinek személyes adatait megadta.

Ha Ön alkalmazott, az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez szükséges megfelelő eljárásért vegye fel a kapcsolatot a helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjével. Kérésre, a személyazonosság kielégítő igazolását és az alkalmazandó helyi jogszabályok által támasztott további követelmények teljesítését követően Ön hozzáférést kap az Ön azon személyes adataihoz, amelyeket jogosult felülvizsgálni, és adott esetben lehetőséget kap arra, hogy másolja, módosítsa, törölje vagy vitassa az említett személyes adatokat a Caterpillar rendszerében.

Ha Ön szállító, az „önkiszolgáló” hozzáférés érdekében lépjen kapcsolatba saját szervezeténél a Caterpillar kapcsolatért felelős személlyel, aki fenntartja a vállalati webes biztonsági azonosítót (Corporate Web Security Identification, CWS ID) és/vagy hozzáféréssel rendelkezik a szállítói adatkezelő alkalmazáshoz (pl. Supplier Connect).

10. szakasz Hol kaphat további tájékoztatást?

Ha bármilyen kérdése merül fel ezen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk e-mailt a dataprivacy@cat.com címre, vagy hívja fel az alább feltüntetett kapcsolattartót. Ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összeegyeztethetetlen módon kezelték, vegye fel a kapcsolatot velünk a dataprivacy@cat.com címen, vagy a Caterpillar Üzleti Gyakorlatok Irodájával a https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html címen, vagy hívja a +1 (800) 300-7898 telefonszámot, illetve a fent említett weboldalon feltüntetett országspecifikus telefonszámot.

Adatvédelmi kapcsolattartó:

·         Beosztás: Adatvédelmi igazgató

·         Név: Mr. Todd Wagner

·         Cím: 100 NE Adams St., Peoria, IL 61629, USA

·         Telefon: +1 309-494-3282(DATA)

·         E-mail: dataprivacy@cat.com

Ezenkívül az Ön helyi adatkezelője elérhetőségi adatait a beszerzési rendelésen vagy a Caterpillarral kötött más megállapodásban is megtalálhatja.

Ha Ön alkalmazott, további információt kaphat helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjén keresztül a következő címen:

·         Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA

·         corporate_hr@cat.com

Egyes esetekben az Ön helyi humánerőforrás képviselőjének elérhetőségi adatait az alkalmazotti kézikönyve vagy munkaszerződése tartalmazza.

 

11. szakasz Mi történik, ha ez az adatvédelmi nyilatkozat megváltozik?

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot szükség szerint módosítsuk. Amikor ezt tesszük, a változásokról az érintett személyek az adott időpontban tájékoztatást kapnak, továbbá az adatvédelmi nyilatkozat elején feltüntetjük az ilyen változtatások megtételének és/vagy azok hatályba lépésének dátumát. Bizonyos esetekben, ha az általunk végrehajtott változtatások jelentősek, e-mail üzenetet vagy más közleményt is küldhetünk Önnek, amelyben tájékoztatjuk az ilyen változásokról és azon választási lehetőségekről vagy intézkedésekről, amelyeket Ön megtehet, mielőtt a változások hatályba lépnének. A változások természetétől és a helyi jogszabályoktól függően az Ön Caterpillarral fennálló kapcsolatának további fenntartása annak bizonyítékául szolgál, hogy Ön elfogadta ezeket a változásokat.

 

 

1. melléklet Nem humánerőforrás jellegű kapcsolatban álló érintettek, EGT

A Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának ezen melléklete kiegészítő információkat nyújt arról, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti, tárolja, használja fel, továbbítja, illetve kezeli egyéb módon az Európai Gazdasági Térség („EGT”) egyes országaiban található vagy onnan származó személyes adatokat (beleértve a személyes adatok különleges kategóriáit) Ez a függelék olyan magánszemélyekre vonatkozik, akik nem alkalmazotti / humánerőforrás jellegű kapcsolatban állnak a Caterpillarral. További információért lásd a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatát. Ha szeretne többet megtudni arról, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti és kezeli a nem személyes adatokat, olvassa el a Caterpillar globális adatkezelési nyilatkozatát.

Ha Önt egy Caterpillarral kötött megállapodásában található hivatkozás irányította a jelen EGT melléklethez, akkor az adott megállapodással kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelője a megállapodásban említett jogi személy lesz. A jelen EGT melléklet alkalmazásában a releváns adatkezelők felsorolása a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának „A” mellékletében található, a „Caterpillar adatkezelők” című táblázatban. 

1. szakasz Mi a célja ennek a mellékletnek?

A Caterpillar elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága iránt. A jelen EGT melléklet leírja, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk fel és továbbítjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat a velünk fennálló kapcsolata során és azt követően, az általános adatvédelmi rendelettel (General Data Protection Regulation, „GDPR”) összhangban. Adatkezelőként az adatvédelmi jogszabályok megkövetelik tőlünk, hogy tájékoztassuk Önt a jelen EGT mellékletben szereplő információkról.

2. szakasz Milyen érzékeny személyes adatokat gyűjthet és kezelhet a Caterpillar?

Az érzékeny személyes adatok (más néven az adatok különleges kategóriái) magasabb szintű védelmet igényelnek. Ezek olyan személyes adatok, amely a következőket tárják fel vagy tartalmazzák: faji vagy etnikai származást, politikai véleményeket, vallási és világnézeti meggyőződéseket, szakszervezeti tagságot, genetikai adatokat, biometrikus adatokat, egészségügyi adatokat, szexuális életet vagy szexuális irányultságot.

Mi a következő adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel, amelyek „különleges kategóriájú” adatokat foglalhatnak magukban, vagy annak tekinthetők (a fenti meghatározás szerint):

·         Háttér-információk (például családi állapot, eltartottak adatai, etnikai származás és/vagy állampolgárság, hitel- és bűnügyi háttérellenőrzések, valamint kábítószer-és alkoholtesztek); és

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok).

3. szakasz Miért használja fel a Caterpillar az Ön személyes adatait?

A gyűjtött összes adatkategóriára elsődlegesen azért van szükségünk, hogy lehetővé tegyék számunkra az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelését üzleti tevékenységünk működtetése érdekében, valamint hogy lehetővé tegyék számunkra a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelést. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait felhasználhatjuk saját vagy harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítésére, feltéve, hogy az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

Az alábbi 1. táblázat sorolja fel azon okokat, amelyek miatt mi vagy egy szerződéses harmadik fél kezeli az Ön személyes adatait.

Az adatkezelés ezen céljainak egy része átfedésben van egymással, és számos olyan cél állhat fenn, amelyek igazolják az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználását.

 

 

1. táblázat Kategóriák, valamint az adatkezelés célja és jogalapja: nem humánerőforrás jellegű kapcsolatban állók adatai

Érintettek

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés céljai

Adatkezelés jogalapja

Ügyfelek és szállítók

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vállalat neve)

·         Számlázási adatok (pl. pénzügyi számla adatok, számlák, nyugták, illetőségi adatok)

·         Ügyfélkapcsolat-kezelési adatok

·         Elektronikus azonosító adatok (pl. e-mail), rendszerhasználat és preferenciák

·         Kommunikáció elősegítése

·         Értékelés, valamint üzleti kapcsolat vagy szerződés esetleges létrehozása, beleértve az ajánlatok (ajánlatokra adott válaszok) potenciális előkészítését és egyéb, a potenciális üzleti tevékenységhez kapcsolódó kéréseket

·         A pénzügyi tranzakciók és a menedzsment elősegítése; könyvvizsgálat

·         Megfelelési kötelezettségeink teljesítése (például pénzmosás elleni küzdelem, szankciólisták szerinti szűrés)

·         Informatikai rendszereink kezelése és szolgáltatások nyújtása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

·         Jogos érdek (a kapcsolat kezelése)

Ügyfelek

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vállalat neve)

·         Számlázási adatok

·         Hitelképesség

·         Elektronikus azonosító adatok (pl. e-mail), rendszerhasználat és preferenciák

·         Javítási és jótállási adatok 

·         Hitelreferencia-ellenőrzések és pénzügyi átvilágítás végzése

·         Ügyfél-elégedettségi felmérés végzése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (visszajelzés szerzése az ügyfelek tapasztalatairól)

Hírleveleinkre vagy más marketingtevékenységeinkre előfizetők

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vállalat neve)

·         Elektronikus azonosító adatok (pl. e-mail) és preferenciák

·         Az Ön tájékoztatása tevékenységünkről, hírlevelünk elküldése, jelentéseink elküldése az Ön számára, izgalmas új információk megosztása termékeinkről

·         Jogos érdek (kommunikációs a kapcsolódó termékekről vagy szolgáltatásokról)

·         Hozzájárulás

 

 

4. szakasz Milyen jogalapon kezeli a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Csak akkor fogjuk felhasználni az Ön személyes adatait, ha azt a jogszabály lehetővé teszi számunkra. A személyes adatok kezelése során leggyakrabban a következő jogalapok egyikére vagy közülük többre támaszkodunk:

·         Amennyiben ez jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

·         Amennyiben ez saját jogos érdekeinknek (vagy harmadik fél jogos érdekének) érvényesítéséhez szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

·         Amennyiben ez egy szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a következő esetekben is, amelyek valószínűleg ritkán fognak előfordulni:

·         Amennyiben meg kell védenünk az Ön érdekeit (vagy valaki más személy érdekeit).

·         Amennyiben ez közérdekből vagy hivatalos célokra szükséges.

·         Amennyiben megkaptuk az Ön előzetes hozzájárulását (ez csak önkéntes adatkezelés esetén alkalmazandó, és nem alkalmazandó szükséges vagy kötelező adatkezelés esetén).

Az alábbi 1. táblázat sorolja fel azon jogalapokat, amelyekre támaszkodva mi az Ön személyes adatait kezeljük.

5. szakasz Mire használjuk fel a személyes adatok különleges kategóriáit a Caterpillarnál?

Az Ön különleges kategóriájú személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

·         Biometrikus adatok: felhasználók azonosítása vagy hitelesítése, valamint a hozzáférés ellenőrzése érdekében.

·         Háttérellenőrzési adatok: azon magánszemélyek értékelése és kiválasztása érdekében, akikkel a Caterpillar dolgozik.

A személyes adatok különleges kategóriáit (a fenti meghatározás szerint) azért kezelhetjük, mert megfelelő jogalapunk van erre (amint azt fentebb leírtuk), és – korlátozott esetekben – mert rendelkezünk az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulásával. Kevésbé gyakori esetben az ilyen típusú adatokat akkor kezelhetjük, amennyiben ez jogi természetű igényekkel kapcsolatban szükséges, vagy amennyiben az Ön érdekeinek (vagy valaki más érdekeinek) védelmében szükséges, és Ön hozzájárulásának megadására nem képes, vagy ha Ön az adatokat már nyilvánossá tette. Ezeket az adatokat jogszerű üzleti tevékenységek során is kezelhetjük, megfelelő óvintézkedések mellett.

6. szakasz Mikor kerül sor automatizált döntéshozatal használatára?

A Caterpillar nem végez rendszeresen és rendszerszerűen automatizált döntéshozatalt, amely a magánszemélyekre nézve jogi hatást eredményez, vagy hasonlóan jelentős hatással járna. Abban az esetben, ha Ön olyan Caterpillar társasággal áll kapcsolatban, amely ilyen automatizált döntéshozatalt végez, Önnek külön értesítést kell kapnia, amely ismerteti az automatizált döntéshozatal részleteit.

Az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében (és attól a módtól függően, ahogyan a Caterpillarra ezek, valamint más jogszabályok és szabályozások vonatkoznak, illetve ahogyan be kell tartania ezeket) Önnek joga van a személyes adatainak felhasználásával történő automatizált döntéshozatal elleni tiltakozásra.

7. szakasz Szüksége van a Caterpillarnak az Ön hozzájárulására?

Korlátozott körülmények között megkereshetjük Önt olyan írásbeli hozzájárulás kérése érdekében, amely lehetővé teszi számunkra bizonyos különösen érzékeny adatok kezelését. Ha így teszünk, részletesen tájékoztatjuk Önt az általunk kérni kívánt adatokról és arról az okról, amely miatt szükségünk van azokra, hogy Ön alaposan megfontolhassa, megadja-e hozzájárulását. Más esetekben is az Ön hozzájárulására van szükségünk, amelyek az 1. táblázatban vannak feltüntetve.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a velünk kötött szerződésének nem előfeltétele, hogy Ön az általunk kért bármely hozzájárulást megadjon.

8. szakasz Mi történik, ha Ön nem adja meg személyes adatait?

Ha Ön bizonyos kért adatokat nem ad meg, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött szerződésünket (például nem tudunk fizetni vagy terméket biztosítani Önnek), vagy nem tudjuk betartani jogi vagy szabályozói kötelezettségeinket.

9. szakasz Mi történik, ha megváltozik az a cél, amelyre a Caterpillar a személyes adatokat gyűjtötte?

Az Ön személyes adatait csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre azokat gyűjtöttük, kivéve, ha észszerűen úgy véljük, hogy más okból is fel kell használnunk, és ez az ok az eredeti céllal összeegyeztethető. Ha az Ön személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, értesíteni fogjuk Önt, és elmagyarázzuk a jogalapot, amely lehetővé teszi ezt számunkra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ön személyes adatait az Ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül, a fenti szabályoknak megfelelően kezelhetjük, amennyiben azt a jogszabályok előírják vagy engedélyezik.

10. szakasz Megosztja a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Előfordulhat, hogy az Ön adatait meg kell osztanunk harmadik felekkel (az alábbi meghatározás szerint), beleértve a harmadik fél szolgáltatókat és a Caterpillart.

Az Ön személyes adatait az Európai Unión („EU”) kívülre továbbíthatjuk. Ha így teszünk, Ön hasonló szintű védelmet várhat el személyes adataira vonatkozóan.

11. szakasz Mely harmadik felek kezelhetik az Ön személyes adatait?

A „harmadik felek” kifejezés magában foglalja a harmadik fél szolgáltatókat (beleértve a szerződéses vállalkozókat, a kijelölt megbízottakat, a biztosítókat és a biztosítási alkuszokat) és a más Caterpillar jogi személyeket. Például:

·         Szállítók, szolgáltatók és egyéb partnerek, akik üzleti tevékenységünket támogatják például műszaki infrastruktúra szolgáltatások nyújtásával;

·         Bűnüldözési vagy egyéb kormányzati szervek;

·         Leányvállalatok, társvállalatok és más, a Caterpillar által ellenőrzött jogi személyek;

·         Egyéb harmadik fél szolgáltatók, amelyek személyes adatokat kezelnek a Caterpillar nevében; és

·         Valamely felvásárló jogi személy (vagy felvásárlás iránt érdeklődő jogi személy) abban az esetben, ha a Caterpillar a vállalkozása egy részét elidegeníti (vagy annak elidegenítését tervezi).

12. szakasz Mikor oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait a Caterpillaron belül?

Az Ön személyes adatait megosztjuk a Caterpillaron belül rendszeres üzleti és jelentéstételi tevékenységeink részeként, üzleti átszervezés vagy a csoport szerkezetének átalakítása keretében, rendszer-karbantartási támogatás céljából, adatok hosztolása érdekében és más jogszerű üzleti okokból.

13. szakasz Miért oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait harmadik felekkel?

Az Ön személyes adatait a következő okokból osztjuk meg harmadik felekkel:

·         Jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése érdekében, amennyiben a közlést egy szabályozó vagy felügyelő hatóság, a rendőrség vagy az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előírja;

·         Amennyiben ez egy Önnel vagy Önnek kötött szerződés adminisztrálásához szükséges.

·         Könyvvizsgálat és biztosítás céljára, valamint üzleti tevékenységünkre és követeléseink kezelésére vonatkozó tanácsadás kérése során; és

·         Amennyiben más jogos érdekünk áll fenn ennek megtételére.

14. szakasz Mikor továbbít a Caterpillar személyes adatokat az EU-n kívülre?

Az általunk Önről gyűjtött személyes adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli egy vagy több országba, és ott tárolhatók. Kezelését az EGT-n kívül működő személyzet is végezheti, akik a Caterpillarnak vagy harmadik fél szolgáltatóinknak dolgoznak. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket teszünk a címzett által történő megfelelő szintű adatvédelem biztosítására a GDPR előírásai és a jelen dokumentumban leírtak szerint. Ha nem tudjuk biztosítani az adatvédelem megfelelő szintjét, az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre csak akkor továbbítjuk, ha Ön a továbbításhoz előzetesen hozzájárult.

15. szakasz Milyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be a személyes adatok védelmére?

Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be az Ön személyes adatainak védelme és a kockázatok elleni megfelelő szintű biztonság elérése érdekében, beleértve olyan intézkedéseket is, amelyek megakadályozzák, hogy az Ön személyes adatait véletlenül elveszítsék, illetéktelen módon felhasználják vagy hozzáférjenek, megváltoztassák vagy közöljék. Ezen intézkedések részleteit kérésre rendelkezésre bocsátjuk. Ezenkívül a személyes adatokhoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, megbízottakra, szerződéses vállalkozókra és más harmadik felekre korlátozzuk, akiknek az adatok megismerésére üzleti okokból feltétlenül szükségük van.

Eljárásokat vezettünk be minden gyanított adatbiztonsági incidens kezelésére, és a jogszabályok által előírt esetben értesíteni fogjuk Önt és az illetékes szabályozó hatóságot a feltételezett incidensről.

16. szakasz Mennyi ideig őrzi meg a Caterpillar a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges azon célok teljesüléséhez, amelyekre azokat gyűjtöttük, beleértve bármely jogi, szabályozási, számviteli vagy jelentéstételi előírás teljesítését. Az Ön személyes adatainak különböző szempontjaira vonatkozó megőrzési időtartamok részletei megtalálhatók az adatmegőrzési szabályzatunkban. A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározása érdekében figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan használatából vagy közléséből eredő kár kockázatát, a személyes adatok kezelésének célját, azt, hogy e célokat más eszközökkel is elérhetjük-e, valamint az alkalmazandó jogi előírásokat.

17. szakasz Milyen kötelességei vannak Önnek azzal kapcsolatban, hogy a Caterpillart tájékoztassa személyes adatai változásáról?

Fontos, hogy az általunk Önről tárolt személyes adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, lépjen kapcsolatba Caterpillar kapcsolattartójával vagy küldjön e-mailt a dataprivacy@cat.com címre, hogy tájékoztasson bennünket, ha a birtokunkban lévő személyes adataiban bármilyen módosítás válik szükségessé.

18. szakasz Milyen jogai vannak Önnek a saját személyes adatai tekintetében?

Bizonyos körülmények között a jogszabályok erejénél fogva Önnek a következő jogai vannak:

·         Hozzáférés kérése az Ön személyes adataihoz (más néven az „érintett hozzáférési kérelme”). Ez lehetővé teszi, hogy Ön másolatot kapjon azon személyes adatokról, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk, és ellenőrizze, hogy mi azokat jogszerűen kezeljük-e.

·         Helyesbítés kérése azon személyes adatokra vonatkozóan, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk. Ez lehetővé teszi, hogy Ön helyesbíttessen bármilyen hiányos vagy pontatlan személyes adatot, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk.

·         Törlés kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben nekünk nincs alapos okunk arra, hogy folytassuk annak kezelését. Önnek akkor is jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben Ön már gyakorolta az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó jogát (lásd alább).

·         Tiltakozás az adatkezelés ellen az Ön személyes adataira vonatkozóan, amennyiben mi az adatkezelést jogos érdekre (vagy harmadik fél jogos érdekére) alapozzuk, és az Ön konkrét helyzetében olyan tényező merül fel, amely miatt Ön tiltakozni kíván az ezen az alapon történő adatkezelés ellen. Ön akkor is jogosul a tiltakozásra, amennyiben mi az Ön személyes adatait közvetlen marketing céljából kezeljük.

·         Adatkezelés korlátozásának kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésének felfüggesztését, például ha azt szeretné, hogy megállapítsuk azok pontosságát vagy azok kezelésének okát.

·         Továbbítás kérése más fél részére az Ön személyes adataira vonatkozóan.

·         Panasz tétele az illetékes felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Ha szeretné megtekinteni, ellenőrizni, helyesbíteni vagy töröltetni személyes adatait, tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen vagy korlátozni azt, vagy kérni, hogy személyes adatainak másolatát továbbítsuk egy másik félnek, kérjük, küldjön e-mailt a dataprivacy@cat.com címre a megfelelő eljárás érdekében.

Önnek nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy a többi jog bármelyikének gyakorlásáért). Azonban észszerű díjat számíthatunk fel, ha az Ön hozzáférési kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzott. Másik lehetőségként megtagadhatjuk a kérés teljesítését ilyen körülmények között.

19. szakasz Mire lehet a Caterpillarnak szüksége Öntől?

Előfordulhat, hogy külön információkat kell kérnünk Öntől annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk az Ön személyazonosságát és biztosítani tudjuk az Ön személyes adatokhoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogát). Ez további megfelelő biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne közöljük olyan személlyel, aki nem jogosult megszerezni azokat.

20. szakasz Milyen jogosultsága van Önnek a hozzájárulás visszavonására?

Abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott célra történő gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, Ön bármikor jogosult visszavonni az említett adatkezeléshez adott hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonásához kérjük, küldjön e-mailt a dataprivacy@cat.com címre, vagy használja az adatkezelési tevékenységünk keretében Önnek általunk biztosított bármelyik leiratkozási lehetőséget. Miután értesítést kaptunk arról, hogy Ön visszavonta a hozzájárulását, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait az Ön által eredetileg elfogadott célra vagy célokra, és – kivéve, ha más jogalappal rendelkezünk az Ön személyes adatai kezelésének folytatására –, biztonságos módon megsemmisítjük azokat.

21. szakasz Mi történik, ha ez a dokumentum megváltozik?

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk ezt a globális adatvédelmi nyilatkozatot és ezt a mellékletet, és a frissített dokumentumokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk, ha bármilyen lényeges módosítást végzünk. Időről időre egyéb módon is értesíthetjük Önt személyes adatainak kezeléséről.

[VÉGE – 1. melléklet – Nem humánerőforrás jellegű kapcsolatban álló érintettek, EGT]

2. melléklet Humánerőforrás jellegű kapcsolatban álló érintettek , EGT

A Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának ezen melléklete kiegészítő információkat nyújt arról, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti, tárolja, használja fel, továbbítja, illetve kezeli egyéb módon az Európai Gazdasági Térség („EGT”) egyes országaiban található vagy onnan származó személyes adatokat (beleértve a személyes adatok különleges kategóriáit) Ez a függelék olyan magánszemélyekre vonatkozik, akik alkalmazotti / humánerőforrás jellegű kapcsolatban állnak a Caterpillarral. További információért lásd a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatát.

Ha Önt egy Caterpillarral kötött megállapodásában található hivatkozás irányította a jelen EGT melléklethez, akkor az adott megállapodással kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelője a megállapodásban említett jogi személy lesz. A jelen EGT melléklet alkalmazásában a releváns adatkezelők felsorolása a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának „A” mellékletében található, a „Caterpillar adatkezelők” című táblázatban.

1. szakasz Mi a célja ennek a mellékletnek?

A Caterpillar elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága iránt. A jelen EGT melléklet leírja, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk fel és továbbítjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat a velünk fennálló kapcsolata során és azt követően, az általános adatvédelmi rendelettel (General Data Protection Regulation, „GDPR”) összhangban. Adatkezelőként az adatvédelmi jogszabályok megkövetelik tőlünk, hogy tájékoztassuk Önt a jelen EGT mellékletben szereplő információkról.

2. szakasz Milyen érzékeny személyes adatokat gyűjthet és kezelhet a Caterpillar?

Az érzékeny személyes adatok (más néven az adatok különleges kategóriái) magasabb szintű védelmet igényelnek. Ezek olyan személyes adatok, amely a következőket tárják fel vagy tartalmazzák: faji vagy etnikai származást, politikai véleményeket, vallási és világnézeti meggyőződéseket, szakszervezeti tagságot, genetikai adatokat, biometrikus adatokat, egészségügyi adatokat, szexuális életet vagy szexuális irányultságot.

Mi a következő adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel, amelyek „különleges kategóriájú” adatokat foglalhatnak magukban, vagy annak tekinthetők (a fenti meghatározás szerint):

·         Egészségügyi információk (pl. receptek nyilvántartása, juttatások igénylése, és a juttatások igénylésével együtt leadott indokolások) többek között a fizikai vagy mentális egészséghez, a fogyatékossági állapothoz, a betegség miatti távollétekhez és a családdal kapcsolatos távollétekhez kapcsolódóan;

·         Háttér-információk (például családi állapot, eltartottak adatai, etnikai származás és/vagy állampolgárság, hitel- és bűnügyi háttérellenőrzések, valamint kábítószer-és alkoholtesztek);

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok); és

·         Szakszervezeti tagság.

3. szakasz Miért használja fel a Caterpillar az Ön személyes adatait?

A személyes adatok létfontosságúak az alkalmazottakkal fennálló kapcsolatok kezeléséhez és adminisztrálásához. A gyűjtött összes adatkategóriára elsődlegesen azért van szükségünk, hogy lehetővé tegyék számunkra az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelését, valamint hogy lehetővé tegyék számunkra a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelést. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait felhasználhatjuk saját vagy harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítésére, feltéve, hogy az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

Az alábbi 1. táblázat sorolja fel azon okokat, amelyek miatt mi vagy egy szerződéses harmadik fél kezeli az Ön személyes adatait.

Az adatkezelés ezen céljainak egy része átfedésben van egymással, és számos olyan cél állhat fenn, amelyek igazolják az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználását.

1. táblázat Kategóriák, valamint az adatkezelés célja és jogalapja: Humánerőforrás jellegű kapcsolatban állók adatai

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés céljai

Adatkezelés jogalapja

Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai)

·         Az alkalmazottakkal való kommunikáció

·         Juttatások elősegítése

·         Üzleti nyilvántartások elszámoltathatóságának fenntartása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (a munkaerő menedzselése és a velük való kommunikáció)

Személyazonosító és ellenőrzési információk (beleértve a nemzeti/adófizetői azonosító számokat és a munkavállalási engedély állapotát)

·         A megfelelési kötelezettségek teljesítése

·         A Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele

·         Az alkalmazottakkal való kommunikáció

·         Juttatások elősegítése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         Jogos érdek (a munkaerő menedzselése és a velük való kommunikáció)

Pénzügyi számla adatok

·         Az alkalmazottakkal való kommunikáció

·         Fizetések és juttatások elősegítése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         Jogos érdek (a munkaerő menedzselése és a velük való kommunikáció)

Autóvezetéssel kapcsolatos adatok (pl. közlekedési előélet, jármű rendszáma, vezetői engedély száma)

·         A Caterpillar létesítményeihez való hozzáférés elősegítése (pl. parkolás)

·         Vállalati járművek kezelése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (a Caterpillar létesítményeihez és berendezéseihez való hozzáférésnek, illetve azok kezelésének elősegítése)

Szakmai végzettségre / állásjelentkezők végzettségére vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség, referenciák adatai).

·         Magánszemélyek értékelése és valamely szerepkörbe történő kiválasztása a Caterpillaron belül

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása)

Általános HR nyilvántartások

·         Kezelési célok

·         Ellenőrzési célok, amelyek bizonyítékként szükségesek bármely kérés/vita esetére és referenciák adásához

·         Elemzési vizsgálatok végzése az alkalmazottak megtartásának és lemorzsolódásának áttekintése és jobb megértése érdekében

·         Oktatás, képzés és fejlesztés irányítása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása)

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk (például álláselőzmények, teljesítményértékelések, célok, részvétel, munkából való távollétek)

·         A teljesítmény figyelemmel kísérése és értékelése a döntéshozatal támogatása érdekében (pl. fizetésemelés, ösztönzések és előléptetés)

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása)

Munkaegészségügy és munkavédelem (például biztonsági incidensek)

·         Munkaegészségügy és munkavédelem irányítása a létesítményekben

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         A létfontosságú érdekek védelme

·         Jogos érdek (a biztonság fenntartása)

Figyelemmel kísérésből vagy vizsgálatból származó személyes adatok

·         Bűncselekmények vagy más szabályszegés megakadályozása és felderítése

·         Más biztonsági és kockázatkezelési célok

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         A létfontosságú érdekek védelme

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása és a biztonság)

Informatikai rendszereinkben kezelt személyes adatok

·         Az üzleti tevékenység folytatása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (az üzleti folyamatok és rendszerek irányítása)

 

4. szakasz Milyen jogalapon kezeli a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Csak akkor fogjuk felhasználni az Ön személyes adatait, ha azt a jogszabály lehetővé teszi számunkra. A személyes adatok kezelése során leggyakrabban a következő jogalapok egyikére vagy közülük többre támaszkodunk:

·         Amennyiben ez egy Önnel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

·         Amennyiben ez jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

·         Amennyiben ez saját jogos érdekeinknek (vagy harmadik fél jogos érdekének) érvényesítéséhez szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a következő esetekben is, amelyek valószínűleg ritkán fognak előfordulni:

·         Amennyiben meg kell védenünk az Ön érdekeit (vagy valaki más személy érdekeit).

·         Amennyiben ez közérdekből vagy hivatalos célokra szükséges.

·         Amennyiben megkaptuk az Ön előzetes hozzájárulását (ez csak önkéntes adatkezelés esetén alkalmazandó, és nem alkalmazandó szükséges vagy kötelező adatkezelés esetén).

Jogos érdekekre fogunk támaszkodni az alábbiakban ismertetett személyes adat kategóriák kezelésének jogalapjaként, és minden esetben meghatároztuk azon jogos érdeket, amelyre támaszkodunk. (Meghatározunk továbbá az egyes adatkategóriák kezeléséhez szükséges kiegészítő jogalapokat is, ahol indokolt.)

5. szakasz Mire használjuk fel a személyes adatok különleges kategóriáit a Caterpillarnál?

Az Ön különleges kategóriájú személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

·         Távollétekre vonatkozó adatok, amelyek magukban foglalhatják a betegség miatti távolléteket és a családdal kapcsolatos távolléteket: a foglalkoztatási és egyéb jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

·         Adatok az Ön fizikai vagy mentális egészségéről vagy fogyatékossági állapotáról: az Ön munkahelyi egészségének és biztonságának biztosítása és az Ön munkára való alkalmasságának felmérése érdekében, megfelelő munkahelyi kiigazítások biztosítása, betegség miatti távollétek figyelemmel kísérése és menedzselése, valamint a juttatások adminisztrálása érdekében.

·         Szakszervezeti tagsággal kapcsolatos adatok: a díjak beszedésének elősegítése, kapcsolattartók listájának fenntartása és egyéb üzleti tevékenységek folytatása érdekében.

·         Etnikai származásra és/vagy állampolgárságra vonatkozó adatok: a foglalkoztatási és egyéb jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

·         Biometrikus adatok: felhasználók azonosítása vagy hitelesítése, valamint a hozzáférés ellenőrzése érdekében.

·         Foglalkoztatással kapcsolatos háttérellenőrzésekkel kapcsolatos adatok: magánszemélyek értékelése és a Caterpillaron belül valamely szerepkörbe történő kiválasztása érdekében.

A személyes adatok különleges kategóriáit (a fenti meghatározás szerint) azért kezelhetjük, mert megfelelő jogalapunk van erre (amint azt fentebb leírtuk), és mert:

·         Korlátozott esetekben rendelkezünk az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulásával;

·         Kötelezettséget kell teljesítenünk vagy konkrét jogokat kell gyakorolnunk a foglalkoztatási és társadalombiztosítási jog területén, valamint a globális adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően;

·         Amennyiben ez közérdekből szükséges, mint például az esélyegyenlőség figyelemmel kísérése érdekében, valamint a globális adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően; vagy

·         Amennyiben ez szükséges az Ön munkaképességének egészségügyi szempontok alapján történő értékeléséhez, a megfelelő titoktartási biztosítékok mellett.

Kevésbé gyakori esetben az ilyen típusú adatokat akkor kezelhetjük, amennyiben ez jogi természetű igényekkel kapcsolatban szükséges, vagy amennyiben az Ön érdekeinek (vagy valaki más érdekeinek) védelmében szükséges, és Ön hozzájárulásának megadására nem képes, vagy ha Ön az adatokat már nyilvánossá tette. Ezeket az adatokat jogszerű üzleti tevékenységek során is kezelhetjük, megfelelő óvintézkedések mellett.

6. szakasz Mikor kerül sor automatizált döntéshozatal használatára?

 A Caterpillar nem végez rendszeresen és rendszerszerűen automatizált döntéshozatalt, amely a magánszemélyekre nézve jogi hatást eredményez, vagy hasonlóan jelentős hatással járna. Abban az esetben, ha Ön olyan Caterpillar társasággal áll kapcsolatban, amely ilyen automatizált döntéshozatalt végez, Önnek külön értesítést kell kapnia, amely ismerteti az automatizált döntéshozatal részleteit.

Az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében (és attól a módtól függően, ahogyan a Caterpillarra ezek, valamint más jogszabályok és szabályozások vonatkoznak, illetve ahogyan be kell tartania ezeket) Önnek joga van a személyes adatainak felhasználásával történő automatizált döntéshozatal elleni tiltakozásra.

7. szakasz Szüksége van a Caterpillarnak az Ön hozzájárulására?

Korlátozott körülmények között megkereshetjük Önt olyan írásbeli hozzájárulás kérése érdekében, amely lehetővé teszi számunkra bizonyos különösen érzékeny adatok kezelését. Ha így teszünk, részletesen tájékoztatjuk Önt az általunk kérni kívánt adatokról és arról az okról, amely miatt szükségünk van azokra, hogy Ön alaposan megfontolhassa, megadja-e hozzájárulását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a velünk kötött szerződésének nem előfeltétele, hogy Ön az általunk kért bármely hozzájárulást megadjon.

8. szakasz Mi történik, ha Ön nem adja meg személyes adatait?

Ha Ön bizonyos kért adatokat nem ad meg, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött szerződésünket (például nem tudunk fizetni vagy juttatást biztosítani Önnek), vagy nem tudjuk betartani jogi vagy szabályozói kötelezettségeinket (mint például az Ön egészségének és biztonságának védelme).

9. szakasz Mi történik, ha megváltozik az a cél, amelyre a Caterpillar a személyes adatokat gyűjtötte?

Az Ön személyes adatait csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre azokat gyűjtöttük, kivéve, ha észszerűen úgy véljük, hogy más okból is fel kell használnunk, és ez az ok az eredeti céllal összeegyeztethető. Ha az Ön személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, értesíteni fogjuk Önt, és elmagyarázzuk a jogalapot, amely lehetővé teszi ezt számunkra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ön személyes adatait az Ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül, a fenti szabályoknak megfelelően kezelhetjük, amennyiben azt a jogszabályok előírják vagy engedélyezik.

10. szakasz Megosztja a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Előfordulhat, hogy az Ön adatait meg kell osztanunk harmadik felekkel (az alábbi meghatározás szerint), beleértve a harmadik fél szolgáltatókat és a Caterpillart.

Az Ön személyes adatait az Európai Unión („EU”) kívülre továbbíthatjuk. Ha így teszünk, Ön hasonló szintű védelmet várhat el személyes adataira vonatkozóan.

11. szakasz Mely harmadik felek kezelhetik az Ön személyes adatait?

A „harmadik felek” kifejezés magában foglalja a harmadik fél szolgáltatókat (beleértve a szerződéses vállalkozókat, a kijelölt megbízottakat, a biztosítókat és a biztosítási alkuszokat) és a más Caterpillar jogi személyeket. Például:

·         Szállítók, szolgáltatók és egyéb partnerek, akik üzleti tevékenységünket támogatják például műszaki infrastruktúra szolgáltatások nyújtásával;

·         Bűnüldözési vagy egyéb kormányzati szervek;

·         Leányvállalatok, társvállalatok és más, a Caterpillar által ellenőrzött jogi személyek;

·         Egyéb harmadik fél szolgáltatók, amelyek személyes adatokat kezelnek a Caterpillar nevében; és

·         Valamely felvásárló jogi személy (vagy felvásárlás iránt érdeklődő jogi személy) abban az esetben, ha a Caterpillar a vállalkozása egy részét elidegeníti (vagy annak elidegenítését tervezi).

12. szakasz Mikor oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait a Caterpillaron belül?

Az Ön személyes adatait megosztjuk a Caterpillaron belül rendszeres üzleti és jelentéstételi tevékenységeink részeként, üzleti átszervezés vagy a csoport szerkezetének átalakítása keretében, rendszer-karbantartási támogatás céljából, adatok hosztolása érdekében és más jogszerű üzleti okokból. Például:

·         bérszámfejtés;

·         juttatások biztosítása és adminisztrálása (beleértve a nyugdíjakat);

·         munkahelyi egészségügyi vagy orvosi értékelések az Ön munkára való alkalmasságára, valamint egészségére és biztonságára vonatkozóan (például munkaállomás-értékelések);

·         biztosítási igények és értesítések;

·         a felvett munkaerő értékelésének, képzésének és szakmai fejlődésének biztosítása és igazgatása;

·         könyvtári és kutatási szolgáltatások, mint például előfizetések és tagságok;

·         épületek biztonsági hozzáférése és karbantartása;

·         utazási szolgáltatók;

·         távközlési és üzenetküldési szolgáltatások, mint például üzletmenet-folytonossági vészhelyzeti értesítési rendszerünk;

·         nyomtatott dokumentumok archiválása; és

·         IT szolgáltatások.

13. szakasz Miért oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait harmadik felekkel?

Az Ön személyes adatait a következő okokból osztjuk meg harmadik felekkel:

·         Jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése érdekében, amennyiben a közlést egy szabályozó vagy felügyelő hatóság, a rendőrség vagy az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előírja;

·         Amennyiben ez egy Önnel vagy Önnek kötött szerződés, foglalkoztatási jogviszony és bármely ehhez kapcsolódó juttatás adminisztrálásához szükséges.

·         Könyvvizsgálat és biztosítás céljára, valamint üzleti tevékenységünkre és követeléseink kezelésére vonatkozó tanácsadás kérése során; és

·         Amennyiben más jogos érdekünk áll fenn ennek megtételére.

14. szakasz Mikor továbbít a Caterpillar személyes adatokat az EU-n kívülre?

Az általunk Önről gyűjtött személyes adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli egy vagy több országba, és ott tárolhatók. Kezelését az EGT-n kívül működő személyzet is végezheti, akik a Caterpillarnak vagy harmadik fél szolgáltatóinknak dolgoznak. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket teszünk a címzett által történő megfelelő szintű adatvédelem biztosítására a GDPR előírásai és a jelen dokumentumban leírtak szerint. Ha nem tudjuk biztosítani az adatvédelem megfelelő szintjét, az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre csak akkor továbbítjuk, ha Ön a továbbításhoz előzetesen hozzájárult.

15. szakasz Milyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be a személyes adatok védelmére?

Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be az Ön személyes adatainak védelme és a kockázatok elleni megfelelő szintű biztonság elérése érdekében, beleértve olyan intézkedéseket is, amelyek megakadályozzák, hogy az Ön személyes adatait véletlenül elveszítsék, illetéktelen módon felhasználják vagy hozzáférjenek, megváltoztassák vagy közöljék. Ezen intézkedések részleteit kérésre rendelkezésre bocsátjuk. Ezenkívül a személyes adatokhoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, megbízottakra, szerződéses vállalkozókra és más harmadik felekre korlátozzuk, akiknek az adatok megismerésére üzleti okokból feltétlenül szükségük van.

Eljárásokat vezettünk be minden gyanított adatbiztonsági incidens kezelésére, és a jogszabályok által előírt esetben értesíteni fogjuk Önt és az illetékes szabályozó hatóságot a feltételezett incidensről.

16. szakasz Mennyi ideig őrzi meg a Caterpillar a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges azon célok teljesüléséhez, amelyekre azokat gyűjtöttük, beleértve bármely jogi, szabályozási, számviteli vagy jelentéstételi előírás teljesítését. Az Ön személyes adatainak különböző szempontjaira vonatkozó megőrzési időtartamok részletei megtalálhatók az adatmegőrzési szabályzatunkban, amely elérhető a HR részlegnél. A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározása érdekében figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan használatából vagy közléséből eredő kár kockázatát, a személyes adatok kezelésének célját, azt, hogy e célokat más eszközökkel is elérhetjük-e, valamint az alkalmazandó jogi előírásokat.

Ha Ön már nem a Caterpillar alkalmazottja, munkatársa vagy szerződéses vállalkozója, akkor mi megőrizzük és biztonságosan megsemmisítjük az Ön személyes adatait az adatmegőrzési szabályzatunkkal összhangban.

17. szakasz Milyen kötelességei vannak Önnek azzal kapcsolatban, hogy a Caterpillart tájékoztassa személyes adatai változásáról?

Fontos, hogy az általunk Önről tárolt személyes adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, lépjen kapcsolatba humánerőforrás képviselőjével a megfelelő eljárás érdekében, hogy tájékoztasson bennünket, ha a birtokunkban lévő személyes adataiban bármilyen módosítás válik szükségessé.

18. szakasz Milyen jogai vannak Önnek a saját személyes adatai tekintetében?

Bizonyos körülmények között a jogszabályok erejénél fogva Önnek a következő jogai vannak:

·         Hozzáférés kérése az Ön személyes adataihoz (más néven az „érintett hozzáférési kérelme”). Ez lehetővé teszi, hogy Ön másolatot kapjon azon személyes adatokról, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk, és ellenőrizze, hogy mi azokat jogszerűen kezeljük-e.

·         Helyesbítés kérése azon személyes adatokra vonatkozóan, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk. Ez lehetővé teszi, hogy Ön helyesbíttessen bármilyen hiányos vagy pontatlan személyes adatot, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk.

·         Törlés kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben nekünk nincs alapos okunk arra, hogy folytassuk annak kezelését. Önnek akkor is jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben Ön már gyakorolta az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó jogát (lásd alább).

·         Tiltakozás az adatkezelés ellen az Ön személyes adataira vonatkozóan, amennyiben mi az adatkezelést jogos érdekre (vagy harmadik fél jogos érdekére) alapozzuk, és az Ön konkrét helyzetében olyan tényező merül fel, amely miatt Ön tiltakozni kíván az ezen az alapon történő adatkezelés ellen. Ön akkor is jogosul a tiltakozásra, amennyiben mi az Ön személyes adatait közvetlen marketing céljából kezeljük.

·         Adatkezelés korlátozásának kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésének felfüggesztését, például ha azt szeretné, hogy megállapítsuk azok pontosságát vagy azok kezelésének okát.

·         Továbbítás kérése más fél részére az Ön személyes adataira vonatkozóan.

·         Panasz tétele az illetékes felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Ha szeretné megtekinteni, ellenőrizni, helyesbíteni vagy töröltetni személyes adatait, tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen vagy korlátozni azt, vagy kérni, hogy személyes adatainak másolatát továbbítsuk egy másik félnek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjével, vagy küldjön e-mailt a dataprivacy@cat.com címre a megfelelő eljárás érdekében.

Önnek nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy a többi jog bármelyikének gyakorlásáért). Azonban észszerű díjat számíthatunk fel, ha az Ön hozzáférési kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzott. Másik lehetőségként megtagadhatjuk a kérés teljesítését ilyen körülmények között.

19. szakasz Mire lehet a Caterpillarnak szüksége Öntől?

Előfordulhat, hogy külön információkat kell kérnünk Öntől annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk az Ön személyazonosságát és biztosítani tudjuk az Ön személyes adatokhoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogát). Ez további megfelelő biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne közöljük olyan személlyel, aki nem jogosult megszerezni azokat.

20. szakasz Milyen jogosultsága van Önnek a hozzájárulás visszavonására?

Abban a korlátozott esetben, ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott célra történő gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, Ön bármikor jogosult visszavonni az említett adatkezeléshez adott hozzájárulását. Hozzájárulása visszavonásához lépjen kapcsolatba helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjével. Miután értesítést kaptunk arról, hogy Ön visszavonta a hozzájárulását, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait az Ön által eredetileg elfogadott célra vagy célokra, és – kivéve, ha más jogalappal rendelkezünk az Ön személyes adatai kezelésének folytatására –, biztonságos módon megsemmisítjük azokat.

 

 

21. szakasz Mi történik, ha ez a dokumentum megváltozik?

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk ezt a globális adatvédelmi nyilatkozatot és ezt a mellékletet, és a frissített dokumentumokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk, ha bármilyen lényeges módosítást végzünk. Időről időre egyéb módon is értesíthetjük Önt személyes adatainak kezeléséről.

[VÉGE – 2. melléklet – Humánerőforrás jellegű kapcsolatban álló érintettek, EGT]

 

 

„A” melléklet – Caterpillar adatkezelők

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar (U.K.) Limited

Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Anchor Coupling Inc.

5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States

United States

 

Asia Power Systems (Tianjin) Ltd.

No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

AsiaTrak (Tianjin) Ltd.

169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

Banco Caterpillar S.A.

Rua Henri Dunant, 1383, Edificio Golden Tower - 17 Andar, Sao Paulo Sao Paulo 04709-111, Brazil

Brazil

 

Bucyrus (Huainan) Machinery Co., Ltd. (CGM HK 60%)

Huainan Economical & Technical Development Zone, Huainan, Peoples Republic of China

China

 

Bucyrus International (Chile) Limitada

Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile

Chile

 

Bucyrus International (Peru) S.A.

Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru

Peru

 

Cat Rental Kyushu Ltd.

6-1, Harisurihigashi 3-chome, Chikushino-shi Fukuoka-ken 818-0025, Japan

Japan

 

Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited

Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa

South Africa

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd.

1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China)

China

 

Caterpillar (China) Investment Co., Ltd.

Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd.

No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Newberry)

284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States

United States

 

Caterpillar (NI) Limited

Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland

Northern Ireland

 

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd.

A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.

No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd.

Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand

Thailand

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar (Tongzhou) Co., Ltd.

No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Wujiang) Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Zhengzhou) Ltd.

Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Asia Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Belgium S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B-6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda.

Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Brasil Ltda.

Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Castings Kiel GmbH

Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany

Germany

 

Caterpillar Centro de Formacion, S.L.

Camino de Caterpillar, 2

Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain

Spain

 

Caterpillar Commercial Northern Europe Limited

Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Commercial S.A.R.L.

84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France

France

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Commercial Services S.A.R.L.

40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France

France

 

Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A.

Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium

Belgium

 

Caterpillar East Japan Ltd.

32-2, Honcho 1 Chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Caterpillar Emissions Solutions Inc.

2600 Camino Entrada, Santa Fe, New Mexico 87507, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Energy Solutions GmbH

Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő: Beatrice Brauchler (DPO)

Caterpillar Energy Solutions Inc.

1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions, S.A.

Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain

Spain

 

Caterpillar Energy Systems Technology ( Beijing) Co., Ltd.
Formerly known as MWM (Beijing) Co., Ltd.

CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Finance France S.A.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France

France

 

Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

SBS Tower 14F, 4-10-1 Yoka, Setagaya-ku, Tokyo  158-0097, Japan

Japan

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation

2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001

United States

 

Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C.

Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain

Spain

 

Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership

69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan)

Kazakhstan

 

Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd.

Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

China

 

Caterpillar Financial New Zealand Limited

Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand

New Zealand

 

Caterpillar Financial Nordic Services AB

PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Financial Renting S.A.

Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain

Spain

 

Caterpillar Financial SARL

Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited

Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates

United Arab Emirates

 

Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c.

Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Ireland

 

Caterpillar Financial Services (UK) Limited

Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Financial Services Argentina S.A.

Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina

Argentina

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd.

14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L.

Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Financial Services Corporation

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States

United States

 

Caterpillar Financial Services CR, s.r.o.

Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic

Czech Republic

 

Caterpillar Financial Services GmbH

Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany

Germany

 

Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee

3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada

Canada

 

Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd.

No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia

Malaysia

 

Caterpillar Financial Services Netherlands B.V.

Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands

Netherlands

 

Caterpillar Financial Services Norway AS

Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway

Norway

 

Caterpillar Financial Services Philippines Inc.

#13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines

Philippines

 

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.

51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland

Poland

 

Caterpillar Financial Ukraine LLC

34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine

Ukraine

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Fluid Systems S.r.l.

Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy

Italy

 

Caterpillar Forest Products Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar France S.A.S.

40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France

France

 

Caterpillar Global Mining America LLC

2045 West Pike Street, Houston Pennsylvania 15324-1010 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Colombia S.A.S.

Cra. 7 No. 71-52, Torre b, Piso 9, Bogota, Colombia

Colombia

 

Caterpillar Global Mining Equipamentos De Mineracao do Brasil Ltda.

Rua Maria Luiza Santiago, 200 21º andar, Belo Horizonte   30360740, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Global Mining Europe GmbH

Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő: Claudia Panse (DPO)

 

Caterpillar Global Mining Field Services LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek, Wisconsin 53154,United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Highwall Miners LLC

351 Ragland Road, Beckley West Virginia 25801, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő: Sven Staudinger (DPO)

 

Caterpillar Global Mining LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek  Wisconsin 53154, United States

United States

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Global Mining Mexico LLC

10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States

United States

 

Caterpillar Group Services S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd.

2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary

Hungary

 

Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l.

Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy

Italy

 

Caterpillar Insurance Co. Ltd.

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States

United States

 

 

Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Services del Peru S.A.

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru

Peru

 

Caterpillar Japan LLC

SBS Tower, 10-1 Yoga 4-Chome Setagaya-ku, Tokyo Tokyo 158-8530, Japan

Japan

 

Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L.

Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile

Chile

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L.

Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Leasing (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand

Thailand

 

Caterpillar Leasing Chile, S.A.

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd.

500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Logistics (UK) Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Logistics Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Cateprillar Luxembourg S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Marine Power UK Limited

22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd.

333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Maroc SARL

Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco

Morocco

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Materiels Routiers SAS

21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France

France

 

Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada

Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd.

Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China

China

Adatvédelmi tisztviselő:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG

Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Rostock GmbH

Werftallee 3, Rostock 18119, Germany

Germany

Adatvédelmi tisztviselő:

Regine Oppelland  

Caterpillar of Canada Corporation

3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada

Canada

 

Caterpillar Operator Training Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Panama Services S.A.

Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Paving Products Inc.

9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States

United States

 

Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China

China

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Poland Sp. z o.o.

U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland

Poland

 

Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.

Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Propulsao Maritima do Brasil Ltda

Av. Marechal Camara 160, CONJ 1607, Rio de Janeiro  20.020-080 Centro, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Propulsion AB

Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Propulsion LQ Pte Ltd

85 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Production AB

Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion Pte Ltd

No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd

87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd.

Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China

China

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Remanufacturing Services Radom Poland Sp. z o.o.

ul Kozienicka 97, 26-600, Radom  26-610, Poland

Poland

 

Caterpillar Renting France S.A.S.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France

France

 

Caterpillar SARL

Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Services Germany GmbH

Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany

Germany

 

Caterpillar Servicios Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Servizi Italia Srl

Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Shrewsbury Limited

Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Skinningrove Limited

Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Solution Engineering Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd.

Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa

South Africa

 

Caterpillar Special Services Belgium S.P.R.L.

Avenue Des Etats Unis 1, Gosselies  6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Tianjin Ltd.

No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China

China

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Caterpillar Tohoku Ltd.

1-8, Kamisugi 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken  9800011, Japan

Japan

 

Caterpillar Transmissions France S.A.R.L.

445 Boulevard de l'Europe, Artoipole, Monchy-le-Preux  62118, France

France

 

Caterpillar Tunneling Canada Holding Ltd.

3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada

Canada

 

Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd.

No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Used Equipment Services Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar West Japan Ltd.

1-23, Shimoi-cho, Ibaraki-shi, Osaka-fu 5670066, Japan

Japan

 

Caterpillar Work Tools B.V.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

Netherlands

 

Caterpillar Work Tools, Inc.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

United States

 

Caterpillar Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Centre de Distribution de Wallonie SPRL (Cediwal SPRL)

Rue L. Bleriot 9, Gosselies Hainaut 6041, Belgium

Belgium

 

ECM S.p.A.

Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29

Frazione Cantagrillo

Italy

 

EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG

Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany

Germany

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Leading Edge Hydraulic Systems Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, National Hi-tech Industry Development Zone, Wuxi Jiangsu Province 214028, Peoples Republic of China

China

 

Mec-Track S.r.l.

Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy

Italy

 

Motoren Steffens GmbH

Geefacker 63, Kleve 47533, Germany

Germany

 

MWM Austria GmbH

Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria

Austria

 

MWM Benelux B.V.

Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands

Netherlands

 

MWM Energy Hungaria Kft.

Ezred u. 1-3. H-1044, Budapest, Hungary

Hungary

 

MWM France S.A.S.

99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)

France

 

P. T. Solar Services Indonesia

Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia

Indonesia

 

Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore

Singapore

 

Perkins Engines Company Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Perkins Engines, Inc.

11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States

United States

 

Perkins Motores do Brasil Ltda.

Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil

Brazil

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd.

No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Perkins Shibaura Engines (Wuxi) Co., Ltd.

No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China

China

 

Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios Ltda.

Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2, Jardim Padre Anchieta, Diadema Sao Paulo 09951-270, Brazil

Brazil

 

Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda.

City of Sete Lagoas, State of Minas Gerais
at Street Padre Tercisio Gonclaves
s/n, Cida Deus 35.703-387 (Brazil)

Brazil

 

PT Caterpillar Finance Indonesia

Jl. Raya Naragong KM., 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

PT. Bucyrus Indonesia

Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia

Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia Batam

Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia

Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

Pyroban (Suzhou) Safety Systems Co., Ltd.

Area B2 Section A, Weiting Industry Zone, No. 9 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Peoples Republic of China

China

 

Pyroban Benelux B.V.

24-26 3341 Lt Postbus, AE Hendrik Ido Ambacht P Iva, NL 008884924B01, Netherlands

Netherlands

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Pyroban Group Limited

Endeavor Works, Dolphin Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex  BN43 6QG, England & Wales

United Kingdom

 

SCM Singapore Holdings Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore

Singapore

 

Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd.

Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China

China

 

Solar Turbines (Thailand) Ltd.

No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand

Thailand

 

Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee

2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada

Canada

 

Solar Turbines Central Asia Limited Liability Partnership

38 Tulebaev Street, Almaty  050004, Kazakhstan

Republic of Kazakhstan

 

Solar Turbines EAME s.r.o.

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic

Czech Republic

 

Solar Turbines Egypt Limited Liability Company

44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt

Egypt

 

Solar Turbines Europe S.A.

Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Solar Turbines Incorporated

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines International Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd

Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia

Malaysia

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Solar Turbines Middle East Limited

PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE

United Arab Emirates

 

Solar Turbines Services Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Services Nigeria Limited

Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria

Nigeria

 

Solar Turbines Services of Argentina S.R.L.

Maipu 1210, Buenos Aires Argentina

Argentina

 

Solar Turbines Switzerland Sagl - formerly known as Turbomach S.A.

Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland

Switzerland

 

Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited

48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago

Trinidad & Tobago

 

Solar Turbines West-Africa SARL

Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon

Gabon

 

Tangshan DBT Machinery Co., Ltd.

No. 2 Gangyao Road, Tangshan  63027, Peoples Republic of China

China

 

Tokyo Rental Ltd.

32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Turbinas Solar de Columbia S.A.

Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia

Colombia

 

Turbinas Solar de Venezuela, C.A.

Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela

Venezuela

 

Név

Legal Entity Name

Cím vagy más elérhetőségi adatok Legal Entity Address

Ország

Country Name

 

Kapcsolattartó Contact

Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited

Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey

Turkey

 

Turbomach France S.A.R.L.

11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France

France

 

Turbomach GmbH

Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany

Germany

 

Turbomach Netherlands B.V.

Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands

Netherlands

 

Turbomach Pakistan (Private) Limited

32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan

Pakistan

 

Turbomach S.A. Unipersonal

via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland

Spain

 

Turbomach S.r.L.

via Battistini 21A,Parma 43100 Italy

Italy

 

Turbomach Sp.Zo.o.

ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland

Poland

 

Turner Powertrain Systems Limited

Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales

United Kingdom

 

Kemper Valve & Fittings Corp.

3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC - may not have employees

100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Equipment LLC

3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States

United States

 

Caterpillar Financial Dealer Funding LLC

2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States

United States

 

 

 

UTOLJÁRA FRISSÍTVE: 2018. AUGUSZTUS 15

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski
Nederlands  |  Čeština   |  Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย

A jelen Adatkezelési szabályzat ismerteti a Caterpillar Inc. (leányvállalatainkkal együttesen, a továbbiakban „Caterpillar”, „vállalatunk”, „vállalatunkat” vagy „vállalatunké”) által a forgalmazói hálózatból (ideértve forgalmazóinkat és kapcsolódó szervezeteiket, „Forgalmazói hálózat”), a leányvállalatoktól (az alábbi meghatározottak szerint), valamint vállalatunk és a fent említettek ügyfeleitől származó, a gépekre, termékekre vagy egyéb vagyontárgyakra, valamint az azokhoz kapcsolódó munkavégzési területekre (együttesen „Vagyontárgyak”) vonatkozó információk gyűjtésére alkalmazott gyakorlatot.  Ezen információkat online és offline eszközök segítségével gyűjtjük, ideértve az alábbiakat: (1) számítógépen, API-n (alkalmazás programozási interfész) és mobileszközökön használt alkalmazások és platformok; (2) a vagyontárgyakra szerelt, a Caterpillar vagy más vállalatok által gyártott telematikai vagy egyéb eszközök („Eszközök”, továbbá az Alkalmazásokkal együttesen, „Digitális kínálat”); valamint (3) vállalatunk Forgalmazási hálózatai, alkatrészgyártói, szolgáltatói és ügyfelei.  A jelen Adatkezelési szabályzat alkalmazásában az „Ön” szó Önre mint természetes személyre, valamint, adott esetben az Ön által képviselt vállalatra vagy szervezetre, és annak minden egyes alkalmazottjára, megbízottjára és képviselőjére utal.

Rendszeresen olvassa át körültekintően a jelen Szabályzatot, hogy megtudja, milyen információkat kapnak, hoznak létre és továbbítanak a digitális kínálathoz tartozó eszközök, és mit tesz vállalatunk ezen információkkal.  Ha Rendszeradatokat, Üzemeltetési adatokat vagy Személyes adatokat (ezek meghatározása az alábbiakban található) ad meg vállalatunk számára, Ön ezzel elfogadja a jelen Adatkezelési szabályzatban foglalt szerződéses feltételeket, ideértve a fenti információkhoz kapcsolódó adatgyűjtési, -felhasználási és -megosztási tevékenységeket.

Milyen információkat gyűjthetünk?

Személyes adatok”: valamely meghatározott természetes személyről gyűjtött adatok, illetve olyan adatok, amelyek azonosítják vagy azonosíthatják ezen meghatározott természetes személyt, a Caterpillar Globális adatvédelmi szabályzatban részletesen ismertetettek szerint.  Bár a jelen Adatkezelési szabályzat – az áttekinthetőség és az átláthatóság kedvéért – Személyes adatokra vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz, a Caterpillar Globális adatvédelmi szabályzata és az Ön Digitális kínálatához kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozat minősül irányadónak az említett dokumentumokban ismertetett kérdéseket illetően, ideértve a Személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, továbbítására, közlésére és kezelésére vonatkozó tevékenységeket.  A jelen Adatkezelési szabályzat egyetlen rendelkezésének sem célja a Caterpillar Globális adatvédelmi szabályzatának, illetve bármely vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatnak a módosítása.

 „Rendszeradatok”: olyan információk, amelyek bekerülnek, illetve amelyeket felhasználnak a Digitális ajánlathoz tartozó eszközök, vagy amelyeket azokon keresztül hoznak létre; ezek közé tartozhatnak az alábbiak:

 • Eszköz-, Vagyontárgy- és Alkatrészadatok, ideértve a modellszámot, sorozatszámot, megrendelési számot, a szoftver és hardver verziószámát, a teljesítményt és a konfigurációt, ezen belül a munkaeszközöket vagy a Vagyontárgyakhoz kapcsolódó egyéb perifériás eszközöket.
 • Elektronikus adatok, ideértve a szenzornaplókat, trendeket, hisztogramokat, eseményadatokat, egyéb figyelmeztetéseket, digitális állapotadatokat, hibakódokat, inaktivitási időt, napi és összesített üzemanyag-fogyasztási adatokat, kibocsátási adatokat, szolgáltatási óraszámok, valamely Vagyontárgyról manuálisan vagy automatikusan letöltött elektronikus adatfájlok, és egyéb adatok, az ügyféltől, a Vagyontárgytól, valamint az Eszköz által használt kommunikációs csatornáktól függően.
 • Ellenőrzési adatok, ideértve a valamely Caterpillar vagy harmadik fél ellenőrzési rendszerével végrehajtott ellenőrzések eredményeit.
 • Eszköz-helymeghatározási adatok, ideértve valamely Vagyontárgy fizikai elhelyezkedését (pl. műhold, GPS, mobiltelefon-torony, Bluetooth vagy Wi-Fi jel alapján történő helymeghatározással).
 • Folyadék-adatok, ideértve a Caterpillar vagy harmadik felek eszközeinek használata során megszerzett folyadékminták (úgymint olaj, hidraulika és hűtőfolyadék) elemzési eredményeit.
 • Eseményrögzítő adat, ideértve a helymeghatározásra, sebességre, irányra és a kapcsolódó videofelvételekre, a vezérlés használatára és a folyamatos vonatbefolyásolási rendszerre vonatkozó információk.
 • Szolgáltatási és karbantartási előzmények, ideértve a munkarendet (valamennyi karbantartás, javítás, alkatrészvásárlás, alkatrészcsere és valamely Vagyontárgy átalakítása), az alkatrészek élettartamát (valamely alkatrész használatának és elhasználódásának előzményei), a karbantartási ütemtervet, a tervezett karbantartást, a garancia időtartamára vonatkozó adatokat, a karbantartási és javítási szerződéseket, a szolgáltatási intervallumokat (valamely Vagyontárgyat érintő alkatrészcserével járó, tervezett karbantartások ütemezett intervalluma), az alkatrészlistákat (valamely Vagyontárgy részét képező alkatrészek listája), valamint a szolgáltatási leveleket (a Caterpillar által javasolt különleges szerviztevékenységek valamely Vagyontárgy ismert hibájának javítására).
 • Telephelyi és környezetvédelmi állapotra vonatkozó adatok, ideértve a folyamatban lévő munka jellegét, az utak vagy útpályák állapotát, a tengerszint feletti magasságot, az éghajlatot és az anyagkövetést.
 • Felhasználási módra vonatkozó adatok, ideértve a valamely termékre vonatkozóan Ön által a Digitális ajánlaton keresztül megadott felhasználói adatokat.

„Üzemeltetési adatok”: kiegészítő adatok, amelyeket a Forgalmazási hálózatokból gyűjthetünk, illetve azokból más módon kaphatunk, ide sorolandóak az alábbiak:

 • A számlákban és szolgáltatási szerződésekben található információk.
 • A Forgalmazási hálózatok ügyfeleire vonatkozó adatok, ideértve az ezen ügyfelekkel vagy az érintett forgalmazók értékesítési ügynökeivel kapcsolatos Személyes adatokat.
 • Munkarendre vonatkozó adatok, ideértve az ügyfélre, az érintett Vagyontárgyra, a megállapított problémára és az elvégzett javításra vonatkozó információkat
 • Raktár hierarchiai adatok, ideértve a forgalmazói készletjelentést és a készletfeltöltési folyamatokat.
 • A Forgalmazási hálózatok által, a Vagyontárgy-állomány (saját tulajdonú vagy bérelt) kezeléséhez felhasznált információk, ideértve a Forgalmazási hálózatok és a munkavégzési területek ügyfeleit.
 • Forgalmazói alkatrészadatok, ideértve az alkatrész-készlet kezelésére és feltöltésére, az ügyfelek beszerzéseire, a visszárukra és az árucserére vonatkozó adatokat.

A Caterpillar által gyűjtött információk egyidejűleg minősülhetnek Rendszeradatoknak, Személyes adatoknak, valamint Üzemeltetési adatoknak, illetve ezek bármely kombinációjának. Amennyiben olyan Rendszeradatokat, Üzemeltetési adatokat vagy Személyes adatokat ad meg – beleértve a Rendszeradatokat is, amelyek nem a Caterpillar által gyártott Vagyontárgyakon megtalálható Eszközökre vonatkoznak –, Ön kijelenti, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik az adatok megadására, valamint arra, hogy engedélyezze vállalatunk számára ezen információknak a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti felhasználását.

Milyen módon végezhetünk adatgyűjtést?

Vállalatunk és szolgáltatóink különböző módokon gyűjthetik az adatokat, többek között:

 • Eszközök segítségével: Mobil vagy műholdas csatlakozáson, illetve rádiós vagy Ethernet kapcsolaton keresztül is kaphatunk adatokat a valamely Eszközzel ellátott Vagyontárgyak felől, amelyek magukban foglalhatnak Rendszeradatokat (úgymint az Eszközre vagy Vagyontárgyra vonatkozó információk), illetve Személyes adatokat (úgymint anyagfáradást ellenőrző eszközök, fedélzeti kamera és közelség érzékelőrendszerek, valamint fülkén belüli monitoring technológia által létrehozott adatok).  Egyes információk – úgymint hibakódok, üzemeltetési órák száma és üzemanyagszint – gyűjtésére automatikusan is sor kerülhet.
 • Alkalmazásokon keresztül és online módon: Alkalmazásokon keresztül (pl. amennyiben karbantartási adatokat ad meg), illetve a vállalatunk weboldalainak, online szolgáltatásainak vagy platformjainak használata során is gyűjthetünk információkat.  Egyéb online módokon is kaphatunk információkat, például ha Ön adattovábbítást kezdeményez telephelyi szervereinken, vagy vizsgálati információkat küld számunkra e-mailben. Olyan információkat is gyűjthetünk, amelyek gyűjtésére jellemzően weboldalakon és mobil alkalmazásokon keresztül kerül sor, úgymint böngésző- és eszközinformációk, alkalmazás-felhasználási adatok, valamint sütiken, képpont-címkéken és egyéb technológiákon, IP-címeken, továbbá helymeghatározási információkon keresztül gyűjtött adatok.
 • Offline módon: Információkat gyűjthetünk abban az esetben is, amikor kapcsolatba lép vállalatunkkal vagy Forgalmazási hálózatainkkal, ellátogat valamelyik kereskedelmi bemutatónkra, megrendelést ad, illetve ügyfélszolgálatunkhoz fordul.
 • Alkatrészgyártóktól és eredeti berendezésgyártóktól (OEM-ek): Az Ön Vagyontárgyának alkatrészeit gyártó vállalatoktól, valamint az Ön által használt, azonban más vállalatok által gyártott Vagyontárgyakról is kaphatunk Rendszeradatokat.  Ezen információkhoz esetlegesen automatikus módon jutunk hozzá.
 • Viselhető technológiai eszközökön keresztül: Viselhető technológiai eszközökön keresztül is gyűjthetünk adatokat, úgymint anyagfáradást ellenőrző eszközök, illetve védősisakba vagy láthatósági mellénybe épített RFID (automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia) címkék.
 • A Vagyontárgyak tulajdonosaitól, a Forgalmazási hálózatokon keresztül és egyéb módon: Kiegészítő információkhoz juthatunk a Vagyontárgyak tulajdonosaitól, a Forgalmazási hálózatokon keresztül, továbbá a valamely Vagyontárgyhoz kapcsolódóan kezelési feladattal rendelkező üzemeltetőktől és egyéb személyektől.
 • Egyéb forrásokból: Az Önre vonatkozó információkhoz egyéb forrásokból is hozzájuthatunk, úgymint nyilvános adatbázisokból, közös marketingpartnerektől, közösségi médiaplatformokon keresztül (ideértve az Ön ismerőseit, vagy akikkel egyéb kapcsolatban áll), továbbá egyéb harmadik felektől.  Hibaelhárítási adatok alapján, a szolgáltatóktól származó adatok alapján (azaz folyadékelemzők és telephelyi felülvizsgálók), illetve karbantartási, ellenőrzési vagy garanciális feljegyzésekből is gyűjthetünk vagy létrehozhatunk információkat.

Hogyan használhatjuk fel az információkat?

 

Az alábbi célokra használhatjuk fel a begyűjtött információkat, valamint az alábbi célokból adhatunk engedélyt Forgalmazási hálózataink számára ezen információk felhasználására:

 • Az Ön és mások számára nyújtott szolgáltatások érdekében:
 • Lehetőséget biztosítunk az Ön vagy a forgalmazó számára a Vagyontárgyak státuszának ellenőrzésére, a beszerzések teljesítésére és végrehajtására, továbbá, hogy kommunikálhassunk Önnel a vásárlási vagy bérleti tevékenységét illetően, valamint ügyfélszolgálati feladataink teljesítése érdekében.
 • Az ügyféltámogatási megállapodások végrehajtása, karbantartás és javítások elvégzése, valamint bérelt Vagyontárgyak vagy alkatrészek leszállítása érdekében.
 • Biztonságra, a Vagyontárgyak épségére, karbantartásra, a munkavégzési terület hatékonyságára, valamint az operátorok produktivitási képzésére vonatkozó javaslatok biztosítása érdekében.
 • A gépek biztonságos üzemeltetésének fokozása érdekében, ideértve a Vagyontárgyakhoz, egyéb eszközökhöz vagy emberekhez való közelség nyomon követését.
 • A távoli technikusi szolgáltatások lehetővé tétele érdekében, úgymint távoli hibaelhárítás és távoli beállítások.
 • Helymeghatározás-alapú szolgáltatások és tartalmak biztosítása érdekében.
 • A kommunikáció támogatása érdekében:
 • A Vagyontárggyal vagy Eszközzel való kommunikáció kezelése érdekében.
 • Lehetővé tenni az Ön és az Alkalmazások egyéb felhasználói számára, hogy kommunikálhassanak egymással az Alkalmazásokon keresztül.
 • Adminisztratív vagy szerződéses információk küldésére, például a Digitális ajánlatok, garanciális irányelvek vagy szolgáltatási szerződések felhasználási feltételeire vonatkozó információk.
 • Új termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás nyújtása az Ön számára, valamint az Ön számára – véleményünk szerint – érdekesnek minősülhető marketingkommunikáció eljuttatása Önhöz.
 • Általános üzleti célokra:
 • Piackutatás, illetve a Caterpillar vagy a Forgalmazási hálózatok értékelése érdekében.
 • Adatelemzések, auditok végrehajtása, termékek minőségi javítása, új termékek fejlesztése, Digitális ajánlataink kiterjesztése, minőségi javítása vagy módosítása, felhasználási és üzemeltetési trendek meghatározása, üzleti tevékenységeink kiterjesztése céljából, valamint összesített és azonosításra alkalmatlanná tett adatokon alapuló statisztikai elemzések céljából, például benchmark jelentések készítése.
 • Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás, munkafolyamatok irányítása, javítások ellenőrzése, jövőbeni karbantartások és szolgáltatások előrejelzése, valamint problémák elhárítása céljából.
 • A javaslatok hatékonyságának ellenőrzése, panaszkezelés és a megrendelések teljesítése céljából.
 • Készletkezelés céljából, a megfelelő alkatrészek és szolgáltatások nyújtása érdekében.
 • A saját tulajdonú vagy bérelt Vagyontárgy-állomány kezelése érdekében.
 • Az üzemeltetési hatékonyság maximalizálása és az értékesítés növelése érdekében.
 • Digitális alkalmazások kidolgozása céljából.
 • Egyéb célra történő felhasználás:
 • Lehetővé tenni az Ön számára a nyereményjátékokban, versenyeken vagy hasonló promóciókban való részvételt, továbbá ezen tevékenységek adminisztrációját.  Ezen tevékenységek közül némelyekre további szabályok vonatkoznak, amelyek további információkat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogyan használjuk fel és tesszük közzé az Ön Személyes adatait.  Kérjük, figyelmesen olvassa el ezen szabályokat, ideértve a Caterpillar Globális adatvédelmi szabályzatát, valamint bármely vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.
 • További felhasználás céljára, amelyekre vonatkozóan megállapodás születik Ön és vállalatunk között.

A valamely természetes személyt azonosító audiovizuális adatok, illetve valamely azonosítható természetes személyre vonatkozó pszichológiai adatok esetében, ezen adatokat kizárólag az ügyfeleinknek nyújtott termékek és szolgáltatások céljaira használjuk fel, ideértve a biztonságra, a Vagyontárgyak épségére, a karbantartásra, munkavégzési terület hatékonyságára és az operátorok produktivitási képzéseire vonatkozó javaslattételt, továbbá termékeink és szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében.

Hogyan tehetünk közzé információkat?

 

Az alábbi felek számára tehetjük közzé az információkat:

 • A Caterpillar Inc. vállalatot közvetlenül vagy közvetetten irányító, annak irányítása alatt álló, illetve azzal közös irányítás alatt álló jogi személyek számára („Kapcsolt vállalatok”), a jelen Adatkezelési szabályzatban ismertetett célok érdekében.  A Caterpillar Inc. az a jogi személy, amely felelősséggel tartozik a Kapcsolt vállalatokkal közösen használt információkért.
 • A Forgalmazási hálózatok számára, hogy lehetővé tegyük számukra, hogy az Önnel fenntartandó kapcsolat, az Önnek nyújtott szolgáltatások érdekében, valamint az Önnek küldendő marketinganyagokkal kapcsolatban, felhasználhassák a Rendszeradatokat és a Személyes adatokat.
 • A Vagyontárgyak tulajdonosai számára, hogy lehetővé tegyük számukra a birtokukban lévő Vagyontárgyak használatának kezelését.
 • Azon szolgáltatóink számára, amelyek adatelemzési, információtechnológiai és kapcsolódó infrastrukturális, alkalmazás-fejlesztési, platform hosztolási, ügyfélszolgálati, termékfejlesztési, auditálási, tanácsadási és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak számunkra.
 • Az alkatrészgyártók számára, hogy lehetővé tegyük számukra termékeik használatának vizsgálatát, termékeik minőségi javítását, valamint új termékek fejlesztését.
 • A megbízottak, szolgáltatók vagy egyéb harmadik felek számára, akik szerződéses vagy megbízási jogviszonyban állnak a Vagyontárgyak tulajdonosaival, a Vagyontárgyak kezelési feladatait illetően.
 • Valamely harmadik fél számára, amennyiben átszervezésre, egyesülésre, értékesítésre, vegyesvállalattá alakításra, engedményezésre, átruházásra kerül sor, illetve vállalatunk vagy bármely Kapcsolt vállalatunk eszközeinek vagy árukészletének teljes egésze vagy bármely része fölötti egyéb rendelkezés esetén (beleértve az esetleges csőddel vagy hasonló eljárással kapcsolatos eseteket is).
 • Az adatoknak a jelen Adatkezelési szabályzatnak megfelelő biztosítása érdekében, a Cat Fejlesztői portálon (Developer Portal), illetve más hasonló API-n keresztül.
 • Az Ön és vállalatunk által egyezetett további címzettek számára.

Helymeghatározási adatok: A helymeghatározási adatokat megoszthatjuk Kapcsolt vállalatainkkal és Forgalmazási hálózatainkkal, hogy ezáltal helyi tartalmakat és szolgáltatásokat nyújthassanak az Ön számára.  Bizonyos esetekben jogában állhat engedélyezni vagy megtiltani az eszköz helyének ilyen jellegű felhasználását és/vagy megosztását, azonban amennyiben így tesz, előfordulhat, hogy vállalatunk és/vagy Kapcsolt vállalataink, valamint Forgalmazási hálózataink esetlegesen nem tudják biztosítani a vonatkozó szolgáltatásokat és tartalmakat.

Az információkat az általunk szükségesnek vagy megfelelőnek tartott módon használhatjuk fel vagy tehetjük közzé, az alábbiak szerint: (a) az alkalmazandó jogszabály alapján, ideértve az Ön lakóhelye szerinti ország területén kívül hatályos jogszabályokat; (b) jogi eljárásnak való megfelelés érdekében; (c) állami és kormányzati hatóságoktól kapott jogszerű kéréseknek való megfelelés érdekében, ideértve az Ön lakóhelye szerinti ország területén kívüli állami és kormányzati hatóságokat; (d) szerződéses feltételeink végrehajtása érdekében; (e) vállalatunk, illetve Kapcsolt vállalataink és a Forgalmazási hálózatok működésének védelme érdekében; (f) vállalatunk és/vagy Kapcsolt vállalataink, Forgalmazási hálózataink, az Ön és mások jogainak, adatbiztonsága, biztonsága vagy vagyonának védelme érdekében, ideértve az információbiztonsági célokat is; továbbá (g) hogy lehetőségünk legyen a rendelkezésre álló jogorvoslati eszközök alkalmazására, illetve az általunk elszenvedett károk mérséklésére.

Azonosításra alkalmatlan vagy összesített információk: Kivéve, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok eltérően rendelkeznek, bármilyen célra felhasználhatunk és bármilyen célból közölhetünk azonosításra alkalmatlan vagy összesített információkat (úm. az Ön vagy a Digitális ajánlatok bármely más felhasználójának azonosítására alkalmatlan adatok).

Távoli szolgáltatások és frissítések

 

A Cat® Remote Services – szoftverfrissítési eljárás egyes, kiválasztott Product Link™ Telematics és Cat Equipment Control Module (Berendezésirányító-modul) szoftverek esetében, az Ön Eszközének és Vagyontárgyának konfigurációjától függően, esetlegesen Rendszeradatokat használhatunk fel arra, hogy távoli szolgáltatások keretében:

 • megvizsgáljuk és frissítsük az általunk gyártott vagy más módon nyújtott Eszközöket (pl. rendszerbeállítások frissítése, vagy a Caterpillar, illetve Kapcsolt vállalataink közötti összeköttetést biztosítására használt kommunikációs jelvivők kezelése).
 • frissítsük az Ön birtokában lévő Cat Vagyontárgy mechanikus működését vezérlő szoftvert, továbbá rátehetjük a szoftverfrissítési fájlokat az adott Vagyontárgyra a frissítés előkészítéseként.

Kérjük, tekintse meg a Cat® Remote Services – szoftverfrissítési eljárás egyes, kiválasztott Product Link™ Telematics és Cat Equipment Control Module szoftverek esetében című dokumentumot, ha további információkat szeretne megtudni arra vonatkozóan, hogyan irányítjuk a távoli szoftverfrissítéseket, továbbá hogy Ön milyen választási lehetőségekkel rendelkezik a távoli szoftverfrissítéseket illetően.

biztonság

 

Észszerű szervezési, műszaki és adminisztratív intézkedéseket teszünk a vállalati szervezetünkön belül kezelt információk védelme érdekében.  Sajnálatos módon, egyetlen adattovábbítási vagy tárhelyrendszer sem garantálhat 100%-os biztonságot.  Amennyiben indokoltan úgy véli, hogy a vállalatunkkal való együttműködése a továbbiakban nem biztonságos (például, úgy gondolja, hogy bármely vállalatunknál lévő felhasználói fiókja veszélynek van kitéve), kérjük, azonnal értesítsen minket erről a problémáról a „Kapcsolatfelvétel” részben alább.

SZEMÉLYES ADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS AZOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Kérjük, tekintse meg a Caterpillar Globális adatvédelmi szabályzatát, valamint bármely vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megismerje jogait és választási lehetőségeit arra vonatkozóan, hogyan használhatja fel és teheti közzé vállalatunk az Ön Személyes adatait.

További fontos információk

Harmadik felek tartalmai: A jelen Adatkezelési szabályzat nem foglalkozik az alábbiakkal, továbbá vállalatunk nem vállal felelősséget (i) azon harmadik felek adatbiztonságáért, információiért vagy egyéb gyakorlatáért, amelyek olyan weboldalakat vagy online szolgáltatásokat működtetnek, ahová a Digitális ajánlatokból hivatkozások mutatnak (pl. Alkalmazásaink, az Ön kényelme érdekében, hiperhivatkozásokat tartalmazhatnak olyan harmadik felek által biztosított helyi időjárási információkra, amelyekkel egyébként nem állunk üzleti kapcsolatban), továbbá (ii) valamely harmadik fél, azaz beszállító, szolgáltató vagy ügyfél, ellenőrzése alatt álló Személyes adatokért, még abban az esetben is, ha a Személyes adatokat a Caterpillar gyűjtötte be, illetve dolgozta fel valamely egyéb módon. Továbbá a hivatkozások megjelenítése valamely Digitális ajánlat keretén belül, nem jelenti azt, hogy vállalatunk vagy Kapcsolt vállalataink támogatják a hivatkozott oldalt vagy szolgáltatást.

Határokon átnyúló adattovábbítások: Az Ön adatait bármely országban tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, ahol vállalatunk üzleti tevékenységet folytat, illetve szolgáltatóink tevékenységet végeznek, és amennyiben Ön igénybe vesz bármilyen Digitális ajánlatot, illetve más módon adatot szolgáltat számunkra a jelen Adatvagyon kezelési szabályzattal összhangban, Ön hozzájárul az információknak az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli országokba való továbbításához – ideértve az Egyesült Államokat –, amelyek az Ön országához képest eltérő adatvédelmi szabályokkal rendelkezhetnek.

Különleges információk: Digitális ajánlatainknak nem célja, hogy Öntől különleges Személyes adatokat gyűjtsünk be, úgymint társadalombiztosítási azonosítószám, faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy egyéb meggyőződésre, illetve genetikai jellemzőkre vonatkozó, továbbá a bűnügyi nyilvántartásban szereplő, illetve szakszervezeti tagsággal kapcsolatos információk.  Kérjük, tartózkodjon attól, hogy vállalatunk számára ilyen információkat küldjön a Digitális ajánlatokon belül, azokon keresztül, illetve más módon.

Forgalmazási hálózatok: A Forgalmazási hálózatok saját adatvédelmi nyilatkozattal és adatkezelési irányelvekkel rendelkezhetnek.  Arra kérjük, hogy rendszeresen tekintse át ezen nyilatkozatokat.  Ezen nyilatkozatok és irányelvek speciálisan az érintett forgalmazóra vonatkoznak, ám nem vonatkoznak a vállalatunk által – a jelen Adatkezelési szabályzatban, a Caterpillar Globális adatvédelmi szabályzatában és bármely vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint – végzett adatgyűjtési, felhasználási, közzétételi vagy kezelési tevékenységekre.

A JELEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A jelen Adatkezelési szabályzatot módosíthatjuk.  Az oldal tetején látható „Utoljára frissítve” felirat jelzi, mikor frissítettük legutóbb a jelen Adatkezelési szabályzatot.  Bármely módosítás akkor lép hatályba, amikor közzétesszük a módosított Adatkezelési szabályzatot.  Amennyiben ezen módosításokat követően is igénybe veszi a Digitális ajánlatokat, azzal elfogadja a módosított Adatkezelési szabályzatot.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben bármilyen kérdése van a jelen Adatkezelési szabályzattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel vállalatunkkal a kapcsolatot a CatConnectSupport@cat.com e-mail címen.

A Caterpillar Cat.com webhelye elismeri és tiszteletben tartja az ügyfelek adatvédelmi igényeit az Ügyfélkapcsolati Központnak szolgáltatott személyes adatokra vonatkozóan, valamint kijelenti, hogy ezen adatok kezelése a Caterpillar adatvédelmi elveivel összhangban van.

Hogyan gyűjtjük be a személyes adatokat?
Azokat a személyes információkat vesszük nyilvántartásba, melyeket az Ügyfélkapcsolati Központtal a Cat.com kapcsolatfelvételi űrlapján közöl. Más forrásokból is gyűjthetünk információkat, a Caterpillaron belül és kívül is.

Használunk-e elektronikus mechanizmusokat, például „sütiket”?
Az Ügyfélkapcsolati Központ nem használ sütiket a személyes infromációk megszerzése érdekében.

Milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk?
A Cat.com weboldalon az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott utónevet, vezetéknevet, lakcímet, várost, államot/tartományt, irányítószámot, országnevet, e-mail címet és telefonszámot.

Miként használjuk fel ezeket a személyes adatokat?
A Cat.com kapcsolatfelvételi űrlapon begyűjtött információkat csak kiadványainkra vonatkozó kérésének teljesítésére vagy kapcsolatfelvételre használjuk.

Miként biztosítjuk a személyes adatok védelmét?
Az Ügyfélkapcsolati Központ megfelelő módszereket használ a személyes adatok elvesztése, manipulációja, hamisítása, illetve az adatok Caterpillaron belül vagy kívül harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférése vagy közzététele ellen. Például, ez az információ egy olyan adatbázisban található, mely a hozzáféréshez a tűzfalas védelmen kívül hitelesítést és jelszót is igényel.

Nyilvánossá tesszük a begyűjtött személyes adatokat?
A Cat.com kapcsolatfelvételi űrlap céljának megfelelően válaszadás céljából közzétehetünk személyes információkat, amennyiben ez szükséges. A személyes adatokhoz minden esetben kizárólag azok juthatnak hozzá, akik ehhez jogszerű üzleti indokkal rendelkeznek. A fent említettek mellett a személyes adatokat akkor is felfedjük, ha azt a törvény vagy a vonatkozó Vállalati irányelvek megengedik vagy megkövetelik.

Hogyan férhetek hozzá saját személyes adataimhoz?
Kérés esetén a személyazonosságot kielégítően igazoló eljárás után egyes magánszemélyek is hozzáférhetnek az űrlapon benyújtott személyes információkhoz.

Az Ügyfélkapcsolati Központ csak addig tárolja a begyűjtött információkat, amíg teljesíti az Ön kérését, vagy amíg a szükséges nyomon követési feladatok le nem zajlottak, vagy ameddig a törvény vagy a Caterpillar adatmegőrzési irányelvei szerint szükséges.
Felhasználói beleegyezés
A személyes adatok megadásával hozzájárul a megadott információk tárolásához és azok felhasználásához az adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételek és célok szerint. Mivel ez a szolgáltatás a világ különböző pontjain élő személyek számára elérhető, ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait olyan országokba vagy joghatóságokba juttassuk el, melyek nem rendelkeznek a tartózkodási helyének megfelelő adatvédelmi szinttel.

Hol kaphatok további tájékoztatást a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban?
Az Ügyfélkapcsolati Központ munkatársait az alábbi lehetőségek valamelyikével érheti el:

 • Igény benyújtása a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével
 • Telefonon az Egyesült Államokban a következő számon: +1 (309) 578-6298
 • Faxon keresztül az Egyesült Államokban a következő számon: +1 (309) 578-2559

Mi történik, ha módosul ez az adatvédelmi nyilatkozat?

Fenntartjuk a jogot a kapcsolatfelvételi űrlap adatvédelmi nyilatkozatának módosítására. Ha az Ügyfélkapcsolati Központ frissíti vagy módosítja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, a módosítások ezen az oldalon fognak megjelenni. Ha Ön azt követően is tovább használja a kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy a jelen kapcsolatfelvételi űrlap adatvédelmi nyilatkozatának módosításait közzétettük, az azt jelenti, hogy Ön elfogadja ezeket a módosításokat.

2004. január 21.