Caterpillar Now Használati feltételek

Adatvédelmi szabályzat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Caterpillar Now alkalmazás (jelen "Alkalmazás ") által Önről gyűjtött személyes adatok leírását, illetve az információk felhasználásának módját és azok Caterpillar általi nyilvánossá tételének részleteit tartalmazza.

A szabályzat nem vonatkozik a Caterpillar által más módokon (pl. más weboldalakon keresztül, illetve más módszerekkel, pl. telefonhívások alkalmával) gyűjtött adatokra és a más vállalatok vagy idegen webhelyek által rögzített információkra, függetlenül attól, hogy azon webhelyekre mutató hivatkozások vannak-e az alkalmazásban, illetve azok elérhetők-e az utóbbin keresztül. Érdemes elolvasnia a weboldalak adatvédelmi nyilatkozataiban foglaltakat.

Hogyan gyűjt a Caterpillar személyes adatokat?

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntesen történik a következők használatával:

 • A felmérés

Milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk?

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok

Az alkalmazás használatához szükséges személyes adatok többek között a következők:

 • CWS ID azonosító

Az alkalmazás használatához esetleg kért opcionális adatok többek között a következők:

 • Név
 • E-mail
 • Nyelv

Automatikusan gyűjtött adatok

Az alkalmazás használata során a rendszer automatikusan begyűjti az Önre vonatkozó következő adatokat:

 • IP-cím
 • Cookie-k
 • Böngészőre vonatkozó információk
 • A használat dátuma és időpontja
 • Az operációs rendszerre vonatkozó információk
 • Azonosíthatatlan információk
 • Összeomlási jelentések

A sütikkel kapcsolatos további részleteket a  Szolgáltatási feltételek tartalmazzák.

Miként használjuk fel ezeket a személyes adatokat?

A Caterpillar az Ön által rendelkezésre bocsátott információkat a Caterpillar Now által megosztott tartalom relevanciájának fejlesztésére használja fel (pl. hetente megjelenő friss hírek és célzott kommunikáció a meghatározott régióhoz vagy vállalati egységhez tartozó felhasználókkal). A nem hozzárendelhető információkat a használati minták és más mérőszámok elemzésére használhatja a vállalat az alkalmazás potenciális továbbfejlesztése érdekében.

A Caterpillar ezen túlmenően a törvény és a szabályozás által előírt esetekben, illetve a hatóságok általi igényléskor vagy személyek és tulajdon védelme érdekében használhatja fel, illetve adhatja ki az Ön adatait.

Miként biztosítjuk az adatok védelmét?

Megfelelő intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok elvesztése, manipulációja, hamisítása, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan közzététele ellen. Az internet, valamint a hálózati és számítástechnikai technológiák kialakítása miatt nem tudjuk garantálni, hogy az Ön és az alkalmazás közötti kommunikáció mentes lesz a harmadik felek általi jogosulatlan hozzáféréstől.

Nyilvánossá tesszük a begyűjtött személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait a Caterpillar Inc. vállalaton belül (pl. annak világszerte megtalálható fiókvállalatai és leányvállalatai) globálisan megosztják, és a vonatkozó szolgáltatási régió(k)ban található érintett Caterpillar kereskedővel (kereskedőkkel) ismertetik. Nyilvánosságra hozhatjuk személyes adatait, hogy válaszoljunk a kérdésére, illetve hogy teljesítsük az alkalmazás céljait, vagy felfedhetjük személyes adatait szolgáltatók számára, hogy feldolgozhassák az adatokat a Caterpillar Inc. nevében. Előfordulhat, hogy személyes adatait harmadik felekkel osztják meg. A személyes adatokhoz minden esetben kizárólag azok juthatnak hozzá, akik ezt jogos üzleti okkal tudják alátámasztani. A fent említettek mellett a személyes adatokat akkor is felfedjük, ha azt a törvény vagy a vonatkozó vállalati irányelvek megengedik vagy megkövetelik.

Az Ön beleegyezése

A személyes adatok megadásával Ön hozzájárul a megadott információk tárolásához és azok felhasználásához az adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételek és célok szerint. Mivel ez a szolgáltatás a világ különböző pontjain élő személyek számára elérhető, ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait olyan országokba vagy joghatóságokba juttassuk el, amelyek nem rendelkeznek az Ön tartózkodási helyének megfelelő adatvédelmi szinttel.

Gyermekek

Nem kívánunk információkat gyűjteni vagy megőrizni 13 év alatti személyektől. Alkalmazásunk egyetlen része sem olyan kialakítású, hogy 13 év alatti személyeket vonzzon. Alkalmazásunk használatával Ön kijelenti, hogy már betöltötte a 13. életévét.

Hol kaphatok további tájékoztatást a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban?

Amennyiben hozzáférést kérne személyes adataihoz, illetve frissítené vagy törölné azokat (beleértve a Caterpillartól kapott jövőbeli reklámmal, marketinggel vagy közvélemény-kutatással kapcsolatos kommunikációkról való lemondást is), illetve további információkra lenne szüksége a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen keresztül:

Caterpillar Inc.
Attn: Jerry Warfield
100 NE Adams Street
Peoria, Il. 61629
100 NE Adams Street
E-mail: warfield_jerome_t@cat.com

Felveheti a kapcsolatot a Caterpillar Üzleti Etikai Irodájával is a  http://codeofconduct.cat.com/   webhelyen, illetve a +1 (800)-300-7898-as telefonszámon.

Mi történik, ha módosul a jelen adatvédelmi szabályzat?

Fenntartjuk az adatvédelmi nyilatkozat módosításának jogát. Az adatvédelmi nyilatkozat frissítése vagy módosítása esetén a módosítások ezen az oldalon történnek. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításainak közzétételét követően az alkalmazás használatával Ön elfogadja ezeket a módosításokat.

Utoljára módosítva: 2016/12/1

Utoljára frissítve: 2016. október 12.

LICENCELT ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

A Caterpillar Now alkalmazáshoz (az összes kapcsolódó dokumentációval, adattal és tartalommal együtt, a továbbiakban: "licencelt alkalmazás") licencet kap – és nem értékesítik Önnek –, hogy kizárólag a jelen Licencelt alkalmazásra vonatkozó végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: "licenc") feltételei szerint használja az alkalmazást. A licencelt alkalmazás jogcíme (beleértve a licencelt alkalmazással és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos minden dokumentumot, adatot és tartalmat is) a Caterpillar Inc. (Peoria, Illinois) vállalathoz és/vagy kapcsolt vállalkozásaihoz és licencadóihoz tartozik, illetve mindenkor a tulajdonában marad (a továbbiakban: "Caterpillar ").   A Caterpillar fenntartja az Ön számára kifejezetten nem biztosított jogokat. A licencelt alkalmazás használata Öntől eltekintve szigorúan tilos mások számára.    A LICENCELT ALKALMAZÁS BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA A JELEN LICENCET.   AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET A JELEN LICENC VALAMENNYI FELTÉTELÉVEL, NE TELEPÍTSE A LICENCELT ALKALMAZÁST.

a. A LICENC HATÁLYA: Ez a licenc, amelyet a Caterpillar adott Önnek a licencelt alkalmazásra, egy korlátozott, nem átruházható, allicenciába nem adható jog arra, hogy a licencelt alkalmazást kizárólag a saját belső üzleti céljaira használja bármely okostelefonon, táblagépen, asztali számítógépen, hordozható számítógépen vagy más hasonló számítástechnikai eszközön (ezek mindegyike a továbbiakban együttesen: "eszköz, "pl. iPhone, iPod touch vagy iPad), amelynek Ön a tulajdonosa vagy amelyet Ön kezel.   Ez a licenc nem teszi lehetővé, hogy a licencelt alkalmazást bármely olyan eszközön használhassa, amelynek nem Ön a tulajdonosa vagy amelyet nem Ön kezel, és nem terjesztheti vagy teheti elérhetővé a licencelt alkalmazást olyan hálózaton, ahol azt egyszerre több eszköz is használhatja.  Ön nem adhatja bérbe, lízingelheti, adhatja kölcsönbe, adhatja el, forgalmazhatja újra vagy adhatja allicenciába a licencelt alkalmazást.   A licencelt alkalmazást, a frissítéseket és azok bármely részét nem másolhatja, bonthatja alkotóelemeire, fejtheti vissza, szedheti szét, kísérelheti meg a forráskódjuk megfejtését, módosíthatja vagy hozhat létre származékos műveket. Bármely ilyen kísérlet a Caterpillar és licencadói jogainak megsértését jelenti. Ha Ön megsérti ezt a korlátozást, akkor büntető- és kártérítési eljárás alá vonhatják. A jelen licenc feltételei szabályozzák a Caterpillar által biztosított frissítéseket, amelyek helyettesítik és/vagy kiegészítik az eredeti licencelt alkalmazást, kivéve, ha az ilyen frissítéshez külön licenc tartozik, amely esetben az adott licenc feltételei az irányadóak.

b. ADATVÉDELEM & ADATHASZNÁLAT:   A licencelt alkalmazás használatakor előfordulhat, hogy az alkalmazás személyes információkat (beleértve a nevét és az eszközazonosítóját is) kér Öntől, valamint készülékadatokat (ideértve a készülék állapotát, státuszát, produktivitását stb.) gyűjt a licencelt alkalmazást használó gépek szolgáltatásán keresztül.   A Caterpillar összegyűjti az ilyen információkat, valamint az Ön által használt eszközzel kapcsolatos rendszerinformációkat, beleértve az eszköze nevét, az eszközön használt operációs rendszert, a licencelt alkalmazás futtatott verzióját és az eszköz IP-címét annak igazolása érdekében, hogy Ön jogosult a licencelt alkalmazás használatára, a Caterpillar termékek és szolgáltatások javítására, valamint annak érdekében, hogy a Caterpillar kereskedők tudják, hogy a szolgáltatási területükön belül ki használja a licencelt alkalmazást.   A Caterpillar az ilyen információkat átadhatja fiókvállalatai, leányvállalatai vagy más megbízható vállalkozások vagy személyek számára, beleértve a Caterpillar kereskedőket is.   A Caterpillar észszerű és megfelelő óvintézkedéseket fog tenni az ilyen információk bizalmas kezelésének védelme érdekében; előfordulhat azonban, hogy a licencelt alkalmazást használva a Caterpillar vagy Ön az ilyen információkat olyan joghatóságnak továbbítja, amely nem nyújt ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön területén lévő joghatóság.   Az ilyen adatok megadásával és/vagy a licencelt alkalmazás használatával Ön beleegyezik abba, hogy a Caterpillar a jelen bekezdéssel összhangban adatokat gyűjtsön, dolgozzon fel és továbbítson.  

c. NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVER:   A jelen licencben található, ettől eltérő rendelkezések ellenére a licencelt alkalmazással együtt a csomag részét képező bármely nyílt forráskódú szoftver nem képezi a licencelt alkalmazásnak a jelen licencben meghatározott részét, és nem a jelen licenc feltételei szerint licencelt, hanem a vonatkozó nyílt forráskódú szoftverek licencének feltételei érvényesek rá.   Hacsak a nyílt forráskódú szoftverek licencének feltételei másként nem írják elő, a Caterpillar nem biztosít jogot Önnek a nyílt forráskódú szoftverek forráskódjához való hozzáféréshez; bizonyos esetekben azonban közvetlenül a licencadók jogot és hozzáférést biztosíthatnak a forráskódhoz.   Ha jogosult megkapni a Caterpillar vállalattól az alkalmazáscsomaghoz tartozó bármely nyílt forráskódú szoftver forráskódját, akkor a forráskódot ingyenesen szerezheti be a Caterpillar vállalattól az alábbi címre küldött írásbeli kéréssel.   El kell fogadnia a vonatkozó nyílt forráskódú szoftver licenc feltételeit, máskülönben nem használhatja az adott nyílt forráskódú szoftvert.   E licenc alkalmazásában a "nyílt forráskódú szoftver " azokat a szoftverprogramokat, könyvtárakat vagy kódokat jelenti, amelyek a szoftver dokumentációjában, információs (read me) és/vagy ismertető (about file) fájljában bármely nyílt forráskódú szoftver licenc tárgyaként szerepelnek, valamint az ilyen szoftveralkalmazásokból vagy könyvtárakból származó minden módosítást, származékos művet és végrehajtható fájlt, ha az ilyen módosításokra, származékos művekre és/vagy végrehajtható fájlokra is az alkalmazandó nyílt forráskódú szoftverlicenc feltételei vonatkoznak.

d.  MEGSZÜNTETÉS:  A licenc azon a napon lép hatályba, amikor Ön megfelelően telepíti a licencelt alkalmazást, és mindaddig érvényben marad, amíg Ön vagy a Caterpillar bármikor meg nem szünteti. Jelen licenccel kapcsolatos jogai a Caterpillar vállalattól kapott értesítés nélkül automatikusan megszűnnek, ha nem tesz eleget a licenc bármelyik feltételének. A licenc megszűnésekor be kell fejeznie a licencelt alkalmazás használatát, és meg kell semmisítenie a licencelt alkalmazás miden – teljes vagy részleges – példányát és a bizalmas információkat.  A Caterpillar kérésére be kell benyújtania a Caterpillar vállalatnak egy Ön vagy az Ön megfelelően felhatalmazott képviselője által aláírt írásbeli nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a licencelt alkalmazás és az összes kapcsolódó bizalmas információ megsemmisült.   Minden olyan rendelkezés, amely természeténél fogva a megszüntetést követően is hatályban maradna – ideértve a b., d., f., h., i., j., k., m. és az o. bekezdéseket, bármilyen okból túléli a jelen licenc megszűnését.

e.  SZOLGÁLTATÁSOK; HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ANYAGOK:    A licencelt alkalmazás lehetővé teheti a Caterpillar és harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz, adatokhoz és webhelyekhez (a továbbiakban együttesen és egyénileg: "szolgáltatások") való hozzáférést. A szolgáltatások használata internet-hozzáférést igényelhet, és további szolgáltatásfeltételek elfogadását teheti szükségessé.    Ön elfogadja, hogy a szolgáltatások bizalmas tartalommal, alkalmazandó szellemi tulajdonjog és egyéb jogszabályok – nem kizárólagosan beleértve a szerzői jogot – által védett információkkal és anyagokkal rendelkeznek, illetve hogy nem használja az ilyen bizalmas tartalmakat, információkat vagy anyagokat a szolgáltatások megengedett használatától eltérő semmilyen más módon.   A szolgáltatások egyetlen része sem másolható semmilyen formában vagy eszközzel. Ön vállalja, hogy semmilyen módon nem módosítja, bérli, lízingeli, adja kölcsön, értékesíti, terjeszti vagy hoz létre származékos műveket a szolgáltatások alapján, illetve hogy nem hasznosítja a szolgáltatásokat jogosulatlan módon, nem kizárólagosan beleértve a hálózati kapacitás túllépését vagy leterhelését is. Továbbá egyetért azzal, hogy semmilyen módon nem használja a szolgáltatásokat bármely más fél jogainak megsértésére.    Emellett a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások és a harmadik féltől származó anyagok, amelyek az eszközről elérhetők vagy azon megjeleníthetők, vagy amelyekhez csatlakozni lehet, nem állnak rendelkezésre minden nyelven vagy minden országban. A Caterpillar nem nyilatkozik arról, hogy az ilyen szolgáltatások és anyagok megfelelőek vagy elérhetők használatra bármely adott helyen. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy ilyen szolgáltatásokhoz vagy anyagokhoz fér hozzá, a saját kezdeményezésére teszi, és felelős az alkalmazandó jogszabályok betartásáért, nem kizárólagosan beleértve az alkalmazandó helyi jogszabályokat is. A Caterpillar és annak licencadói fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül módosítsák, felfüggesszék, eltávolítsák vagy letiltsák a szolgáltatásokhoz való hozzáférési engedélyt. A Caterpillar semmilyen esetben sem vállal felelősséget az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférési engedély eltávolításáért vagy letiltásáért. A Caterpillar bármely esetben és előzetes értesítés vagy felelősség nélkül korlátozásokat is szabhat bizonyos szolgáltatások használatára vagy az ezekhez való hozzáférésre.

f. TITOKTARTÁS:   A Caterpillar felfedhet az Ön számára olyan bizonyos üzleti és műszaki információkat a licencelt alkalmazáson vagy a szolgáltatások nyújtásán keresztül, amelyeket a Caterpillar bizalmasnak tekint, beleértve a védettnek vagy bizalmasnak minősített információkat is, valamint az információk jellegét vagy a közzétételük körülményeit tekintve értelemszerűen bizalmasnak tekinthetőket (a továbbiakban: "bizalmas információk").   A bizalmas információk átvételét illetően Ön minden bizalmas adatot szigorúan bizalmasan kezel, és amíg a Caterpillar írásban másként nem utasítja, a bizalmas információkat kizárólag belső üzleti célokra használja a jelen licenc megadásával összhangban, és nem ad ki semmilyen bizalmas információt harmadik félnek.   A Caterpillar bizalmas információi közé nem tartoznak olyan információk, amelyek (a)  már a birtokában voltak, mielőtt azokat a Caterpillar vállalattól megkapta, azok használatának vagy közzétételének korlátozása nélkül; (b)  az Ön cselekedete vagy hibája nélkül válnak hozzáférhetővé a nyilvánosság számára; vagy (c)  egy harmadik fél jogszerűen tárja fel Ön számára, azok használatának vagy közzétételének korlátozása nélkül.   A licencelt alkalmazás és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció, adat és tartalom, amely a szolgáltatással kapcsolatban vagy azzal együtt kerül átadásra bizalmas információnak tekintendő.   Minden bizalmas információhoz tartozó jogcím mindenkor a Caterpillar tulajdonát képezi és a tulajdonában kell maradnia.  

g. BIZTONSÁG:   Ön minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a licencelt alkalmazással és a bizalmas információkkal kapcsolatos helytelen használatot, visszaélést, illetéktelen hozzáférést és/vagy jogtalan nyilvánosságra hozatalt, legalább ugyanolyan fokú gondossággal, ahogy Ön a hasonló jellegű információinkat védi, de mindenképpen legalább észszerű gondossággal.

h. KÁRTALANÍTÁS:   Ön kártalanítja, megvédi és vétlennek nyilvánítja a Caterpillar vállalatot, annak igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottait és képviselőit bármilyen és mindennemű per, kereset, veszteség, kár, költség és kiadás esetén, korlátozás nélkül ideértve a perrel kapcsolatban felmerülő költségeket, ügyvédi díjakat és a kapcsolódó kötelezettségeket, a jelen licencből, a licencelt alkalmazás, szolgáltatások és/vagy bizalmas információk Ön általi használatából eredő követelés esetén.

i. NINCS GARANCIA:  ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A BIZALMAS INFORMÁCIÓK HASZNÁLATA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, ILLETVE HOGY A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG, TELJESÍTMÉNY, PONTOSSÁG ÉS ERŐFESZÍTÉS MINDEN KOCKÁZATÁT ÖN VISELI. ÖN VÁLLALJA A FELELŐSSÉGET A LICENCELT ALKALMAZÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A BIZALMAS INFORMÁCIÓK TERVEZETT EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ VALÓ KIVÁLASZTÁSÁÉRT, VALAMINT A PROGRAM ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TELEPÍTÉSÉÉRT, HASZNÁLATÁÉRT ÉS EREDMÉNYÉÉRT.   A HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A LICENCELT ALKALMAZÁS, VALAMINT AZ ÖSSZES SZOLGÁLTATÁS ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓ "ADOTT ÁLLAPOTBAN " ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINTI MÓDON”, MINDEN HIBÁVAL ÉS BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL, TOVÁBBÁ A CATERPILLAR EZENNEL KIJELENTI, HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁSRA, ILLETVE VALAMENNYI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓRA VONATKOZÓAN SEMMILYEN – KIFEJEZETT, BELEÉRTETT VAGY KÖTELEZŐ – GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT NEM VÁLLAL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, PONTOSSÁGRA, CSENDES ÉLVEZHETŐSÉGRE ÉS HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁKAT, ÉS/VAGY FELTÉTELEKET. A CATERPILLAR NEM GARANTÁLJA A LICENCELT ALKALMAZÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A BIZALMAS INFORMÁCIÓK ÉLVEZETÉNEK ZAVARTALANSÁGÁT, A FUNKCIÓK BENNEFOGLALÁSÁT, A SZOLGÁLTATÁSOK VÉGREHAJTÁSÁT VAGY A BIZALMAS INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT, A LICENCELT ALKALMAZÁS ÖN IGÉNYEINEK VALÓ MEGFELELÉSÉT, A LICENCELT ALKALMAZÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT, ILLETVE HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A BIZALMAS ADATOK HIBÁI KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK. A CATERPILLAR VAGY ANNAK FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS VAGY TANÁCSADÁS NEM HOZHAT LÉTRE GARANCIÁT. AMENNYIBEN A LICENCELT ALKALMAZÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A BIZALMAS INFORMÁCIÓK HIBÁSNAK BIZONYULNAK, A SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS VAGY HIBAJAVÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT ÖN VÁLLALJA. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK A VÉLELMEZETT GARANCIÁK, VAGY A VÁSÁRLÓK TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT JOGAIVAL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

j.  FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS:  A TÖRVÉNY ÁLTAL NEM TILTOTT MÉRTÉKIG A CATERPILLAR SEMMI ESETBEN SEM LEHET FELELŐS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY BÁRMILYEN VÉLETLENSZERŰ, RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZONBÓL, ADATVESZTÉSBŐL, ÜZLETVITEL MEGZAVARÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKAT VAGY BÁRMELY MÁS KERESKEDELMI KÁRT VAGY VESZTESÉGET, AMELY A LICENCELT ALKALMAZÁS, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY BIZALMAS INFORMÁCIÓK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM HASZNÁLATÁBÓL EREDEZTETHETŐ, ILLETVE HOZZÁ KAPCSOLÓDIK, FÜGGETLENÜL ANNAK OKOZÓJÁTÓL ÉS A FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS JOGCÍMTŐL (SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB), ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY FELHÍVTÁK-E A CATERPILLAR FIGYELMÉT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSRE, ILLETVE A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁST, ENNÉLFOGVA ELŐFORDULHAT, HOGY EZ A KORLÁTOZÁS NEM ÉRVÉNYES ÖNRE NÉZVE. A CATERPILLAR ÖNNEL SZEMBEN VÁLLALT, MINDEN KÁRRA KITERJEDŐ TELJES FELELŐSSÉGE (KIVÉVE AZOKAT, AMELYEKET SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY ÍR ELŐ) SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM HALADHATJA MEG AZ ÖTVEN DOLLÁRT (50,00 $). A FENTI KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA A FENT EMLÍTETT JOGORVOSLAT NEM TELJESÍTI AZ ALAPVETŐ CÉLJÁT.

k. EXPORTELLENŐRZÉS:   Ön nem használhatja, ruházhatja át, adhatja ki, illetve exportálhatja vagy exportálhatja újra egyéb módon a licencelt alkalmazást, szolgáltatásokat vagy bizalmas információkat, kivéve, ahogyan az Egyesült Államok jogszabályai és annak a joghatóságnak a törvényei engedélyezik, amely hatókörében a licencelt alkalmazást, szolgáltatásokat és bizalmas információkat megkapta. A licencelt alkalmazás, szolgáltatások és bizalmas   információk – különös tekintettel, de nem kizárólag – nem használhatók, adhatók át, adhatók ki vagy másképp exportálhatók vagy exportálhatók újra közvetlenül vagy közvetve, az alkalmazandó jogszabályok vagy az állami engedélyek megsértésével: (a) bármely, az Egyesült Államok által embargóval sújtott ország, terület vagy régió esetében, vagy (b) bármely olyan fél számára, amelyet az amerikai kormány korlátozottnak vagy tiltottnak minősített, például az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának különleges megjelölésű állampolgárok listáján szereplő személyeknek, vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma Elutasított személyek listáján vagy Jogi személyek listáján vagy Nem igazolt listáján szereplő személyek részére, ideértve az ilyen megjelölt felek által tulajdonolt vagy ellenőrzött feleket, amint azt az Egyesült Államok törvénye előírja. A licencelt alkalmazás használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy a licencelt alkalmazás, szolgáltatások és bizalmas információk Ön általi birtoklása és használata nem sérti az ilyen törvényeket, és hogy nem tartózkodik ilyen országban, illetve nem szerepel a felsorolt listákon. Továbbá beleegyezik abba, hogy nem használja a licencelt alkalmazást, szolgáltatásokat vagy bizalmas információkat az Egyesült Államok jogszabályai által tiltott célokra, beleértve, de nem kizárólagosan a nukleáris, rakéták, vegyi vagy biológiai fegyverek kifejlesztését, megtervezését és gyártását is.

l. KERESKEDELMI SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVER:   A licencelt alkalmazás és kapcsolódó szolgáltatások és bizalmas információk "kereskedelmi tételek" – amely kifejezés a 48 C.F.R. 2.101 §-a szerinti értelmezése alapján értendő –, amelyek "kereskedelmi számítógépes szoftverből " és "kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációjából " állnak, az effajta kifejezések 48 C.F.R. 12.212 §-a vagy a 48 C.F.R. 227.7202 §-a szerinti értelmezése alapján, az adott esettől függően használatosak. Az adott esetnek megfelelően a 48 C.F.R. 12.212 §-ával vagy a 48 C.F.R. 227.7202-1 – 227.7202-4 §-ával összhangban a kereskedelmi számítógépes szoftverek és a kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációja az Egyesült Államok kormányának végfelhasználói számára (a) csak mint kereskedelmi tételek licencelhetők, és (b) csak azokkal a jogokkal, amelyek az ezen a helyen leírt feltételek szerint minden más végfelhasználót is megilletnek. A nyilvánosságra nem hozott jogok az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei szerint vannak fenntartva.

m. AZ ADATAINAK HASZNÁLATA:   Ön egy nem kizárólagos, világszerte érvényes, örökös, kifizetett licencet ad a Caterpillar vállalatnak a licencelt alkalmazás Ön általi használatából származó adatok és információk bármilyen módon történő eléréséhez, használatához, feldolgozásához, kezeléséhez vagy módosításához.   A Caterpillar felhasználhatja a licencelt alkalmazás Ön általi használatából származó adatokat és információkat bármilyen belső üzleti célból, beleértve a termékek vagy szolgáltatások képességeinek elemzését és javítását is.   A Caterpillar jelentéseket, elemzéseket és egyéb információkat készíthet a licencelt alkalmazás Ön általi használatából származó adatokból és információkból.   A Caterpillar minden jelentést, elemzést és egyéb információt birtokol, és Ön az ezen információval kapcsolatos minden jogot, jogcímet és érdekeltséget, ha van ilyen, minden díj nélkül, valamint jövőbeli jogdíjak vagy egyéb kifizetések joga nélkül a Caterpillar vállalatra átruház.

 n. JOGI NYILATKOZAT NEM ADÓTANÁCSADÁSRÓL:   A licencelt alkalmazásban semmi sem kezelhető vagy értelmezhető, illetve nem tekinthető adótanácsadásnak semmilyen célból, korlátozás nélkül beleértve a licencelt alkalmazás által végzett „adóelemzést”, illetve más számítást vagy kalkulációt.   Az „Adóelemzés” számítások, beleértve az adókulcsot, az értékcsökkenési ütemtervet vagy a hasonló beviteli mezőket, csak szemléltető célokra szolgálnak a licencelt alkalmazásban, és nem egy adott joghatóság törvényein alapulnak.  

o. ÁLTALÁNOS:   Illinois állam törvényei, kivéve a kollíziós szabályokat, szabályozzák a jelen licencet és a licencelt alkalmazás Ön általi használatát. A licencelt alkalmazás használata más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokra is vonatkozhat.  A jelen licenc csak a Caterpillar megfelelően felhatalmazott képviselői által aláírt, írásos engedéllyel módosítható.  Ön nem ruházhatja át a jelen licencet, illetve más jogokat vagy kötelezettségeket önkéntes vagy önkényes módon, többek között az irányításban bekövetkező változással, egyesüléssel, jogszabály-alkalmazással vagy más módon a Caterpillar írásbeli hozzájárulása nélkül.   Előfordulhat, hogy a jelen licenc szövege több nyelven íródott, beleértve az angolt is.   Valamennyi nyelvi változat hitelesnek tekintendő, de az angol nyelv a kötelező érvényű és vezérlő nyelv a jelen licenc jelentésével és értelmezésével kapcsolatos minden kérdés esetében.

p. SZERZŐI JOGI KÉPVISELŐ: A Caterpillar tiszteletben tartja a szerzői jogok minden tulajdonosának jogait, és e tekintetben a Caterpillar olyan szabályzatot fogadott el és léptetett életbe, amely előírja, hogy alkalmazásairól el kell távolítani minden olyan anyagot, amely szerzői jogok tulajdonosainak jogait sérti. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy művét olyan módon másolták le, amely szerzői jogi jogsértésnek minősül, kérjük, adja meg a Caterpillar szerzői jogi képviselőjének az összes következő információt, amelyet az Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act 17 U.S.C. 512. §-a előír:

·                Az állítólagos megsértett kizárólagos jog jogosultjának képviseletében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása.

·                Azon szerzői jogi oltalomban részesülő mű megjelölése, amelyet a jogsértés érint, illetve ha egyetlen online helyen több szerzői jogi oltalomban részesülő műre egyetlen bejelentést tesz, az oldalon megtalálható e művek listája.

·                Az állítottan jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képező anyag megjelölése, amelyet el kell távolítani vagy amelyhez a hozzáférést le kell tiltani, és az ahhoz elegendő információk megadása, hogy az anyagot megtaláljuk.

·                Ahhoz elégséges információk megadása, hogy a panasztevő féllel kapcsolatba léphessünk.

·                Nyilatkozat arról, hogy a panasztevő fél jóhiszeműen gondolja, hogy a panaszolt anyagra a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy jogszabály engedélyt nem biztosított.

·                Nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben szereplő adatok pontosak, és eskü terhe mellett annak kijelentése, hogy a panasztevő fél jogosult az állítottan megsértett kizárólagos jog jogosultjának nevében való eljárásra.

A Caterpillar szerzői jogi képviselőjét a szerzői jogi jogsértésre vonatkozó igények bejelentésére a következő módon lehet elérni:

Szerzői jogi képviselő

100 N.E. Adams St.

Peoria, IL 61629-9620 USA

E-mail: CopyrightAgent@caterpillar.com

q.  Az Apple sajátos feltételei:  A fenti feltételek elfogadása mellett a jelen licencben foglaltakra való tekintet nélkül a következő rendelkezések vonatkoznak a licencelt alkalmazás bármelyik – az Apple Inc. (a továbbiakban: Apple) iOS operációs rendszerével kompatibilis – verziójának Ön által történő hozzáférésére és használatára.  Az Apple nem szerződő fele ennek a licencnek, és nem tulajdonosa a licencelt alkalmazásnak, illetve nem felelős érte.  Az Apple nem nyújt semmilyen garanciát a licencelt alkalmazásra vonatkozóan, kivéve adott esetben a vásárlási ár visszatérítését. Az Apple nem felelős a licencelt alkalmazás karbantartásáért vagy egyéb támogatási szolgáltatásáért, és nem vállal felelősséget semmilyen egyéb követelésért, veszteségért, kötelezettségért, kárért, költségért vagy kiadásért a licencelt alkalmazással kapcsolatban, beleértve a harmadik féltől származó termékek felelősséggel kapcsolatos igényeit, követeléseket arra vonatkozóan, hogy a licencelt alkalmazás nem felel meg az alkalmazandó jogi vagy szabályozási követelményeknek, a fogyasztóvédelem vagy hasonló jogszabályok alapján felmerülő követeléseket, valamint a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos követeléseket is.  A licencelt alkalmazás használatával kapcsolatos kérdéseket vagy panaszokat, beleértve a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatosakat is, a Caterpillar felé kell irányítani.  Ha bármely harmadik fél azt állítja, hogy a licencelt alkalmazás, vagy a licencelt alkalmazás Ön általi birtoklása és használata sérti a harmadik fél szellemi tulajdonjogait, az Apple nem vállal felelősséget semmilyen ilyen szellemi tulajdonnal kapcsolatos kivizsgálásáért, védelemért, rendezésért vagy befejezésért.  Önnek  meg kell felelnie az Apple App Store Szolgáltatási feltételeiben meghatározott használati szabályoknak.  Emellett, a licencelt alkalmazás használatakor, Önnek meg kell felelnie az Önre vonatkozó, harmadik féllel kötött szerződések feltételeinek, például a vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződésnek. Az Apple és az Apple leányvállalatai a jelen licenc harmadik fél kedvezményezettjei, és a jelen licenc feltételeinek elfogadásakor jogosultak lesznek (és úgy kell tekinteni, hogy elfogadták a jogot) arra, hogy érvényesítsék ezt a licencet Önnel – mint annak harmadik fél kedvezményezettjével – szemben; a fentiek ellenére a Caterpillar azon joga, hogy a jelen licenc értelmében megkösse, érvénytelenítse vagy megszüntesse a változásokat, lemondást vagy elrendezést, nem függ harmadik felek hozzájárulásától.

KÉRDÉSEK: Ha bármilyen kérdése van a jelen licenccel kapcsolatban, írjon a következő címre: Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, Attn.:   Deputy General Counsel, Commercial Section.

Nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó közlemények/licencek

AFNetworking

Copyright (c) 2011–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerző személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a következő feltételek mellett:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyező nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST. A KÖZREMŰKÖDŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS, SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL FAKADÓ JOGCÍMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERBŐL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁR, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB MŰVELETEKBŐL FELMERÜLŐ FELELŐSSÉG.

SegmentIO

A MIT licenc (MIT)

Copyright (c) 2016 Segment.io, Inc.

Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerző személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a következő feltételek mellett:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyező nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST. A KÖZREMŰKÖDŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS, SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL FAKADÓ JOGCÍMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERBŐL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁR, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB MŰVELETEKBŐL FELMERÜLŐ FELELŐSSÉG.

JSONAPI

Copyright (c) 2013 Josh Holtz

Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerző személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a következő feltételek mellett:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyező nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST. A KÖZREMŰKÖDŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS, SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL FAKADÓ JOGCÍMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERBŐL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁR, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB MŰVELETEKBŐL FELMERÜLŐ FELELŐSSÉG.

Mixapanel

Copyright 2013 Mixpanel, Inc.

Az Apache licenc 2.0 verziója (a továbbiakban: "licenc") keretében licencelt fájl. Ezt a munkát kizárólag a licencnek megfelelően szabad felhasználni. Az alábbi licenc másolatát a következő címen szerezheti be:

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Hacsak az alkalmazandó jogszabályok nem írják elő vagy írásban nem állapodnak meg, a licenc alapján terjesztett szoftvert "ADOTT ÁLLAPOTBAN " terjesztik, MINDENNEMŰ – kifejezett vagy beleértett – GARANCIA ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL. A licenc hatálya alá eső engedélyekkel és korlátozásokkal kapcsolatos fogalmakat a licencben találja.

Apache licenc

2.0 verzió, 2004. január

http://www.apache.org/licenses/

   A HASZNÁLATRA, MÁSOLÁSRA ÉS TERJESZTÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

   1. Meghatározások.

      "A licenc " a jelen dokumentum 1–9. szakaszában meghatározott használati, másolási és terjesztési feltételeket jelenti.

      "A licencadó " a szerzői jog tulajdonosa vagy a licencet adó szerzői jog tulajdonosa által engedélyezett jogalany.

      "A jogi személy " az eljáró jogalany és minden más jogalany együtt, aki/amely ellenőriz, vagy akit/amelyet az adott jogi személy ellenőriz, vagy aki/amely annak a közös ellenőrzése alatt áll. E meghatározás alkalmazásában az "ellenőrzés " (i) a közvetlen vagy közvetett jogkör, amely az ilyen jogalany irányítását vagy kezelését szerződés által vagy más módon teszi lehetővé, vagy (ii) a fennálló részvények legalább ötven százalékának (50%) tulajdonjoga, vagy (iii) az ilyen jogalany tényleges tulajdonjoga.

      "Az Ön " (vagy "Öné ") a jelen licenc által biztosított engedélyeket gyakorló egyénre vagy jogi személyre vonatkozik.

        "A forrás " forma a módosítások előnyben részesített formáját jelenti, korlátozás nélkül ideértve a szoftver forráskódját, a dokumentáció forrását és a konfigurációs fájlokat is.

"A tárgy " forma a forrás forma mechanikai átalakításából vagy fordításából eredő bármilyen formát jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan a lefordított tárgykódot, a létrehozott dokumentációt és a más adathordozó-típusokba történő konverziókat.

"A munka " a forrás vagy tárgy formában lévő szerzői mű, amely a licenc keretében áll rendelkezésre, amit a műben szereplő vagy ahhoz csatolt szerzői jogi közlemény jelez (az alábbi függelékben található egy példa erre).

      "A származékos művek " minden olyan – forrás vagy tárgy formában lévő – mű, amely a munkán alapul (vagy abból származik), és amely esetében a szerkesztői módosítások, megjegyzések, kidolgozások vagy egyéb módosítások egésze egy eredeti szerzői művet jelent. E licenc alkalmazásában a származékos művek nem tartalmazhatnak olyan munkákat, amelyek a munka és származékos művek felületeitől elválaszthatók vagy alig kapcsolhatók (vagy köthetők név alapján) hozzájuk.

  "A közreműködés " bármely olyan szerzői mű – beleértve a munka eredeti verzióját és az adott munka vagy származékos művek módosításait vagy kiegészítéseit is –, amelyet a szerzői jog tulajdonosa, illetve egy, a szerzői jog tulajdonosa nevében eljáró magánszemély vagy jogi személy szándékosan nyújt be a licencadónak a munkába való belefoglalás érdekében. E meghatározás alkalmazásában a "beküldött” bármilyen, a licencadónak vagy annak képviselőinek küldött elektronikus, szóbeli vagy írásos kommunikáció formáját jelenti, nem kizárólagosan beleértve az elektronikus levelezőlistákon, a forráskód-ellenőrző rendszereken és a problémakövető rendszereken keresztül történő kommunikációt is, amelyet a licencadó kezel vagy annak nevében kezelnek a munka megvitatása és javítása céljából, kizárva azonban az olyan kommunikációt, amelyet a szerzői jog tulajdonosa nyilvánvalóan vagy más módon "Nem közreműködésként jelölt meg. "

"A közreműködő " a licencadó és az a magánszemély vagy jogi személy, akinek nevében a közreműködést a licencadó megkapta, és ezt követően beillesztette a munkába.

   2. Szerzői jogi licenc megadása. A jelen licenc feltételeinek megfelelően minden közreműködő egy állandó, világszerte érvényes, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan szerzői jogi licencet biztosít Önnek a munka másolásához, nyilvános megjelenítéséhez, nyilvános végrehajtásához, allicenciába adásához, a munkából való származékos művek készítéséhez, valamint a munka és az effajta származékos művek forrás és tárgy formában történő terjesztéséhez.

   3. Szabadalmi engedély megadása. A jelen licenc feltételeinek megfelelően minden közreműködő örök, világszerte érvényes, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan (kivéve az ebben a szakaszban meghatározottak szerint) szabadalmi engedélyt ad Önnek a munka készítésére, használatára, értékesítésre kínálására, értékesítésére, importálására és egyéb módon történő átadására, amennyiben az ilyen engedély csak azokra a szabadalmi igényekre vonatkozik, amelyeket az ilyen közreműködő engedélyezhet, és amelyeket a közreműködés(ek) önmagukban, vagy a közreműködés(ek) és annak a munkának a kombinációja, amelyhez az ilyen közreműködés(ek) be lettek küldve, szükségszerűen megsért. Ha Ön szabadalmi peres eljárást kezdeményez bármely jogalany ellen (beleértve a peres ellenköveteléseket vagy viszontkereseteket is) azt állítva, hogy a munkába belefoglalt mű vagy közreműködés közvetlen vagy közreműködői szabadalombitorlásnak minősül, akkor az adott munkához a jelen licenc alapján Önnek adott szabadalmi engedélyek az ilyen peres eljárás kezdeményezésének napján megszűnnek.

      4. Újraterjesztés. A munka vagy származékos művek példányait másolhatja és terjesztheti tetszőleges eszközön, módosításokkal vagy anélkül, valamint forrás vagy tárgy formájában, feltéve, hogy Ön megfelel az alábbi feltételeknek:

(a) A munka vagy a származékos művek más címzettjeinek is adnia kell egy példányt a jelen licencből; és

         (b) A módosított fájloknak figyelemfelkeltő megjegyzéseket kell tartalmazniuk arról, hogy Ön módosította a fájlokat; és

(c) Meg kell őriznie az Ön által terjesztett származékos művek forrás formájában az összes szerzői jogi, szabadalmi, védjegyre vonatkozó és szerzői jogi közleményt a munka forrás formájából, kivéve azokat a közleményeket, amelyek nem tartoznak a származékos művek valamely részéhez; valamint

(d) Ha a munka tartalmaz egy "NOTICE " szövegfájlt a terjesztés részeként, akkor az Ön által terjesztett bármely származékos műnek tartalmaznia kell egy olvasható példányt az ilyen NOTICE fájlban található szerzői jogi közleményekről, kivéve azokat a közleményeket, amelyek nem tartoznak a származékos művek egyik részéhez sem, a következő helyek legalább egyikén: a származékos művek részeként terjesztett NOTICE szövegfájlon belül; a forrás formában vagy dokumentációban, ha mellékelve van a származékos művekhez; illetve a származékos művek által létrehozott megjelenítésen belül, amennyiben és ahol az ilyen harmadik féltől származó közlemények általában megjelennek. A NOTICE fájl tartalma csak tájékoztató jellegű, és nem módosítja a licencet. Ön saját szerzői jogi közleményt adhat hozzá az Ön által terjesztett származékos művekben, a munka NOTICE szövege mellé vagy annak kiegészítéseként, feltéve, hogy az ilyen további szerzői jogi közlemények nem tekinthetők a licenc módosításának.

Ön saját szerzői jogi nyilatkozatát hozzáadhatja a módosításaihoz, és további vagy eltérő licencfeltételeket biztosíthat a módosításai használatához, másolásához vagy terjesztéséhez, illetve bármely ilyen származékos mű egészéhez, amennyiben a munkával kapcsolatos Ön általi használat, másolat és terjesztés megfelel a jelen licenc feltételeinek.

5. Közreműködések benyújtása. Hacsak Ön kifejezetten másként nem rendelkezik, az Ön által a licencadónak szándékosan benyújtott közreműködésre a jelen licenc feltételei vonatkoznak, egyéb további feltételek nélkül. A fentiek ellenére semmi sem helyettesítheti vagy módosíthatja a licencadóval az ilyen közreműködésekkel kapcsolatban végrehajtott külön licencszerződés feltételeit.

6. Védjegyek. Ez a licenc nem ad engedélyt a licencadó kereskedelmi neveinek, védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek vagy termékneveinek használatára, kivéve, ha ez szükséges a munka eredetének észszerű és szokásos használata melletti leírásához és a NOTICE fájl tartalmának reprodukálásához.

7. Jogi nyilatkozat a garanciáról. Hacsak az alkalmazandó jogszabályok nem írják elő vagy írásban nem állapodnak meg, a licencadó a munkát (és az egyes közreműködők a közreműködésüket) "ADOTT ÁLLAPOTBAN " biztosítják, MINDENNEMŰ – kifejezett vagy beleértett – GARANCIA ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL, korlátozás nélkül ideértve a JOGOSULTSÁGRA, JOGTISZTASÁGRA, ELADHATÓSÁGRA vagy AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA vonatkozó garanciákat vagy feltételeket. Kizárólag Ön felelős a munka használatára és újraelosztására vonatkozó megfelelőség megítéléséért, és vállalja a jelen licenc alapján történő jogosultság gyakorlásával kapcsolatos kockázatokat.

8. Korlátolt felelősség. Semmilyen esetben és semmilyen jogelmélet alapján, legyen szó károkozásról (ideértve a gondatlanságot is), szerződésről vagy más módról, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabály előírja (mint például szándékos és súlyos gondatlanság) vagy írásos megegyezés esetén, sem vállal felelősséget egyik közreműködő sem az Önt ért károkra vonatkozóan, beleértve a jelen licencből eredő bármilyen jellegű közvetlen, közvetett, rendkívüli, véletlenszerű vagy következményes károkat is, a munka használatából vagy használatának ellehetetlenülése következtében (korlátozás nélkül ideértve a jó hírnév sérelméből, munkaleállásból, számítógép kieséséből vagy meghibásodásából eredő károkat vagy bármely más kereskedelmi kárt vagy veszteséget), valamint abban az esetben sem, ha az ilyen közreműködő tájékoztatást kapott az effajta károk lehetőségéről.

9. Garancia vagy további felelősség elfogadása. A munka vagy a származékos művek újraelosztása mellett választhatja, hogy felajánl, és díjat számít fel a támogatási, jótállási, kártérítési vagy egyéb felelősségi kötelezettségek és/vagy a jelen licenccel összhangban lévő jogok elfogadásáért. Az ilyen kötelezettségek elfogadásakor azonban csak saját nevében és kizárólagos felelősségére járhat el, nem pedig bármely más közreműködő nevében, és csak abban az esetben, ha vállalja, hogy kártalanít, megvéd és vétlennek nyilvánít minden egyes közreműködőt bármely felmerülő kötelezettséggel vagy követeléssel szemben az effajta garancia vagy további felelősség elfogadása miatt.

   A FELTÉTELEK VÉGE

     Copyright 2016 Caterpillar Inc.

   Az Apache licenc 2.0 verziója (a továbbiakban: "licenc") keretében licencelt fájl. Ezt a fájlt kizárólag a licencnek megfelelően szabad felhasználni.

     A licenc másolatát a következő címen szerezheti be:

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Hacsak az alkalmazandó jogszabályok nem írják elő vagy írásban nem állapodnak meg, a licenc alapján terjesztett szoftvert "ADOTT ÁLLAPOTBAN " terjesztik, MINDENNEMŰ – kifejezett vagy beleértett – GARANCIA ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL.

     A licenc hatálya alá eső engedélyekkel és korlátozásokkal kapcsolatos fogalmakat a licencben találja.

================================================================================

_MPTweakBindObserver.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

_MPTweakBindObserver.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

MPTweak.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

MPTweak.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

MPTweakInline.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

MPTweakInline.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

MPTweakInlineInternal.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

MPTweakStore.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

MPTweakStore.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

A forrással egyező és a bináris alakban (módosításokkal vagy módosítások nélkül) történő újraterjesztés és felhasználás csak akkor engedélyezett, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

* A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát és a lentebb olvasható jogi nyilatkozatot.

* A bináris alakban történő újraterjesztéskor fel kell tüntetni a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát, valamint a lentebb olvasható jogi nyilatkozatot a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

* Sem a Facebook neve, sem a közreműködőinek neve nem használható a szoftverből származó termékek jóváhagyására vagy promóciójára külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

A SZOFTVERT ANNAK "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" BIZTOSÍTJÁK A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK,

MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT IS.

A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, RENDKÍVÜLI, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT);

SDWebImage

Copyright (c) 2016 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerző személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a következő feltételek mellett:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyező nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST. A KÖZREMŰKÖDŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS, SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL FAKADÓ JOGCÍMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERBŐL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁR, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB MŰVELETEKBŐL FELMERÜLŐ FELELŐSSÉG.

SSKeychain

Copyright (c) 2010–2016 Sam Soffes, http://soff.es

Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerző személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a következő feltételek mellett:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyező nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST. A KÖZREMŰKÖDŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS, SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL FAKADÓ JOGCÍMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERBŐL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁR, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB MŰVELETEKBŐL FELMERÜLŐ FELELŐSSÉG.

SVProgressHUD

Copyright (c) 2011–2016 Sam Vermette, Tobias Tiemerding és közreműködők.

Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerző személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a következő feltételek mellett:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyező nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST. A KÖZREMŰKÖDŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS, SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL FAKADÓ JOGCÍMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERBŐL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁR, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB MŰVELETEKBŐL FELMERÜLŐ FELELŐSSÉG.

A csomagban szereplő egyéb erőforrásokhoz – beleértve a Freepik ikonokat is – más licenc lehet érvényes. Kérjük, olvassa el a megfelelő fejléceket az egyes licencek feltételeiről.

UITextView+Placeholder

A MIT licenc (MIT)

Copyright (c) 2014 Suyeol Jeon (http://xoul.kr)

Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerző személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a következő feltételek mellett:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyező nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST. A KÖZREMŰKÖDŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS, SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL FAKADÓ JOGCÍMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERBŐL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁR, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB MŰVELETEKBŐL FELMERÜLŐ FELELŐSSÉG.

TOCropViewController

A MIT licenc (MIT)

Copyright (c) 2015-2016 Tim Oliver

Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerző személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a következő feltételek mellett:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyező nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST. A KÖZREMŰKÖDŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS, SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL FAKADÓ JOGCÍMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERBŐL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁR, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB MŰVELETEKBŐL FELMERÜLŐ FELELŐSSÉG.

SVWebViewControler

Copyright (c) 2011 Sam Vermette

Díjmentesen engedélyt kap minden olyan, a szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok példányát (a továbbiakban: "szoftver ") beszerző személy arra, hogy korlátozás nélkül foglalkozzon a szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicenciába adására és/vagy értékesítésére való jogot, valamint engedélyt adjon a szoftverhez engedélyt kapott személyek számára a következő feltételek mellett:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyező nyilatkozatot a Szoftver minden példányának vagy lényeges részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST. A KÖZREMŰKÖDŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS, SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL FAKADÓ JOGCÍMEN, LEGYEN AZ A SZOFTVERBŐL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁR, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB MŰVELETEKBŐL FELMERÜLŐ FELELŐSSÉG.

Elérhetőség

Minta kódprojekt: Elérhetőség

Verzió: 5.0

FONTOS!    Ezt az Apple szoftvert az Apple Inc. ("Apple ") bocsátja a rendelkezésére az alábbi használati feltételek Ön általi elfogadását figyelembe véve, és ennek az Apple szoftvernek az Ön általi használata, telepítése, módosítása vagy újraterjesztése ezen használati feltételek elfogadását jelenti.    Amennyiben Ön nem fogadja el ezeket a használati feltételeket, kérjük, ne használja, telepítse, módosítsa vagy terjessze újra ezt az Apple szoftvert.

Tekintetbe véve az Ön beleegyezését, hogy betartja az alábbi használati feltételeket, valamint ezen használati feltételek értelmében az Apple az Ön számára személyes, nem kizárólagos licencet biztosít, az Apple-nek erre az eredeti Apple szoftverre (az

"Apple szoftver ") vonatkozó szerzői jogai értelmében, az Apple szoftver használatára, másolására, módosítására és újraterjesztésére, módosításokkal vagy azok nélkül, forrás- és/vagy bináris formákban; feltéve, hogy az Apple szoftver teljes egészének és módosítások nélküli újraterjesztése esetén Önnek meg kell őriznie ezt az eredeti értesítést és az alábbi szöveget és jogi nyilatkozatokat az Apple szoftver minden ilyen újraterjesztése során. * Sem az Apple Inc. neve, sem a védjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy logóin nem használhatók az Apple szoftverből származó termékek támogatására vagy promóciójára az Apple külön előzetes írásbeli engedélye nélkül.   Az ebben az értesítésben kifejezetten megemlítetteken kívül az Apple semmilyen egyéb kifejezett vagy beleértett jogot vagy licencet nem bocsát rendelkezésre, ideértve, de nem kizárólagosan az Ön származékos művei vagy egyéb olyan művek által esetlegesen megsértett szabadalmi jogokat, amelyekbe az Apple szoftver beépítésre kerülhetett.

Az Apple szoftvert az Apple "ADOTT ÁLLAPOTBAN " bocsátja rendelkezésre.    AZ APPLE NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGTISZTASÁGRA, AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT, AZ APPLE SZOFTVER VAGY ANNAK EGYEDÜLI VAGY MÁS TERMÉKEKKEL KOMBINÁCIÓBAN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ÉS ÜZEMELTETÉSE TEKINTETÉBEN.

AZ APPLE SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL AZ APPLE SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL, MÁSOLÁSÁBÓL, MÓDOSÍTÁSÁBÓL ÉS/VAGY TERJESZTÉSÉBŐL BÁRMILYEN MÓDON SZÁRMAZÓ BÁRMELY RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT ELMARADÁSÁT, ADATOK ELVESZTÉSÉT VAGY A NYERESÉG ELMARADÁSÁT; VAGY AZ ÜZLETVITEL MEGZAVARÁSÁT), AMELY BÁRMILYEN MÓDON AZ APPLE SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL, MÁSOLÁSÁBÓL, MÓDOSÍTÁSÁBÓL ÉS/VAGY TERJESZTÉSÉBŐL FAKAD, FÜGGETLENÜL AZ OKOZÁS MÓDJÁTÓL, ÉS FÜGGETLENÜL A SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY EGYÉB JOGCÍMTŐL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA AZ APPLE FIGYELMÉT FELHÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.

Copyright (C) 2016 Apple Inc. Minden jog fenntartva.