Asian Indian Community

A C-AIC 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy az ázsiai-indiai eredetű alkalmazottak egyedi igényeit és problémáit célozza. A szervezet a tudáscsere és a közvetlen jellegű interakciók fejlesztésén fáradozik, valamint a fő kompetenciák fejlesztése céljából elérhető erőforrásokat is azonosítja. A csoport támogatást és segítséget nyújt a vállalat ázsiai-indiai alkalmazottak vonzására, megtartására és elkötelezésére vonatkozó erőfeszítéseihez, ugyanakkor vállalati erőforrásként szolgál az ázsiai-indiai kultúrával kapcsolatos problémákkal kapcsolatban.

Cél
Hogy a Caterpillar világszintű vezetőként elismerést kapjon az ázsiai-indiai alkalmazottak toborzása, megtartásai és elkötelezése terén.

Küldetés
A C-AIC támogató keretet biztosít az ázsiai-indiai gyökerekkel rendelkező alkalmazottak számára, így biztosítja képességeik és készségeik ápolását, valamint lehetővé teszi számukra a csúcsteljesítményük elérését.

Bizottságok és szerepek

  • Fogadási bizottság: Nem hivatalos orientációs szolgáltatásokat biztosít a jelentkezők számára, hogy a Caterpillar-csapat termékeny tagjaivá váljanak. Segíti a látogatóba érkező vagy áttelepülő alkalmazottakat a kulturális és szociális átállásban.
  • Kommunikációs bizottság: Mindenféle kommunikációért felelős.
  • Tagsági bizottság: Tevékenységeket szervez a tagok számának növelése érdekében, biztosítja a tagok minden szinten megfelelő képviseletét, felméréseket készít a tagok körében, azonosítja a tagok igényeit, közvetíti a tagok kéréseit/igényeit más bizottságok felé, és szinten tartja a tagok számát.
  • Szociális bizottság: Olyan tevékenységeket tervez, amelyek népszerűsítik a kapcsolatépítést és a kötetlen jellegű információcserét.
  • Tanácsadói és tanulmányi bizottság: a tudás megosztását népszerűsítő programokat szervez. Műhelymunkákat szervez, vendégelőadókat lát vendégül, és olyan tevékenységeket szervez, amelyek során a tagok teljes elkötelezettséget vállalhatnak a Caterpillar vállalati céljainak elérése mellett

A tagok számára nyújtott előnyök
A C-AIC lehetővé teszi a tagjai számára, hogy a kihasználatlan potenciált megfelelő mederbe tereljék, és baráti jellegű munkakapcsolatot alakítsanak ki a többi taggal, így biztosítva sikerüket és a Caterpillar Inc. jóból nagyszerű vállalattá válását.

Egyebek
A C-AIC kiváló környezetet biztosít a vezetőség fejlesztéséhez, a kommunikációhoz és a csapatépítési képességekhez, amelyek aztán átültethetők magára a munkahelyre is. A közösségi részvételre nyíló lehetőségek kiaknázására a jövőben fog sor kerülni.

A C-AIC tagjaival való kapcsolatfelvételhez írjon e-mailt a Caterpillar_Asian_Indian_Community@cat.com címre.