Asian Indian Community

A C-AIC (Caterpillar Asian Indian Community) azért jött létre 2008-ban, hogy az ázsiai-indiai származású alkalmazottak egyedi igényeit kielégítse, és problémáikkal foglalkozzon. A szervezet azon dolgozik, hogy kialakítson egy keretrendszert a tudáscsere és az informális kommunikáció elősegítésére, valamint a fő kompetenciák fejlesztését elősegítő erőforrások azonosítására. A csoport támogatja és segíti a vállalatnak az ázsiai-indiai alkalmazottak toborzására, megtartására és foglalkoztatására tett erőfeszítéseit, valamint vállalati erőforrásként szolgál az ázsiai-indiai kultúrával kapcsolatos ügyekben.

A Caterpillar világszintű vezetőként elismerést kapott az ázsiai-indiai alkalmazottak toborzása, megtartása és elkötelezése terén.

A C-AIC támogató keretet biztosít az ázsiai-indiai gyökerekkel rendelkező alkalmazottak számára, így biztosítja képességeik és készségeik ápolását, valamint lehetővé teszi számukra a csúcsteljesítményük elérését.

Bizottságok és szerepek

  • Fogadóbizottság: Informális orientációs szolgáltatásokat nyújt a lehetséges jelöltek számára, hogy a Caterpillar csapat hatékony tagjaivá váljanak. Segíti a látogatásra érkező és áthelyezett alkalmazottakat a szociális és kulturális alkalmazkodásban.
  • Kommunikációs bizottság: Valamennyi kommunikációért felelős.
  • Tagsági bizottság: Tevékenységeket szervez a tagok számának növelése érdekében, biztosítja a tagok minden szinten megfelelő képviseletét, felméréseket készít a tagok körében, azonosítja a tagok igényeit, közvetíti a tagok kéréseit/igényeit más bizottságok felé, és szinten tartja a tagok számát.
  • Szociális bizottság: Olyan tevékenységeket szervez, amelyek elősegítik a kapcsolatépítést és a kötetlen jellegű információcserét.
  • Mentori és oktatási bizottság: Olyan programokat szervez, amelyek elősegítik az ismeretek megosztását. Műhelyfoglalkozásokat szervez, vendégelőadókat kér fel és olyan tevékenységeket irányít, amelyek lehetővé teszik a tagok számára, hogy teljes mértékben elköteleződjenek a Caterpillar vállalati céljainak elérése iránt.

A C-AIC lehetővé teszi a tagjai számára, hogy a kihasználatlan potenciált megfelelő mederbe tereljék, és baráti jellegű munkakapcsolatot alakítsanak ki a többi taggal, így biztosítva sikerüket és a Caterpillar Inc. jóból nagyszerű vállalattá válását.

A C-AIC kiváló környezetet biztosít a vezetői képességek, a kommunikáció és a csapatépítő készségek fejlesztésére, amelyeket a tagok a munkahelyükön hasznosíthatnak. A jövőben is figyelmet fordít a közösségi tevékenységekre kínálkozó alkalmakra.

A C-AIC tagjaival való kapcsolatfelvételhez írjon e-mailt a Caterpillar_Asian_Indian_Community@cat.com címre.