Oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách Caterpillar.com

Poslední revize: 27. listopadu 2018

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje prostřednictvím webových stránek Caterpillar.com. Toto oznámení je v souladu s globálním prohlášením o ochraně osobních údajů ve společnosti Caterpillar, které popisuje, jakým způsobem společnost Caterpillar shromažďuje, zpracovává a sdílí osobní údaje, práva, která pro vás mohou ze zákonů o ochraně osobních údajů vyplývat, a ostatní informace týkající se zpracovávání osobních údajů společností Caterpillar. Globální prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Caterpillar je k dispozici na adrese www.caterpillar.com/dataprivacy

Informace poskytnuté uživatelem

Toto jsou informativní webové stránky, které poskytují informace o společnosti Caterpillar. Shromažďují níže popsané technické informace, a pokud se rozhodnete zanechat zpětnou vazbu nebo si vyžádat další informace, budete požádáni o kontaktní údaje.

Sledování automaticky shromažďovaných informací &

Tyto webové stránky během vaší návštěvy automaticky shromažďují informace o vaší adrese internetového protokolu („IP“) a další technické informace poskytované vaším prohlížečem (např. o softwaru vašeho prohlížeče, z jakých stránek jste byli na naše webové stránky odkázáni atd.).

Kromě toho tyto webové stránky používají soubory cookie a další technologie sledování, jak je popsáno v prohlášení o souborech cookie dostupném na adrese https://www.caterpillar.com/en/legal-notices/cookies.html

Signály DNT (Do Not Track)

Webové stránky Caterpillar.com v současné době nereagují na signály „Do Not Track“, které mohou být vysílány vaším prohlížečem. S postupným vývojem standardů týkajících se způsobu interpretace a použití těchto signálů můžeme tuto oblast přehodnotit.

Kde mohu získat další informace o webových stránkách Caterpillar.com a jejích zásadách ochrany osobních údajů?

Kontaktujte společnost Caterpillar

Další firemní kontaktní údaje najdete v globálním prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese http://www.caterpillar.com/dataprivacy

Co se stane, pokud se toto prohlášení o ochraně osobních údajů změní?

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů upravit. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme nebo změníme, budou změny provedeny na této stránce. Vaše používání webových stránek Caterpillar.com po zveřejnění změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů představuje váš souhlas s danými změnami.