Prohlášení o ochraně osobních údajů pro web Caterpillar.com

Poslední aktualizace: 1. července 2020

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost Caterpillar shromažďuje, sdílí a zpracovává osobní údaje na webu caterpillar.com. Toto prohlášení je v souladu s Globálním prohlášením společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů a poskytuje další podrobnosti týkající se tohoto webu. Globální prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů, které je považováno za součást tohoto oznámení a jako takové jej doporučujeme prohlédnout zároveň s ním, je k dispozici na adrese https://www.caterpillar.com/cs/legal-notices/dataprivacy.

Jaké osobní údaje web caterpillar.com shromažďuje a zpracovává a proč?

Shromažďované informace a informace poskytnuté uživateli

1.            caterpillar.com je interaktivní web, který poskytuje informace o společnosti Caterpillar a produktech a službách, které nabízíme. Shromažďujeme informace o vašem počítači a vašem používání našich webových stránek a můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje poskytované uživatelem při interakci s námi – za účelem optimalizace vašeho uživatelského prostředí nebo řešení vašeho požadavku. Příklady toho, jakým způsobem mohou být vaše informace použity (mimo jiné), zahrnují doručení marketingové komunikace nebo propagačních materiálů, vylepšení webových stránek, produktů a služeb, které poskytujeme, a odhalování, prevenci a reagování na zneužití webu (tj. podvody, porušení zákona atd.).

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které přímo slouží k identifikaci určité osoby nebo by k této identifikaci mohly napomáhat. Mezi doplňkové informace, které shromažďujeme, mohou patřit například vaše kontaktní údaje či pracovní pozice.

•                     Kontaktní údaje nám umožňují vás oslovit a komunikovat s vámi. 

•                     Informace o pracovní pozici nám pomáhají porozumět tomu, kdo jste a co od nás potřebujete. Umožňují nám co nejlépe splnit vaše požadavky. 

Někdy můžeme osobní údaje sdílet s našimi sesterskými společnostmi, dodavateli, prodejci nebo obchodními partnery, kteří je mohou používat k výše uvedeným účelům. 

Upozorňujeme uživatele, že poskytnuté informace mohou být srovnávány s dalšími údaji, které od vás obdržíme. Pokud nám tedy sdělíte kontaktní údaje, můžeme k nim například přiřadit další informace o produktech a službách, které využíváte.

Web caterpillar.com dokáže ověřit uživatele buď přímo, nebo tím, že jej na základě jeho internetové aktivity nebo jím poskytnutých dat propojí s již existujícími záznamy o činnosti ověřených (nebo přihlášených) uživatelů. Záznamy o činnosti uživatelů vznikají v okamžiku, kdy některý uživatel zadá do systému přihlašovací údaje, a tím získá oprávnění provádět činnosti, které jsou neověřeným uživatelům nepřístupné. Anonymní uživatelé tímto privilegiem nedisponují. Ověřenými uživateli bývají nejčastěji zaměstnanci společnosti Caterpillar, prodejci, zákazníci nebo přidružené společnosti. V rozhraní pro ověřené uživatele shromažďujeme výše vyjmenované údaje, které posléze propojíme s některým ověřeným profilovým účtem a dalšími informacemi, které máme v souvislosti s daným účtem k dispozici. Uživatel, který společnosti poskytuje osobní údaje jiného uživatele, je povinen zajistit souhlas s jejich používáním. Nabyté informace může společnost Caterpillar využívat například (mimo jiné) k vyžádání přístupu k některému ze systémů, služeb nebo programů společnosti, případně k jejich využívání či správě.

Dále můžeme shromažďovat také osobní preference uživatelů a informace o ověřených účtech.

•                     Osobní preference nám umožňují přizpůsobit uživatelské prostředí našich stránek a systému na míru vašim potřebám.

•                     Informace o ověřených účtech tvoří profil identity. Tyto profily vytváří buď sami uživatelé, nebo (na vyžádání) společnost Caterpillar, která následně příslušné informace také ukládá.

 

Signály zakazující sledování

V současné době tento web nereaguje na signály „Nesledovat“, které může váš prohlížeč posílat. Tuto zásadu můžeme změnit, jakmile budou vyvinuty standardy vyhodnocování a zpracování takových signálů.

Soubory cookie

Soubory cookie a další sledovací technologie mají řadu využití. Mimo jiné slouží například ke zefektivnění webových stránek a aplikací a ke zkvalitnění zpracování informací. Další informace o webu caterpillar.com a jeho využívání souborů cookie najdete v oznámení o souborech cookie na adrese caterpillar.com/cs/legal-notices/cookies.html nebo po klepnutí na možnost Soubory cookie na tomto webu nebo na webu aplikace.

Třetí strany: Integrace, služby a sledování

Odkazujeme na řešení třetích stran, která umožňují externím společnostem při návštěvě tohoto webu shromažďovat určité informace. Tyto společnosti používají informace, které neumožňují osobní identifikaci (například informace o tom, na co jste klikli, o typu prohlížeče, o datu, čase předmětu reklam, na které jste klikli nebo přes ně přejeli, a o identifikátoru relace a souborech cookie), ale také údaje (např. statická IP adresa), které mohou umožnit vaši identifikaci při návštěvách tohoto webu i jiných webů, aby vám mohly být zobrazovány reklamy, které vás zřejmě budou více zajímat, a služby související s těmito reklamami, například doručování, hlášení, atribuce, analýzy a průzkum trhu. Ke shromažďování uvedených informací tyto externí společnosti obvykle využívají soubory cookie, obrázkové značky a webové signály, případně další, podobné sledovací technologie. Například v průběhu návštěvy našich stránek mohou tyto třetí strany umístit nebo rozpoznat jedinečný soubor cookie ve vašem prohlížeči, který shromažďuje určité informace o vás a vašem zájmu o naše produkty a může být využit k tomu, aby zobrazoval reklamy na jiných webech na základě vašich zájmů. Tyto informace mohou být také použity k propojení zařízení, která patří stejnému uživateli (na základě chování uživatele nebo jiných shromažďovaných informací) nebo reidentifikovány s konkrétním uživatelem (např. e-mailová adresa). Více informací o těchto údajích je k dispozici v našem prohlášení o souborech cookie. To zahrnuje:

•                     Microsoft’s Bing Ads – služba Bing Ads shromažďuje údaje o uživateli (včetně údajů umožňujících osobní identifikaci) z online služeb Microsoft, aplikací a dalších technologií, jako jsou značky, obrázkové značky nebo jedinečné sledovací kódy („uživatelská data služby Bing Ads“). Společnost Microsoft používá uživatelská data služby Bing Ads pro účely poskytování reklam Bing Ads, včetně, je-li to možné, přecílení a konverzí. Společnost Microsoft používá uživatelská data služby Bing Ads pro své vlastní účely, mimo jiné ke zlepšení svých služeb. Další informace o tom, jakým způsobem společnost Microsoft shromažďuje, používá a zpracovává údaje umožňující osobní identifikaci, včetně informací o tom, jak řídí používání údajů pro inzerci Microsoft založenou na zájmech, najdete v prohlášení o ochraně údajů na adrese https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

•                     Reklamy z Facebooku – Facebook shromažďuje informace o uživatelích (včetně údajů, které umožňují osobní identifikaci) ze služeb Facebook, Instagram, Messenger a dalších produktů a funkcí nabízených aplikacemi Facebook a dalšími technologiemi, jako jsou značky, obrazové značky nebo jedinečné sledovací kódy („uživatelská data Facebooku“). Facebook používá uživatelská data Facebooku pro účely poskytování reklam společnosti Facebook, včetně, je-li to možné, přecílení a konverzí. Facebook používá uživatelská data na Facebooku k vlastním účelům, včetně zlepšování svých služeb. Další informace o tom, jak Facebooks shromažďuje, používá a zpracovává informace a jak můžete spravovat nebo odstraňovat vlastní informace, prostudujte si jeho zásady používání dat na stránce https://www.facebook.com/about/privacy.

•                     Google Analytics – Google Analytics je analytický nástroj vyvinutý externí společností Google. Tento nástroj naší společnosti pomáhá získávat informace o provozu tohoto webu. Shromažďuje údaje o chování návštěvníků tohoto webu (například o četnosti návštěv, o tom, které stránky si zde uživatelé otevírají, a které weby navštívili před příchodem na náš web). Takto shromážděné údaje pak naše společnost využívá při analýzách chování uživatelů, ke zlepšení fungování našich stránek a jejich personalizaci a při analýzách efektivity našich marketingových kampaní. Nástroj Google Analytics nezjišťuje vaše jméno ani žádné další údaje, které by mohly vést k vaší identifikaci. Monitoruje pouze IP adresu, kterou si s vámi při návštěvě stránek spojí. Tu anonymizuje a až poté ji uloží. Naše společnost tak získá přístup pouze k anonymním datům. Údaje získané díky nástroji Google Analytics však můžeme kombinovat s dalšími vlastními daty nebo s daty od třetích stran, mezi nimiž mohou být i údaje umožňující vaši identifikaci. Nástroj Google Analytics sice do vašeho prohlížeče umístí trvalý soubor cookie, díky kterému vás při dalších návštěvách bude možné rozpoznat, tento soubor cookie však nemůže zpracovat nikdo jiný než samotná společnost Google. Další informace o tom, jak společnost Google shromažďuje informace a jak s nimi nakládá, najdete na stránkách https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs. Pokud vás zajímá, jaké možnosti odmítnutí souborů cookie jsou pro nástroj Google Analytics k dispozici, přejděte na stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Propojení webových stránek

Při využívání webu caterpillar.com mohou uživatelé narazit na odkazy na jiné weby společnosti Caterpillar i jiných provozovatelů. Upozorňujeme uživatele, že při využití odkazů mohou narazit na jiné funkce a prostředí, která mohou mít jiná prohlášení o ochraně osobních údajů a procesy, které nemají nic společného s webem caterpillar.com.

Kde získám další informace o těchto webových stránkách a jejich postupech při ochraně osobních údajů?

Další informace o postupech společnosti Caterpillar při ochraně osobních údajů najdete v Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů na stránce https://www.caterpillar.com/cs/legal-notices/dataprivacy.html.

Co se stane v případě změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme nebo změníme, změny budou provedeny na této stránce. Vaše použití těchto webových stránek po zanesení změn do tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů představuje váš souhlas s danými změnami.