Globální prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů

Globální prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: 25-05-2018

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem společnost Caterpillar shromažďuje, používá a přenáší osobní údaje. Odráží hodnoty a principy definované v našem dokumentu Žít našimi hodnotami v praxi (celosvětový kodex chování společnosti Caterpillar).

Část 1: Jaký je rozsah působnosti tohoto dokumentu?

Část 2: Co jsou osobní údaje?

Část 3: Jak společnost Caterpillar osobní údaje shromažďuje?

Část 4: Jak společnost Caterpillar osobní údaje používá?

Část 5 až 7. Jak společnost Caterpillar zabezpečuje, udržujte a zlikvidujte osobní údaje?

Část 8: Jak společnost Caterpillar přenáší nebo sdílí shromážděné osobní údaje?

Část 9: Jaká jsou vaše přístupová práva s ohledem na osobní údaje?

Část 10-11: Kde můžete získat další informace? Co se stane, když se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změní?

Příloha 1. Subjekty údajů v EHP, které nejsou personálními subjekty

Příloha 2. Personální subjekty údajů v EHP

Dodatek 4 – Kalifornie

Plán A. Správci údajů společnosti Caterpillar