Copyright

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

Caterpillar retains all copyrights in any text, graphic images, and software owned by Caterpillar and hereby authorizes you to electronically copy documents published herein solely for the purpose of transmitting or viewing the information. You may not mirror, modify or otherwise alter any files in this website for rebroadcast, or print the information contained therein, without written permission from Caterpillar. Except as expressly provided above, nothing contained herein shall be construed as conferring any license or right under any Caterpillar copyright, patent or trademark.

CAT, CATERPILLAR, their respective logos, "Caterpillar Yellow," and the POWER EDGE trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Cat and Caterpillar are registered trademarks of Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Legal Notices

The information in this publication, including text, images, and links, are PROVIDED "AS IS" BY CATERPILLAR INC. SOLELY AS A CONVENIENCE TO ITS DEALERS AND CUSTOMERS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. Caterpillar Inc. assumes no responsibility for errors or omissions in this publication or other documents which are referenced by or linked to this publication. This publication could include technical or other inaccuracies, and not all products or services referenced herein are available in all areas. Changes are periodically added to the information, and Caterpillar may change the products or services described in this publication at any time. Contact your local Caterpillar dealer for further information before relying on any information contained herein.

Should you choose to respond directly to Caterpillar with comments, questions, suggestions, ideas or the like relating to this Web Site or Caterpillar products and services, you agree that such information shall be deemed as non-confidential and Caterpillar shall have no obligation to respond and be free to reproduce, use, disclose and distribute the information to others without limitation, including but not limited to developing, manufacturing, and marketing products incorporating such information.

Linked Sites
The Sites may contain links to other independent third-party Web sites or resources ("Linked Sites"). These Linked Sites are provided solely as a convenience to you. Such Linked Sites are not under Caterpillar's control, and Caterpillar is not responsible for and does not endorse the content of such Linked Sites, including any information or materials contained on such Linked Sites. You will need to make your own independent judgment regarding your interaction with these Linked Sites.

©2018 Caterpillar – Všechna práva vyhrazena

Společnost Caterpillar Inc. respektuje práva všech držitelů autorských práv a v tomto ohledu přijala a implementovala zásady, jež zajišťují odebrání těch materiálů z webu, které porušují práva držitelů autorských práv. Pokud jste přesvědčeni, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, jenž představuje porušení autorského práva, předejte zástupci pro autorská práva společnosti Caterpillar následující informace, které vyžaduje Zákon o omezení odpovědnosti při porušení autorského práva k obsahu online obsaženého v zákoně Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. ¤ 512:

  1. fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno;
  2. označení díla, na které se vztahuje autorské právo a které bylo údajně porušeno, nebo v případě oznámení týkajícího se několika takových děl na jediném online webu reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;
  3. označení materiálu, který porušuje autorské právo nebo který je předmětem činnosti porušující autorské právo a který má být odebrán či k němuž má být zamezen přístup, a dostatečně přiměřené informace umožňující materiál vyhledat;
  4. dostatečně přiměřené informace umožňující kontaktovat stěžující si stranu;
  5. prohlášení, že je stěžující strana v dobré víře přesvědčena o tom, že použití materiálu, na které se stížnost vztahuje, nebylo schváleno držitelem autorského práva, jeho zástupcem nebo není v souladu se zákonem a
  6. prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že stěžující si strana je pod hrozbou postihu za křivé svědectví oprávněná jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno.

Zástupce pro autorské právo společnosti Caterpillar, který má na starosti stížnosti na porušování autorských práv na tomto webu nebo v jeho souvislosti lze kontaktovat následujícími způsoby:

Zástupce pro autorské právo
K rukám: Jim Smith
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail:  smith_james_r3@cat.com