Zástupce pro autorské právo

©2019 Caterpillar Všechna práva vyhrazena.

Společnost Caterpillar Inc. respektuje práva všech držitelů autorských práv a v tomto ohledu přijala a implementovala zásady, jež zajišťují odebrání těch materiálů z webu, které porušují práva držitelů autorských práv. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, jenž představuje porušení autorského práva, předejte zástupci pro autorská práva společnosti Caterpillar následující informace, které vyžaduje zákon o omezení odpovědnosti při porušení autorského práva k obsahu online obsaženého v zákoně Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. ¤ 512:

  1. fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno;
  2. označení díla, na které se vztahuje autorské právo a které bylo údajně porušeno, nebo v případě oznámení týkajícího se několika takových děl na jediném online webu reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;
  3. označení materiálu, který porušuje autorské právo nebo který je předmětem činnosti porušující autorské právo a který má být odebrán či k němuž má být zamezen přístup, a dostatečně přiměřené informace umožňující materiál vyhledat;
  4. dostatečně přiměřené informace umožňující kontaktovat stěžující si stranu;
  5. prohlášení, že je stěžující strana v dobré víře přesvědčena o tom, že použití materiálu, na které se stížnost vztahuje, nebylo schváleno držitelem autorského práva, jeho zástupcem nebo není v souladu se zákonem a
  6. prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že stěžující si strana je pod hrozbou postihu za křivé svědectví oprávněná jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno.

Zástupce pro autorské právo společnosti Caterpillar, který má na starosti stížnosti na porušování autorských práv na tomto webu nebo v jeho souvislosti lze kontaktovat následujícími způsoby:

Zástupce pro autorské právo
K rukám: David J. Pacheco
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620, USA
E-mail:  copyrightagent@cat.com