Prohlášení o ochraně osobních údajů Centra pro komunikaci se zákazníky

Provozovatel webových stránek Caterpillar.com si uvědomuje a respektuje zájem uživatelů webu Cat.com o ochranu svých osobních údajů poskytnutých Centru pro komunikaci se zákazníky (Customer Interaction Center), jehož činnosti jsou v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Caterpillar.

Jak získáváme osobní údaje?
Osobní údaje, které poskytnete Centru pro komunikaci se zákazníky, získáváme prostřednictvím kontaktního formuláře na webu Caterpillar.com. Osobní údaje můžeme získávat také z jiných zdrojů, jak ve společnosti, tak mimo společnost Caterpillar.

Používáme elektronické mechanismy, jako jsou soubory „cookie“?
Centrum pro komunikaci se zákazníky nepoužívá jako prostředek shromažďování osobních údajů soubory cookie.

Které osobní údaje získáváme?
Získáváme křestní jméno, příjmení, adresu, město, stát/kraj, PSČ, zemi, e-mail a telefonní číslo, které uvedete do kontaktního formuláře webu Caterpillar.com.

Jak tyto osobní údaje používáme?
Osobní údaje získané v souvislosti s kontaktním formulářem webu Caterpillar.com jsou využívány ke splnění vašeho požadavku na dokumenty nebo kontakt.

Jak zabezpečujeme osobní údaje?
Centrum pro komunikaci se zákazníkem používá přiměřená opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, manipulací, falšováním, neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním jakýmkoli subjektem ve společnosti i mimo společnost Caterpillar. Tyto údaje jsou například uloženy v databázi chráněné bránou firewall, přístup k níž vyžaduje ověření.

Zveřejňujeme osobní údaje, které shromažďujeme?
Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rámci naší reakce na váš dotaz a v zájmu splnění účelu kontaktního formuláře na adrese Caterpillar.com. V každém případě budou osobní údaje sděleny pouze osobám, které mají legitimní obchodní důvod k tomu, aby k nim měly přístup. Bez ohledu na výše uvedená prohlášení, budeme zveřejňovat osobní údaje, pokud nám to bude ukládat nebo povolovat zákon nebo v souladu s příslušnými firemními zásadami.

Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
Na žádost a po předložení vyhovujícího dokladu totožnosti získají jednotlivci přístup k osobním údajům, které poskytli prostřednictvím odeslání tohoto formuláře.

Centrum pro komunikaci se zákazníky uchovává poskytnuté osobní údaje pouze po takovou dobu, jaká je potřeba ke splnění žádosti a k nutným následným aktivitám, a tak, jak předepisuje zákon nebo odpovídající pravidla pro uchovávání záznamů společnosti Caterpillar.
Váš souhlas
Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich shromažďováním a používáním v souladu s účely popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jelikož je tato služba dostupná osobám v různých lokalitách na světě, souhlasíte rovněž s přenosem vašich osobních údajů do zemí nebo jurisdikcí, které nemusejí zajišťovat stejnou úroveň ochrany dat jako právní jurisdikce, ve které se nacházíte.

Kde mohu získat další informace o tomto prohlášení o ochraně osobních údajů?
Můžete se obrátit na Centrum pro komunikaci se zákazníky jedním z následujících způsobů:

  • Odesláním dotazu pomocí kontaktního formuláře
  • Telefonicky v USA na čísle (309) 578-6298
  • Faxem v USA na čísle (309) 578-2559

Co se stane v případě změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů pro kontaktní formulář upravit. Pokud Centrum pro komunikaci se zákazníky toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizuje nebo změní, budou změny provedeny na této stránce. Vaše používání kontaktního formuláře po zveřejnění změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pro kontaktní formulář představuje váš souhlas s danými změnami.

21. ledna 2004