Právní informace


Právní upozornění

Společnost Caterpillar vlastní veškerá autorská práva k jakémukoli textu, grafickému vyobrazení a softwaru vlastněnému společností Caterpillar a tímto vás zmocňuje k elektronickému kopírování dokumentů zde zveřejněných výhradně pro účely přenosu či zobrazení informací. Bez písemného souhlasu společnosti Caterpillar je zakázáno soubory na tomto webu zrcadlit, upravovat či jinak pozměňovat pro účely opakovaného uvedení, nebo tisknout informace zde uvedené. S výjimkou výše výslovně uvedených podmínek nelze žádné zde uvedené informace považovat za převod licence či práva vyplývajících z jakýchkoli autorských, patentových práv či práv z ochranné známky společnosti Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, příslušná loga "Caterpillar Yellow "a design označení strojů "Power Edge" spolu se zde použitým označením společnosti a produktů jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nesmí být používány bez jejího svolení. Cat a Caterpillar jsou registrované ochranné známky společnosti Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Právní informace

Informace v této publikaci, včetně textu, obrázků a odkazů, jsou SPOLEČNOSTÍ CATERPILLAR INC. POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU," VÝHRADNĚ PRO INFORMACI PRO SVÉ PRODEJCE A ZÁKAZNÍKY BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ, ZEJMÉNA ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. Společnost Caterpillar Inc. nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby a opomenutí v této publikaci ani v jiných dokumentech, na které publikace odkazuje nebo které odkazují na tuto publikaci. Tato publikace může obsahovat technické i jiné nepřesnosti, všechny zde zmiňované produkty a služby navíc nejsou dostupné ve všech oblastech. Informace jsou pravidelně měněny, dále může společnost Caterpillar kdykoli změnit produkty nebo služby popisované v této publikaci. Před použitím informací zde uvedených požádejte o další informace místního prodejce společnosti Caterpillar.

Pokud se rozhodnete předat své připomínky, dotazy, návrhy, nápady apod. související s tímto webem nebo produkty a službami společnosti Caterpillar přímo společnosti Caterpillar, souhlasíte, že takové informace nebudou považovány za důvěrné a společnost Caterpillar nemá žádnou povinnost na ně reagovat a může je reprodukovat, použít, zveřejnit a šířit pro jiné bez omezení, zejména pro účely vývoje, výroby a propagace produktů zahrnujících takové informace.

***********************

Netscape je registrovaná ochranná známka a logo Netscape Navigator je ochranná známka společnosti Netscape Communications Corporation. Microsoft je registrovaná ochranná známka a Internet Explorer ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Acrobat a logo Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Apple a QuickTime jsou ochranné známky společnosti Apple Computer Inc. Tyto webové stránky neobsahují nic, co by bylo možné vykládat jako udělení či umožnění jakéhokoli práva na použití těchto ochranných známek.


Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu

Cílem společnosti Caterpillar Inc. je poskytovat zákazníkům, prodejcům a dodavatelům produkty a služby nejvyšší hodnoty v daném oboru a online. Požádali jsme vás o vaše osobní údaje, proto chceme, abyste věděli, jak budou použity. Registrací nebo komunikací prostřednictvím řady firemních webů společnosti Caterpillar souhlasíte, že vámi poskytnuté informace či komentáře mohou být sdíleny mezi společností Caterpillar, jejími přidruženými společnostmi a prodejci a bez omezení použity ke zpracování objednávek zákazníků a ke zlepšení či propagaci našich produktů a služeb. Vaše údaje neprodáme ani žádným způsobem neposkytneme za úplatu žádné třetí straně a budeme vyvíjet maximální úsilí, aby údaje byly zabezpečeny. Společnost Caterpillar Inc. uznává a respektuje vaše soukromí online.

Soubory cookie
Při návštěvě našich webů vám můžeme odeslat soubor cookie. Soubor cookie uloží do vašeho počítače malý datový soubor. Tento soubor nám umožňuje vás rozpoznat při každé vaší návštěvě. Soubory cookie nám pomáhají mnoha způsoby, například uložením vašich regionálních a jazykových předvoleb a pro účely shromažďování jiných než osobních údajů.

Soubory cookie webového zabezpečení společnosti Caterpillar (pokud má uživatel ID webového zabezpečení společnosti Caterpillar) se nepoužívají ke shromažďování osobních údajů na tomto webu.

Jiné než osobní údaje
Soubory cookie můžeme použít:

 • ke zjištění počtu návštěv našich webů,
 • ke zkompletování anonymní statistiky o používání webů,
 • ke shromažďování informací o typu použitého internetového prohlížeče a operačního systému.

Tento web, podobně jako jiné weby, ukládá do počítače informace v malých datových souborech zvaných cookie.   Tento web používá soubory cookie několika způsoby, například k povolení určitých funkcí, zapamatování vámi provedených voleb, zlepšení efektivnosti webu a poskytnutí informací o způsobu používání webu uživateli tak, abychom jej mohli zlepšovat.   Pokud je mezi vašimi jednotlivými návštěvami tohoto webu potřeba uchovat informace v souboru cookie, nebudou tyto soubory cookie tohoto webu po zavření prohlížeče automaticky odstraněny. V opačném případě dojde k jejich odstranění.   Pokud na tomto webu nepovolíte používání souborů cookie, určité funkce či části webu nemusejí být dostupné, případně nebude web fungovat podle očekávání.   Soubory cookie lze rovněž odebrat nebo blokovat podle pokynů v nápovědě vašeho prohlížeče.
Následující tabulka vysvětluje typy souborů cookie, které používáme na tomto webu a proč.

Skupina souborů cookie Název souboru cookie Účel Další informace  

Google Analytics

 • _utma
 • _utmb
 • _utmc
 • _utmz

Tyto soubory cookie jsou používány ke shromažďování informací o způsobu, jakým návštěvníci tento web používají. Tyto soubory cookie shromažďují informace v anonymní formě.   Patří sem počet návštěvníků webu, odkud návštěvníci přišli a jaké stránky na webu navštívili.   Tyto informace používáme pro účely zlepšení webu.

Zásady ochrany soukromí služby Google
_utmc je soubor cookie relace a po zavření prohlížeče dojde k jeho odstranění.
_utma, _utmb a _utmz jsou trvale uložené soubory cookie, které po zavření prohlížeče zůstávají v počítači.

Méně

WebTrends

 • WT_FPC
 • WEBTRENDS_ID
 • ACOOKIE
 • CWS_ID

Tyto soubory cookie jsou používány ke shromažďování informací o způsobu, jakým návštěvníci tento web používají. Patří sem počet návštěvníků webu, odkud návštěvníci přišli a jaké stránky na webu navštívili.   Tyto informace používáme pro účely zlepšení webu.

Zásady ochrany osobních údajů služby Webtrends  
CWS_ID je soubor cookie relace a po zavření prohlížeče dojde k jeho odstranění.
Ostatní soubory cookie jsou trvale uložené a po zavření prohlížeče zůstávají v počítači.

Méně

Eloqua

 • Nastavuje jedinečný soubor cookie pro každého uživatele s doménou eloqua.com,  

Web Eloqua používá soubory cookie pro server z důvodu rozpoznání vracejícího se návštěvníka jako unikátního uživatele. Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné ve složce „Cookies“ na pevném disku návštěvníka a umožňují webu Eloqua si návštěvníka zapamatovat. Soubory cookie uložené serverem Eloqua jsou čitelné pouze pro web Eloqua. Nemají přístup k jiným datům v počítači, nemohou je číst ani měnit. Všechny webové prohlížeče nabízejí možnost soubory cookie odmítnout.   Pokud návštěvník odmítne soubor cookie webu Eloqua, web neshromažďuje žádné informace o daném návštěvníkovi, ale v takovém případě bude nutné při každé návštěvě znovu zadávat určité údaje, případně nebude možné přizpůsobit funkce webu vašim preferencím. Soubor cookie můžete také z pevného disku ručně odstranit. Samy soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. My však informace uložené v souborech cookie propojujeme s osobními údaji, které nám při návštěvě webu odešlete.

Zásady ochrany osobních údajů webu Eloqua

Méně

AddThis a služby sociálních sítí

 • Tyto služby využívají několik souborů cookie, které umožňují jejich používání a shromažďování informací o používání.   Soubory cookie nastavuje web addthis.com i ostatní weby sociálních sítí, například facebook.com, twitter.com, linkedin.com a google.com.   Konkrétní informace o zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie těchto webů najdete v jejich prohlášeních.

Služba AddThis používá soubory cookie, které umožňují sdílení odkazů na články na tomto webu s ostatními uživateli prostřednictvím e-mailu a webů sociálních sítí.   Tyto soubory cookie shromažďují informace týkající se používání služeb AddThis a o webech sociálních sítí, které jsou prostřednictvím tohoto webu dostupné.
Pokud se rozhodnete sdílet odkazy z tohoto webu na webu sociální sítě, takový web sociální sítě pak použije soubory cookie k poskytnutí svých služeb, ke shromažďování informací o používání jejich služeb a k jejich zlepšení.

Praxe v oblasti ochrany dat AddThis &

Zásady používání dat sítě Facebook

Zásady ochrany osobních údajů sítě Twitter

Zásady ochrany osobních údajů sítě LinkedIn

Podmínky ochrany soukromí služby Google+ &

Méně

Přijetí souboru cookie

 • WCMCookiesAccepted

Tento soubor cookie se používá k záznamu vašeho souhlasu s používáním souborů cookie na tomto webu.

Tento soubor cookie je trvale uložený a po zavření prohlížeče zůstává v počítači.

Méně

Server

 • JSESSIONID

Tento potřebný soubor cookie je používán serverovým počítačem webu ke správě relace vašeho prohlížeče s tímto webem.

Jde o soubor cookie relace a po zavření prohlížeče dojde k jeho odstranění.

Méně

Server

 • WCMJSESSIONID

Tento potřebný soubor cookie je používán serverovým počítačem webu ke správě relace vašeho prohlížeče s tímto webem.

Jde o soubor cookie relace a po zavření prohlížeče dojde k jeho odstranění.

Méně

Přihlašovací účet

 • SSOURL
 • SSOURLLocal
 • SSOCookie
 • AFFILIATION_CODE
 • AFFILIATED_ORG_CODE

Tyto soubory cookie jsou nutné, aby správně fungovalo přihlášení na tomto webu.   Jsou používány k ukládání informací o účtu použitém k přihlášení na tento web.   Mohou vám navíc ušetřit čas a námahu při přihlašování na jiných souvisejících webech, pokud je navštívíte během jedné relace prohlížeče.

Jde o soubory cookie relace a po zavření prohlížeče dojde k jejich odstranění.

Méně

Soubory cookie webu Cat.com jednotlivých zemí

 • cdaPreferences2

Tento soubor cookie se používá pro záznam informací o zemi, jejíž web cat.com navštěvujete.   Navíc umožňuje automatický přechod na stejnou verzi webu při vaší příští návštěvě.

Tento soubor cookie je trvale uložený a po zavření prohlížeče zůstává v počítači.

Méně

Soubory cookie webu finance.cat.com jednotlivých zemí

 • financeCatCom

Tento soubor cookie se používá pro záznam informace o zemi, jejíž web finance.cat.com navštěvujete.   Navíc umožňuje automatický přechod na stejnou verzi webu při vaší příští návštěvě.

Tento soubor cookie je trvale uložený a po zavření prohlížeče zůstává v počítači.

Méně

Hledání

 • proxy-2

Tento soubor cookie se používá pro záznam vašich předvoleb pro zobrazení výsledků hledání.   Díky němu web navíc uchová vaše předvolby do příští návštěvy.

Tento soubor cookie je trvale uložený a po zavření prohlížeče zůstává v počítači.

Méně

Vyhledávání prodejce

 • proxy-11

Tento soubor cookie je používán pro záznam vašeho výběru obchodního zastoupení.   Díky němu web navíc uchová vaši volbu do příští návštěvy.

Tento soubor cookie je trvale uložený a po zavření prohlížeče zůstává v počítači.

Méně

Správa obsahu

 • wcmpreferencesdev

Tento soubor cookie nastavuje náš systém správy obsahu a ve skutečnosti se používá jen u malého počtu uživatelů.   Na odebrání tohoto souboru cookie z webu pracujeme.

Tento soubor cookie je trvale uložený a po zavření prohlížeče zůstává v počítači.

Méně

Lithium

 • VISITORID
 • LiSESSIONID

Lithium používá soubory cookie ID relace.

Po zavření prohlížeče se soubor cookie ID relace jednoduše ukončí.
Zásady ochrany osobních údajů webu Lithium

 

Méně

YouTube

 • VISITOR_INFO1_LIVE
 • use_hitbox

Google (YouTube) používá ke shromažďování a ukládání informací při návštěvě webů služby Google různé technologie a může k nim patřit i odeslání jednoho či několika souborů cookie a anonymních identifikátorů do vašeho zařízení.

.

Zásady ochrany soukromí služby Google

Méně

Odkazy
Weby společnosti Caterpillar obsahují odkazy na jiné weby. Společnost Caterpillar nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů či obsah těchto jiných webů.

Formuláře
Jednotlivé formuláře mají svá vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů. Nezapomeňte si tato prohlášení před odesláním formuláře přečíst.


Zástupce pro autorské právo

©2018 Caterpillar – Všechna práva vyhrazena

Společnost Caterpillar Inc. respektuje práva všech držitelů autorských práv a v tomto ohledu přijala a implementovala zásady, jež zajišťují odebrání těch materiálů z webu, které porušují práva držitelů autorských práv. Pokud jste přesvědčeni, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, jenž představuje porušení autorského práva, předejte zástupci pro autorská práva společnosti Caterpillar následující informace, které vyžaduje Zákon o omezení odpovědnosti při porušení autorského práva k obsahu online obsaženého v zákoně Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. ¤ 512:

 1. fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno;
 2. označení díla, na které se vztahuje autorské právo a které bylo údajně porušeno, nebo v případě oznámení týkajícího se několika takových děl na jediném online webu reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;
 3. označení materiálu, který porušuje autorské právo nebo který je předmětem činnosti porušující autorské právo a který má být odebrán či k němuž má být zamezen přístup, a dostatečně přiměřené informace umožňující materiál vyhledat;
 4. dostatečně přiměřené informace umožňující kontaktovat stěžující si stranu;
 5. prohlášení, že je stěžující strana v dobré víře přesvědčena o tom, že použití materiálu, na které se stížnost vztahuje, nebylo schváleno držitelem autorského práva, jeho zástupcem nebo není v souladu se zákonem a
 6. prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že stěžující si strana je pod hrozbou postihu za křivé svědectví oprávněná jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno.

Zástupce pro autorské právo společnosti Caterpillar, který má na starosti stížnosti na porušování autorských práv na tomto webu nebo v jeho souvislosti lze kontaktovat následujícími způsoby:

Zástupce pro autorské právo
K rukám: Jim Smith
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail:  smith_james_r3@cat.com