Společnost Caterpillar se snaží nabídnout výhodné platové podmínky a balíčky benefitů, které přilákají, udrží a motivují žádané zaměstnance, kteří budou společnosti pomáhat k úspěchu. Níže nabízíme všeobecný přehled platů a benefitů, které celosvětově nabízíme.

Plat

Pravděpodobně nejviditelnější částí balíčku odměn společnosti Caterpillar je plat. Díky výhodným platovým podmínkám dokáže společnost Caterpillar přilákat a udržet si talentované zaměstnance. Naše filozofie oceňování kvalitního výkonu pracovníky motivuje a odměňuje za dosahované výsledky.

Kromě platu tvoří důležitou součást bonifikačního programu společnosti Caterpillar také plán pobídek, který zaměstnance odměňuje na základě úspěchu společnosti v důležitých výkonnostních kategoriích.

Benefity

Společnost Caterpillar oceňuje důležitou roli, kterou se zaměstnanci na našem úspěchu podílejí, a nabízí jim balíčky benefitů, které jsou v místních podmínkách velmi výhodné.

Upozornění: Balíčky nabízených benefitů se v jednotlivých zemích liší. Podrobnější informace získáte během procesu náboru. Mezi nabízené benefity obvykle patří důchodové připojištění, možnost spoření, péče o zdraví, placené volno a další výhody, které mohou být vázány na určitou zemi.

Wellness

Společnost Caterpillar pečuje o zdraví a pohodu svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Náš program z oblasti wellness je zaměřen na podporu zdraví a tělesné i duševní pohody doma i na pracovišti. Prostřednictvím vzdělávacích programů a dalších zdrojů nabízíme zaměstnancům informace o tom, jak pečovat o své zdraví, zajistit si dostatek pohybu, zdravě se stravovat a zvládat náročný životní styl.

Program pomoci zaměstnancům (EAP, Employee Assistance Program)

Program pomoci zaměstnancům společnosti Caterpillar (EAP) nabízí osobní profesionální pomoc v případě soukromých problémů, které mohou ovlivňovat zdraví, výkonnost nebo celkovou pohodu zaměstnance. Tato důvěrná a dobrovolná služba je zaměstnancům a jejich blízkým rodinným příslušníkům poskytována zdarma. K dispozici jsou jim informace, poradenství a doporučení, jak se vypořádat s depresemi, úzkostmi, vztahovými potížemi, závislostí na návykových látkách, problémy v práci, problémy s péčí o dítě nebo seniora či právními nebo finančními obtížemi.