Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

"Vyhovíme-li požadavkům našich zákazníků lépe než kdokoli jiný, budou příležitosti naší společnosti neomezené. Jelikož je k tomu třeba nejlepší tým ze všech, potřebujeme talenty, kreativitu a hluboké odborné znalosti. Rovněž potřebujeme kulturu, která je otevřená nejlepším nápadům, podporuje různé názory a způsoby práce a přináší příležitosti profesního rozvoje. Zkrátka potřebujeme prostředí, kde dochází k začlenění.

"Zvyšování rozmanitosti našich zaměstnanců a zákazníků pomocí začlenění nám umožňuje lákat talenty a udržet si je, vytvářet silné obchodní svazky a zajišťovat vysoce efektivní globální týmy. Když spolupracujeme, sdílíme nápady ostatních a vylepšujeme je, můžeme výsledky přinášet efektivněji s pozitivním dopadem na hospodaření společnosti."

Doug Oberhelman, prezident a generální ředitel společnosti Caterpillar
předseda rady Global Diversity Council (Celosvětové rady pro rozmanitost)

„Společnost Caterpillar si dobře uvědomuje, že hlavním motorem inovací jsou různorodost a inkluze. Aktivně spolupracujeme, sdílíme a společně zdokonalujeme své nápady a díky tomu se nám daří pracovat stále efektivněji. Právě různorodost týmu a inkluzivní prostředí společnosti Caterpillar pomáhá budovat lepší svět.“

Kelly Wojda
ředitelka kanceláře Global Diversity & Inclusion (celosvětové kanceláře pro rozmanitost a začlenění)

zaměstnanců

Pro úspěch v celosvětovém měřítku je nezbytné rozmanité prostředí, kde dochází k začlenění. Toto prostředí umožňuje vzniknout těm nejlepším nápadům, včetně těch netradičních. – DJ

Rozmanitost je nedílnou součástí naší práce ve společnosti Caterpillar a stává se jednou z našich konkurenčních výhod. Rozmanitost u nás není jen oceňována, je rovněž oslavována! – Min

Jsou společností působící na celém světě, která ví, že za naším obchodním úspěchem stojí kolektivní přístup. Žádný jedinec se chytrostí ani úspěchem nevyrovná celému týmu Caterpillar a k celosvětovému úspěchu je třeba přispění nás všech. – Cole

Skupiny zdrojů jsou velkým pomocníkem při snaze pochopit kulturu společnosti Cat. Je velkou výhodou mít možnost se spojit se všemi, které jsem v těchto skupinách během své kariéry potkala. – Angela

Skupiny zdrojů jsou hnacím motorem mé vášně pro práci a podporují mé zanícení a odhodlání při vypořádávání se s každodenními úkoly. – Mike

Svět se rychle mění a čím větší rozmanitostí budeme disponovat s ohledem na původ, procesy a zkušenosti, tím větší konkurenční výhodu na trhu získáme. Náš dlouhodobý úspěch zajistí naši zaměstnanci! – Bonnie

Chceme-li, aby lidem na práci opravdu záleželo, musejí mít pocit, že jsou jejich různorodá nadání náležitě oceňována. Výsledkem je pocit týmové práce a rodinné atmosféry, jímž je společnost Caterpillar známá. Díky tomuto pocitu se každé ráno do práce těším. Jedná se rovněž o jednu z největších předností společnosti Caterpillar. – Cheryl

Díky bohu za rozmanitost nápadů, názorů a lidí, kteří jsou součástí týmu Caterpillar! Tato rozmanitost s sebou přináší velké příležitosti, díky nimž může společnost Caterpillar kreativně pronikat na nové trhy, vytvářet nové produkty, zapracovávat vylepšení a využívat svůj potenciál! Když se v minulosti vyskytlo něco odlišného, bylo na to nahlíženo jako souboj dobra se zlem, nyní je to považováno za příležitost ke zdokonalení. – Mark

Osobní růst je založen na spolupráci. Členství ve skupinách zdrojů zvýšila můj vliv a stala se mou studnicí vědění, nápadů a pochopení. – Jerry

Kombinace rozmanitosti a začlenění představuje pro naši společnost zdroj příležitostí. Budeme-li si vážit rozmanitosti a různorodosti našich zaměstnanců, toho nejcennějšího, co máme, oslovíme úspěšně rozmanité spektrum zákazníků a splníme jejich očekávání bez ohledu na to, odkud pocházejí. – Pepe

Těší mě snaha společnosti Caterpillar budovat prostředí plné začlenění. Jelikož jsem nedávno přišel z jiné společnosti, vidím ten rozdíl. Osobně mě jiné kultury velmi zajímají a rozmanité pracovní prostředí si užívám. – Michael

Některé zkušenosti s vedením, které jsem nabyl jako člen rady své skupiny zdrojů, jsem zužitkoval i při své práci. – Brian

Mají-li zaměstnanci podporu skupiny, pracují prostě lépe. Zaměstnanecké skupiny zdrojů právě tuto podporu poskytují! – Stefanie