Young Professionals of Caterpillar (Mladí profesionálové společnosti Caterpillar)

Tato skupina byla vytvořena, aby rozvíjela schopnosti celosvětové komunity mladých profesionálů, umožnila její emancipaci a zapojila ji do procesu podpory úspěchů zákazníků, akcionářů a zaměstnanců společnosti Caterpillar. Jejím cílem je u svých členů rozvíjet profesní dovednosti, sebeuvědomění a znalosti týkající se společnosti Caterpillar, poskytovat svým členům příležitosti zapojit se v místních komunitách a ovlivňovat je, rozšiřovat síť profesních kontaktů, pomáhat jim vytvářet konstruktivní vztahy se spolupracovníky a nadřízenými a podporovat své členy v aktivním podílení se na podnikové strategii.

Vize
Naší vizí je dostat společnost Caterpillar mezi nejatraktivnější celosvětové společnosti pro mladé profesionály.

Cíl
Rozvíjet schopnosti celosvětové komunity mladých profesionálů, umožnit její emancipaci a zapojit ji do procesu podpory úspěchů zákazníků, akcionářů a zaměstnanců společnosti Caterpillar.

Výbory a role

 

  • Komunitních služeb: Zajišťuje příležitosti v rámci komunity a povědomí o ní prostřednictvím schopností vést.
  • Skupinu lze kontaktovat pomocí e-mailu Young_Professionals_of_Caterpillar@cat.com.
  • Zapojení členů: Vítá nové členy, snaží se je udržet a vytváří příležitosti ke vzdělávání, růstu a získávání kontaktů.
  • Profesního rozvoje: Umožňuje členům rozvíjet schopnosti, které zajišťují sebeuvědomění, rovnováhu pracovního života a kariérní úspěch.
  •