Women's Initiative Network (Síť ženských iniciativ)

Síť Women's Initiatives Network (WIN) společnosti Caterpillar byla založena na začátku roku 2006 s cílem podpořit strategii Vize 2020 a získat si přední postavení všude tam, kde za pomoci talentovaných a nadšených zaměstnanců podnikáme. Cílem této sítě je hrát důležitou roli při podpoře společnosti Caterpillar v dosahování strategických cílů. Tato síť prostřednictvím programů a aktivit, které propagují kulturní povědomí, poradenství, nábor a udržení zaměstnanců, profesní růst a přesah na komunity, podporuje iniciativy PEOPLE a cíle celosvětové rozmanitosti společnosti Caterpillar.

V současné době má síť WIN více než 600 členů z řad zaměstnanců po celém světě. V rámci této členské základny fungují čtyři skupiny určené členům, kteří se chtějí setkávat častěji a řešit konkrétní potřeby. Tyto skupiny jsou následující:

Obchodní prozíravost: Zaměřuje se na získávání znalostí a pochopení klíčových podnikových aktivit společnosti Caterpillar a umožňuje zaměstnancům lépe chápat finanční a tržní informace, které stojí za strategiemi společnosti Caterpillar.

Budoucí vedoucí pracovnice: Poskytuje fórum pro méně zkušené profesionálky, které by uvítaly možnost si prostřednictvím navazování kontaktů, výměny informací a poradenství prohloubit svou efektivitu ve společnosti Caterpillar.

Ženy ve vedení: Je zacílena na požadavky a zájmy žen ve vedoucích pozicích v rámci společnosti Caterpillar.

Rovnováha pracovního života: Zaměřuje se na to, jakým způsobem udržují zaměstnanci společnosti Caterpillar rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Tento tým hledá kreativní způsoby pomoci zaměstnancům s rozhodováním, jak postupovat v různých situacích.

Síť WIN pořádá měsíční setkání svých členů, která jsou sponzorována jejími skupinami. Na tato setkání jsou zváni řečníci, kteří se členy rozeberou témata a problémy související se společností Caterpillar a jejími zaměstnankyněmi. Tato setkání rovněž poskytují členům prostor se navzájem seznámit a navazovat kontakty.

Sponzorem sítě WIN (Women's Initiatives Network, Síť ženských iniciativ) je Karl Weiss, viceprezident divize Caterpillar Earthmoving Division (divize společnosti Caterpillar pro zemní práce). Karl, který je nedílnou součástí naší zájmové skupiny, se účastní setkání jejích členů a podílí se na strategickém směřování rady.

Síť lze kontaktovat pomocí e-mailu Womens_Initiatives_Network@cat.com.