Middle Eastern Resource Group (Skupina zdrojů pro Blízký východ)

Žijeme podle hodnot společnosti Caterpillar a podporujeme členy týmu Blízkého východu – nasloucháme, poskytujeme poradenství a vzdělávání a vyjadřujeme komunitě náš vděk. Vytváříme fóra, která umožní sdělení nápadů a sdílení názorů a nezanedbáváme ani důležité kulturní události.

Naše cíle a plány

Pokračovat ve vytváření takového prostředí, které ve společnosti Caterpillar umožní snadné začlenění zaměstnanců z komunity Blízkého východu a pomůže:

  • Budovat profesionální růst a podpořit zaměstnance v realizaci jejich plného potenciálu
  • Získávat nové talenty a udržet si je
  • Podělit se o kulturu a hodnoty Blízkého východu a posílit tak přijetí a porozumění
  • Posílit vztahy v rámci podniku a komunity
  • Žít podle hodnot společnosti Caterpillar tím, že budeme vytvářet rozmanité a přátelské pracoviště
  • Podpořit nováčky tím, že jim ukážeme, jak si vážíme kultury společnosti Caterpillar
  • Podpořit prosperitu a ziskovost společnosti