Lambda Network (Síť Lambda)

Tato síť byla založena v roce 2006 a pomáhá vytvářet prostředí, kde dochází k začlenění zaměstnanců společnosti Caterpillar z řad gayů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů a jejich příznivců (GLBTA). V rámci podpory zásad nulové diskriminace, tedy i diskriminace spojené se sexuální orientací, pomáhá síť Lambda společnosti Caterpillar objasňovat zaměstnancům úhel pohledu komunitu GLBT.

Vize:
Všichni zaměstnanci společnosti Caterpillar jsou stejně cenní a mají rovné příležitosti profesního růstu bez ohledu na sexuální orientaci nebo identitu.

Důležité faktory úspěchu:

  1. Objasníme vedoucím pracovníkům společnosti Caterpillar hodnotu zaměstnanců z řad komunity GLBTA na pracovišti. (Určeno pro: Výbor pro vzdělávání.)
  2. Pomocí smysluplných setkání a společenských aktivit určených členům sítě Lambda budeme v zaměstnancích z řad komunity GLBTA utužovat pocit komunity.
  3. Prostřednictvím opakované osobní komunikace a poradenství budeme pracovat na zapojení našich členů.
  4. Vytvoříme dozorčí radu sestavenou z lidí, kteří se chtějí zasadit o změnu, a tato rada zvýší povědomí o komunitě GLBTA v rámci sítě Lambda a pomůže této síti dosáhnout jejích cílů.

Výbory:
Síť Lambda společnosti Caterpillar tvoří hlavní sponzor, ředitel, jeho zástupce a tři výbory s více než 170 členy. Skupina sestává z těchto výborů:

  1. Aktivit: Plánuje čtvrtletní členská setkání, společenské aktivity, setkání s úřady a každoroční projekt komunitních služeb.
  2. Komunikace: Vytváří a udržuje webové stránky a seznam členů sítě CLN a komunikuje se členy a akcionáři.
  3. Vzdělávání: Ve spolupráci s kanceláří Global Diversity Office (kancelář pro rozmanitost a začlenění) vytváří školení a povědomí týkající se komunity GLBT.

Členské výhody
Každý člen sítě Lambda má možnost navštěvovat členská setkání, společenské aktivity, setkání s úřady a projekty komunitních služeb. Členové i nečlenové se rovněž mohou účastnit našeho poradenského programu, který se přizpůsobí specifickým požadavkům každého jednotlivce (ať už se jedná o jednotlivce, který právě prochází coming outem nebo který potřebuje radu ohledně profesního rozvoje, či o spolupracovníka, nadřízeného nebo příbuzného zaměstnance z řad komunity GLBT).

Síť lze kontaktovat pomocí e-mailu Caterpillar_Lambda_Network@cat.com.