Experienced Professional Direct Hire Resource Group (Skupina zdrojů pro přímé zaměstnávání zkušených profesionálů)

Skupina Experienced Professional Direct Hire Resource Group (EDPH) společnosti Caterpillar byla založena v červnu 2008 za účelem zajištění profesního růstu zkušených profesionálů z řad zaměstnanců této společnosti. Tato skupina klade důraz na přilákání a udržení klíčových talentů a současnou podporu různorodosti dovedností a perspektiv, které každý zaměstnanec společnosti přináší.

S růstem společnosti Caterpillar roste i potřeba najímat profesionály, kteří načerpali zkušenosti prací pro jiné společnosti. Tato skupina zdrojů byla založena s cílem pomoci společnosti tyto jedince najímat a začleňovat, podporovat jejich rozvoj a udržet si je.

Skupina je podporována viceprezidentem Gwennem Henricksem, sponzorem z řad vedoucích pracovníků, a svou dozorčí radou. Skupina sestává z pěti výborů:

Poradní:

 • Kontroluje stávající poradní procesy.
 • Vytváří síť poradců.
 • Efektivně komunikuje s vedoucími náboru. 

Zapojení členů:

 • Propaguje činnost skupiny a přijímá nové zaměstnance.
 • Dotazuje se členů na hodnotu aktivit.
 • Vytváří komunikační prostředky a procesy. 

Schopností vést:

 • Podporuje rozvoj schopností vést.
 • Výrazně se podílí na sponzorování. 

Školicí:

 • Učí vedoucí pracovníky rozpoznávat kulturní překážky a hodnotu zkušených, přímo zaměstnaných profesionálů.
 • Vysvětluje potřebu zaměstnávat zkušené, přímo zaměstnané profesionály.
 • Poukazuje na úspěšné případy. 

Začleňovací:

 • Setkává se s kandidáty.
 • Poskytuje zpětnou vazbu týkající se vhodných příležitostí k setkávání.
 • Pomáhá novým zaměstnancům se rychle začlenit.

Skupina EDPH pořádá měsíční setkání svých členů, která mohou mít podobu formálních prezentací i neformálnějších seznamovacích akcí. Prezentace se týkají zajímavých témat navržených zaměstnanci v souladu s činností pěti výše zmíněných výborů. Jelikož skupina podporuje rozmanitost a začleňování, jsou tato setkání určena všem zaměstnancům společnosti Caterpillar.

Skupinu lze kontaktovat pomocí e-mailu EPDH@cat.com.