Skupina zdrojů pro Čínu

Caterpillar Chinese Resource Group (Skupina zdrojů pro Čínu společnosti Caterpillar) byla založena v červnu 2008 jako prostředník umožňující zaměstnancům společnosti Caterpillar navázat kontakt s čínskou kulturou, jazykem, historií a obchodními zvyklostmi.

Naše vize
Tato skupina je důvěryhodným zdrojem, který podporuje kladné zapojení zaměstnanců a pomáhá společnosti Caterpillar uspět v Číně a jiných částech světa.

Naše poslání
Tato skupina buduje ducha týmu Caterpillar a podporuje povědomí o rozmanitosti a kulturu, v níž dochází k začlenění. Pomáháme zaměstnancům společnosti Caterpillar rozvinout svůj plný potenciál a reagovat na její potřeby týkající se příležitostí, které souvisejí s Čínou.

Výbory a role

  • Výbor zaměstnaneckého rozvoje: Zajišťuje poradenské programy a pomáhá zaměstnancům profesně růst.
  • Výbor kulturního povědomí: Organizuje aktivity propagující čínskou kulturu, povědomí o rozmanitosti a prostředí, kde dochází k začlenění.
  • Výbor pro komunikaci a členy: Je zodpovědný za veškerou komunikaci a správu členů.
  • Výbor pro setkávání: Pomáhá v neformální orientaci novým členům a pomáhá se sociální a kulturní adaptací při návštěvách a přeřazování zaměstnanců.

Člena skupiny lze kontaktovat pomocí e-mailu CCAG@cat.com.