Abled & Disabled Employees Partnering Together

Skupina Abled and Disabled Employees Partnering Together (ADEPT) byla založena v roce 2012 s cílem vytvořit ze společnosti Caterpillar skvělé místo pro zaměstnance s handicapem.

VIZE
Prostřednictvím vzdělávání, osobního rozvoje, podpory a poskytováním služeb zlepšíme obchodní výsledky a umožníme obchodním jednotkám společnosti Caterpillar stát se uznávanými zaměstnavateli osob s handicapem a asistentů osob s handicapem.

POSLÁNÍ – Abychom podpořili Strategický cíl nejlepšího týmu, včleníme rozmanitost a integraci do naší podnikové kultury následujícím způsobem:

  • Upoutání – Podporujeme strategii společnosti Caterpillar najímat a udržet si v organizaci kvalifikované osoby s handicapem.   
  • Rozvoj – Spolupracujeme s obchodními jednotkami za účelem zajištění příležitostí pro profesní růst.
  • Splnění – Nasměrujeme zaměstnance a vedoucí pracovníky k dostupným zdrojům, čímž jim pomůžete zorientovat se v rámci vybavení společnosti, technologií, zásad a postupů.
  • Uplatňování Našich hodnot v praxi – Zapojujeme naše zaměstnance do akcí, aktivit a komunitních služeb, čímž se snažíme o zvýšení povědomí v naší podnikové kultuře.