African American Network (Afroamerická síť)

Síť Caterpillar African American Network (Afroamerická síť společnosti Caterpillar, CAAN) je zájmovou skupinou v rámci společnosti Caterpillar, která podporuje afroamerické zaměstnance. Systém podpory sítě CAAN se stará o potenciální zaměstnance, formální a neformální poradenství, navazování kontaktů a příležitosti k rozvoji.

Síť CAAN podporuje iniciativu People Critical Success Factor (CSF, Důležitý faktor úspěchu zaměstnanců) prostřednictvím kultury, v níž dochází k začlenění a která plně zapojuje nové i stávající zaměstnance v rámci bezpečné náruče týmu Caterpillar. Tato skupina se zaměřuje na vytváření celosvětového týmu vedoucích pracovníků, který má odrážet rozmanitost trhů a komunit, v jejichž rámci působíme.

Síť CAAN je podporována dozorčí radou, které předsedá zástupce ředitele společnosti Caterpillar. Síť sestává ze sedmi výborů, které spolupracují za účelem zlepšení schopnosti společnosti Caterpillar přilákat afroamerické zaměstnance, rozvíjet jejich talent a zapojit je. Jedná se o následující výbory:

  • Komunitních služeb
  • Pro komunikaci
  • Pro setkávání
  • Poradní
  • Statistický
  • Pro navazování kontaktů
  • Řídicí

Síť CAAN pořádá měsíční setkání za účelem navazování kontaktů, na nichž je možno se osobně setkat s vedoucími pracovníky společnosti Caterpillar a představenými komunit. Tato setkání jsou otevřená každému, jelikož představují příležitost, jak demonstrovat odhodlání podílet se na úspěchu společnosti Caterpillar a trvající zájem na zvyšování rozmanitosti, začlenění a zapojení zaměstnanců ve všech možných formách.

Síť lze kontaktovat pomocí e-mailu Caterpillar_African_American_Network@cat.com.