Africa Business Resource Group

Skupina Africa Business Resource Group (ABRG) se soustřeďuje na maximalizaci úspěchu společnosti Caterpillar v Africe získáváním a rozvíjením největších talentů, vytvářením vztahů, zvyšováním povědomí a zlepšováním znalostí o afrických trzích.

Skupina ABRG je podporována dozorčí radou složenou z odborníků z různých oblastí a vedenou viceprezidentem společnosti Caterpillar. Skupina je rozdělená do tří výborů s vedoucími pracovníky přidělenými k následujícím oblastem:

  • Publicita: nábor, komunitní služby
  • Rozvoj: budování kontaktů, poradenství
  • Realizace: obchodní fóra, průzkum trhů, setkávání prodejců a zákazníků

Člena skupiny ABRG můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy ABRG@cat.com.