Zaměstnanecké skupiny zdrojů

Naši zaměstnanci jsou stejně rozmanití jako zákazníci, pro které pracujeme. Máme různé dovednosti a pocházíme z různých prostředí. Ať už však děláme cokoli, sdílíme jednotnou sadu hodnot, které naši společnost spojují. Jelikož se těmito hodnotami, mezi něž patří integrita, dokonalost, týmová práce a závazky, řídíme v životě i při práci, chováme se k ostatním s respektem a vážíme si jejich práce.

Ve společnosti Caterpillar se hlásíme k oslavě rozmanitosti a opravdové jedinečnosti každého jednotlivého zaměstnance, přičemž dopřejeme sluchu jeho nápadům a příspěvkům. Více informací o naší cestě za rozmanitostí a začleněním, včetně podrobností o cílech vedoucích pracovníků, oceněních, úspěších a zaměstnaneckých skupinách zdrojů, naleznete po kliknutí na odkazy níže.


African American Network (Afroamerická síť)

Caterpillar African American Network (Afroamerická síť společnosti Caterpillar, CAAN) je zájmovou skupinou v rámci společnosti Caterpillar, která podporuje afroamerické zaměstnance.

Další informace

Africa Business Resource Group

Skupina Africa Business Resource Group (ABRG) se soustřeďuje na maximalizaci úspěchu společnosti Caterpillar v Africe získáváním a rozvíjením největších talentů, vytvářením vztahů, zvyšováním povědomí a zlepšováním znalostí o afrických trzích.

Další informace

Armed Forces Support Network (Síť pro podporu ozbrojených sil)

Síť CAFSN prostřednictvím svých čtyř výborů (pro podporu vojáků a rodin, pro partnerství, pro zapojení a pro růst), poradních programů a programů pro navazování kontaktů podporuje osobní a profesní rozvoj válečných veteránů zaměstnaných ve společnosti Caterpillar.

Další informace

Asian Indian Community (Indické společenství)

Skupina podporuje snahy společnosti přilákat indické zaměstnance, udržet si je a zapojit je. Současně funguje jako podnikový prostředek řešení problémů spojených s indickou kulturou.

Další informace

Abled & Disabled Employees Partnering Together

Skupina Abled and Disabled Employees Partnering Together (ADEPT) byla založena v roce 2012 s cílem vytvořit ze společnosti Caterpillar skvělé místo pro zaměstnance s handicapem.

Další informace

Skupina zdrojů pro Čínu

Caterpillar Chinese Resource Group (Skupina zdrojů pro Čínu společnosti Caterpillar) byla založena v červnu 2008 jako prostředník umožňující zaměstnancům společnosti Caterpillar navázat kontakt s čínskou kulturou, jazykem, historií a obchodními zvyklostmi.

Další informace

Experienced Professional Direct Hire Resource Group (Skupina zdrojů pro přímé zaměstnávání zkušených profesionálů)

Skupina Experienced Professional Direct Hire Resource Group (EDPH) společnosti Caterpillar byla založena v červnu 2008 za účelem zajištění profesního růstu zkušených profesionálů z řad zaměstnanců této společnosti.

Další informace

Korean Resource Group (Skupina zdrojů pro Koreu)

Skupina Korean Resource Group (Skupina zdrojů pro Koreu) společnosti Caterpillar usiluje o propagaci začlenění a respektu, podporuje kvalitu a inovace zaměstnanců této společnosti na pracovišti i v místních komunitách a podporuje obchodní růst v Asii, zejména v Jižní Koreji.

Další informace

Lambda Network (Síť Lambda)

Tato síť byla založena v roce 2006 a pomáhá vytvářet prostředí, kde dochází k začlenění zaměstnanců společnosti Caterpillar z řad gayů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů a jejich příznivců (GLBTA).

Další informace

Latino Connection (Latinskoamerický spolek)

Spolek Caterpillar Latino Connection (Latinskoamerický spolek společnosti Caterpillar) byl formálně vytvořen v únoru 2006 jako prostředník umožňující zaměstnancům společnosti Caterpillar navázat kontakt s latinskoamerickou kulturou, jazykem, historií a obchodními zvyklostmi.

Další informace

Middle Eastern Resource Group (Skupina zdrojů pro Blízký východ)

Žijeme podle hodnot společnosti Caterpillar a podporujeme členy týmu Blízkého východu – nasloucháme, poskytujeme poradenství a vzdělávání a vyjadřujeme komunitě náš vděk.

Další informace

Women's Initiative Network (Síť ženských iniciativ)

Síť Women's Initiatives Network (WIN) společnosti Caterpillar byla založena na začátku roku 2006 s cílem podpořit strategii Vize 2020 a získat si přední postavení všude tam, kde za pomoci talentovaných a nadšených zaměstnanců podnikáme.

Další informace

Young Professionals of Caterpillar (Mladí profesionálové společnosti Caterpillar)

Tato skupina byla vytvořena, aby rozvíjela schopnosti celosvětové komunity mladých profesionálů, umožnila její emancipaci a zapojila ji do procesu podpory úspěchů zákazníků, akcionářů a zaměstnanců společnosti Caterpillar.

Další informace