Rozmanitost a začlenění

Cílem společnosti Caterpillar je rozmanité prostředí, kde dochází k začlenění a kde jsou oceňovány jedinečné zkušenosti, názory a nadání našich zaměstnanců po celém světě. Je jasné, že díky tomuto cíli je naše společnost silnější. Co nás však sjednocuje?

Naší vizí je neustále pracovat na vývoji nejlepšího týmu, který bude vytvářet inovativní řešení pro naše zákazníky po celém světě, přinášet vynikající výsledky našim akcionářům a mít kladný dopad na osoby a komunity, pro které pracujeme.

Jako součást kultury podporující rozmanitost a začlenění založila společnost Caterpillar zaměstnanecké skupiny zdrojů sestávající z nadšených zaměstnanců, kteří zajišťují příležitosti pro osobní a profesní rozvoj a pomáhají zavádět inovace. Členem těchto skupin se může stát jakýkoli aktivní zaměstnanec společnosti Caterpillar.

Více informací o naší cestě za rozmanitostí a začleněním naleznete pod níže uvedenými odkazy.