Women's Initiative Network (Síť ženských iniciativ)

Síť ženských iniciativ (WIN) je zaměstnanecká skupina zdrojů společnosti Caterpillar (ERG).  Síť WIN byla založena v roce 2006 a zaměstnancům napříč společností Caterpillar poskytuje příležitosti k osobnímu a profesnímu rozvoji.  

O deset let později má síť WIN více než 3 000 členů a 50 poboček po celém světě.  

Vize:  

Stavit na síle žen a vytvářet napříč společností Caterpillar silná spojení za účelem podpory osobního a profesního růstu.  

Mise:  

WIN je podpůrná síť, která urychluje obchodní výsledky prostřednictvím rozvoje žen sloužících jako katalyzátor celosvětových a místních změn.  

Síť WIN Global se zaměřuje na celosvětové události a programy a slouží zaměstnancům napříč společností Caterpillar.  Dále máme na mnoha místech místní pobočky, které nabízejí příležitosti pro fyzickou účast na úrovni závodu i komunity.  Zvažte zapojení do činnosti své místní pobočky.  

Obchodní prozíravost – Zaměřuje se na získávání znalostí a pochopení klíčových podnikových aktivit společnosti Caterpillar a umožňuje zaměstnancům lépe chápat finanční a tržní informace, které stojí za strategiemi společnosti Caterpillar.

Budoucí vedoucí pracovnice – Poskytuje fórum pro méně zkušené profesionálky, které by uvítaly možnost si prostřednictvím navazování kontaktů, výměny informací a poradenství prohloubit svou efektivitu ve společnosti Caterpillar.

Ženy ve vedení – Je zacílena na požadavky a zájmy žen ve vedoucích pozicích v rámci společnosti Caterpillar.

Rovnováha v pracovním a osobním životě – Zaměřuje se na způsob, jakým zaměstnanci společnosti Caterpillar zajišťují rovnováhu potřeb zaměstnání a domácnosti. Tento tým nachází kreativní způsoby, jak zaměstnancům pomoci činit rozhodnutí, která v jejich situaci fungují nejlépe.

Síť WIN pořádá měsíční setkání svých členů, která jsou sponzorována jejími skupinami. Na tato setkání jsou zváni řečníci, kteří se členy rozeberou témata a problémy související se společností Caterpillar a jejími zaměstnankyněmi. Tato setkání rovněž poskytují členům prostor se navzájem seznámit a navazovat kontakty.

Sponzorem sítě WIN (Women's Initiatives Network, Síť ženských iniciativ) je Karl Weiss, viceprezident divize Caterpillar Earthmoving Division (divize společnosti Caterpillar pro zemní práce). Karl, který je nedílnou součástí naší zájmové skupiny, se účastní setkání jejích členů a podílí se na strategickém směřování rady.

Síť lze kontaktovat pomocí e-mailu Womens_Initiatives_Network@cat.com.