Latino Connection (Latinskoamerický spolek)

Latinskoamerický spolek společnosti Caterpillar byl formálně vytvořen v únoru 2006 jako prostředník umožňující zaměstnancům společnosti Caterpillar navázat kontakt s latinskoamerickou kulturou, jazykem, historií a obchodními zvyklostmi. Členové spolku CLC se scházejí například na měsíčních setkáních, seznamovacích akcích, seminářích profesního rozvoje, akcích souvisejících se zapojením do komunity & a externím náborem zaměstnanců.

Naše vize

Pomoci společnosti Caterpillar dosáhnout předního světového postavení za přispění zaměstnanců, multikulturalismu a začlenění.

Naše poslání

Zajištění vysoké kvality činností společnosti Caterpillar v celosvětovém měřítku s využitím latinskoamerické kultury jako konkurenční výhody.

Důležité faktory úspěchu / výbory

  • Externího náboru zaměstnanců: Poskytuje cennou podporu a zdroje při náboru zaměstnanců společnosti Caterpillar.
  • Zapojení do komunity: Zlepšuje pověst společnosti Caterpillar mezi členy latinskoamerické komunity a umožňuje členům se zapojovat do komunitních aktivit.
  • Profesního rozvoje: Pomáhá členům spolku k úspěchu prostřednictvím poradenství, plánování kariéry a rozvoje schopnosti vést.
  • Jazykové a kulturní podpory: Poskytuje překlady zaměstnancům, prodejcům a návštěvníkům společnosti Caterpillar z celého světa a stará se o ně.
  • Navazování kontaktů a společenských příležitostí: Zajišťuje společenské aktivity a akce sloužící k navazování kontaktů, které podporují cíle související s udržením, zapojením a začleněním zaměstnanců.

Strategické oblasti zdokonalování / výbory (podporují kritické faktory úspěchu spolku)

  • Dosažení nezbytného počtu členů
  • Efektivní komunikace
  • Rozvoj partnerství v rámci procesů

Spolek lze kontaktovat pomocí e-mailu Caterpillar_Latino_Connection@cat.com.