Lambda Network (Síť Lambda)

Síť Lambda společnosti Caterpillar byla vytvořena v roce 2006 a pomáhá vytvářet prostředí inkluze pro gay, lesbické, bisexuální a transgender zaměstnance společnosti Caterpillar a jejich příznivce (GLBTA). Síť Lambda podporuje politiku nulové diskriminace ve společnosti Caterpillar, včetně sexuální orientace, a pomáhá vzdělávat zaměstnance v otázkách perspektivy komunity GLBT.

Vize:

Všichni zaměstnanci společnosti Caterpillar jsou stejně cenní a mají rovné příležitosti profesního růstu, bez ohledu na sexuální orientaci nebo identitu.

Důležité faktory úspěchu:

  1. Objasníme vedoucím pracovníkům společnosti Caterpillar hodnotu zaměstnanců z řad komunity GLBTA na pracovišti. (Určeno pro: Výbor pro vzdělávání)
  2. Pomocí smysluplných setkání a společenských aktivit určených členům sítě Lambda budeme v zaměstnancích z řad komunity GLBTA utužovat pocit komunity.
  3. Prostřednictvím opakované osobní komunikace a poradenství budeme pracovat na zapojení našich členů.
  4. Vytvoříme dozorčí radu sestavenou z lidí, kteří se chtějí zasadit o změnu, a tato rada zvýší povědomí o komunitě GLBTA v rámci sítě Lambda a pomůže této síti dosáhnout jejích cílů.

Výbory:

Síť Lambda společnosti Caterpillar tvoří hlavní sponzor, ředitel, jeho zástupce a tři výbory s více než 170 členy. Skupina sestává z těchto výborů:

  1. Aktivity – Plánuje čtvrtletní členská setkání, společenské aktivity, setkání s úřady a každoroční projekt komunitních služeb.
  2. Komunikace – Vytváří a udržuje webové stránky a seznam členů sítě CLN a komunikuje se členy a akcionáři.
  3. Vzdělávání – Ve spolupráci s kanceláří Global Diversity Office (kancelář pro rozmanitost a začlenění) vytváří školení a povědomí týkající se komunity GLBT.

Členské výhody

Každý člen sítě Lambda má možnost navštěvovat členská setkání, společenské aktivity, setkání s úřady a projekty komunitních služeb. Členové i nečlenové se rovněž mohou účastnit našeho poradenského programu, který se přizpůsobí specifickým požadavkům každého jednotlivce (ať už se jedná o jednotlivce, který právě prochází "coming outem" nebo který potřebuje radu ohledně profesního rozvoje, či o spolupracovníka, nadřízeného nebo příbuzného zaměstnance z řad komunity GLBT).

Síť lze kontaktovat pomocí e-mailu Caterpillar_Lambda_Network@cat.com.