Asian Indian Community (Indické společenství)

Společenství C-AIC bylo založeno v roce 2008, aby sloužilo potřebám zaměstnanců indického původu a hájilo jejich zájmy. Společenství pracuje na vývoji systému výměny znalostí a neformální interakce a vyhledává dostupné zdroje určené k rozvoji základních dovedností. Skupina podporuje snahy společnosti přilákat indické zaměstnance, udržet si je a zapojit je. Současně funguje jako podnikový prostředek řešení problémů spojených s indickou kulturou.

Společnost Caterpillar je uznávána jako přední světová společnost v oblasti náboru, udržení a zapojení zaměstnanců indického původu.

Společenství C-AIC bude podporovat zaměstnance indického původu, zlepšovat jejich schopnosti a dovednosti a umožní jim využít maximum jejich potenciálu.

Výbory a role

  • Výbor pro setkávání: Pomáhá potenciálním kandidátům při neformální orientaci, aby se stali produktivními členy týmu Caterpillar. Pomáhá se sociální a kulturní adaptací při návštěvách a přeřazování zaměstnanců.
  • Výbor pro komunikaci: Je zodpovědný za veškerou komunikaci.
  • Členský výbor: Podporuje růst počtu členů, zajišťuje, aby byli vhodným způsobem zastoupeni na všech úrovních, pořádá průzkumy mezi členskou základnou, zjišťuje potřeby členů, tlumočí požadavky a potřeby členů jiným výborům a vytváří členské statistiky.
  • Společenský výbor: Organizuje aktivity, které podporují navazování kontaktů a neformální výměnu informací.
  • Poradní a školicí výbor: Implementuje programy, které podporují sdílení znalostí. Zve řečníky a organizuje semináře a aktivity, které členům umožňují se plně podílet na dosahování cílů společnosti Caterpillar.

Společenství C-AIC svým členům umožňuje zužitkovat nevyužitý potenciál a vytvořit si neformální pracovní vztahy s ostatními členy, které jim pomohou uspět a které společnost Caterpillar Inc. posunou kupředu.

Společenství C-AIC je skvělým místem k rozvoji schopností vést, komunikovat a vytvářet týmového ducha. Získané schopnosti je následně možno využít přímo na pracovišti. Příležitosti ke komunitnímu zapojení budou prozkoumány v budoucnu.

Společenství C-AIC lze kontaktovat pomocí e-mailu Caterpillar_Asian_Indian_Community@cat.com.