Armed Forces Support Network (Síť pro podporu ozbrojených sil)

Caterpillar Armed Forces Support Network (CAFSN, Síť společnosti Caterpillar pro podporu ozbrojených sil) byla založena v květnu 2007. Síť CAFSN prostřednictvím svých čtyř výborů (pro podporu vojáků & a rodin, pro partnerství, pro zapojení a pro růst), poradních programů a programů pro navazování kontaktů podporuje osobní a profesní rozvoj válečných veteránů zaměstnaných ve společnosti Caterpillar. Síť CAFSN je rovněž připravena těmto zaměstnancům společnosti Caterpillar a jejich rodinám pomoci při návratu do civilního života.

Každý ze čtyř výborů této sítě se zaměřuje na jednu důležitou oblast:

  • Výbor pro růst: Zkoumá možnosti partnerství s korporátními organizacemi za účelem poukázání na zkušenosti a znalosti veteránů, kteří se ucházejí o zaměstnání ve společnosti Caterpillar.
  • Výbor pro zapojení: Podporuje členy, aby se zapojili do různých aktivit sítě CAFSN.
  • Výbor pro partnerství: Zřizuje vojenské a komunitní podpůrné sítě, které se podílejí na podpoře ozbrojených sil s cílem naplňovat nezbytné faktory úspěchu sítě CAFSN.
  • Výbor pro podporu vojáků & a rodin: Podporuje zaměstnance společnosti Caterpillar povolané do aktivní služby a jejich rodiny.

Další úlohou sítě CAFSN je v rámci společnosti Cat a jejích prodejců pomáhat s náborem a profesním růstem veteránů. Síť CAFSN je přesvědčena, že ve vojenské službě získané dovednosti a "odhodlanost" mohou společnosti Caterpillar přinést ohromný užitek po celém světě.

Síť lze kontaktovat pomocí e-mailu CAFSN@cat.com.