African American Network (Afroamerická síť)

Afroamerická síť společnosti Caterpillar (CAAN) je Zaměstnanecká skupina zdrojů v rámci společnosti Caterpillar, která podporuje afroamerické zaměstnance. Systém podpory sítě CAAN se stará o potenciální zaměstnance, formální a &neformální poradenství, navazování kontaktů a příležitosti k rozvoji.

Síť CAAN podporuje strategické cíle společnosti Caterpillar: vybudovat nejlepší tým, poskytovat špičkové výsledky a stát se celosvětovým lídrem vytvářením kultury, v níž dochází k začlenění a která plně zapojuje nové i stávající zaměstnance. Tato skupina se zaměřuje na vytváření celosvětového týmu vedoucích pracovníků, který má odrážet rozmanitost trhů a komunit, v jejichž rámci působíme.

Síť CAAN je podporována dozorčí radou, které předsedá zástupce ředitele společnosti Caterpillar. Organizaci tvoří pět výborů, které spolupracují za účelem zlepšení schopnosti společnosti Caterpillar přilákat výjimečné talenty, rozvíjet je a zapojit.  Jedná se o následující výbory:

  • Přitáhnout
  • Udržet
  • Podpořit
  • Vliv na podnikání
  • Aktivace

Síť CAAN pořádá čtvrtletní setkání za účelem navazování kontaktů, na nichž je možno se osobně setkat s vedoucími pracovníky společnosti Caterpillar a představenými komunit. Tato setkání jsou otevřená každému, jelikož představují příležitost, jak demonstrovat odhodlání podílet se na úspěchu společnosti Caterpillar a trvající zájem na zvyšování rozmanitosti, začlenění a zapojení zaměstnanců ve všech možných formách.

Síť lze kontaktovat pomocí e-mailu Caterpillar_African_American_Network@cat.com.