Ženy ve společnosti Caterpillar

Náš úspěch závisí na zaměstnávání nejlepších talentů a rovnost pohlaví na pracovišti je důležitým prostředkem, jak můžeme vybudovat ten nejlepší možný tým. Narůstající složitost našeho podnikání vyžaduje, abychom měli ty správné talenty na správném místě ve správný čas. Výzkumy dokonce ukazují, že společnosti, které dosáhnou rovnosti pohlaví, především na vedoucích pozicích, dosahují pozitivnějších výsledků. Tato problematika je důležitá jak pro muže, tak pro ženy, a je zásadní pro prosazování hodnot společnosti na celosvětové úrovni. Až budou ženy ve společnosti Caterpillar hrát klíčovou roli, bude z toho těžit celá společnost.    

Ženy ve vedení

Iniciativa Ženy ve vedení je náš úmyslný, jasně zacílený krok na stálé cestě za ovlivněním rovnosti pohlaví. Podporujeme celosvětové změny v oblasti talentů mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky a pomáháme našim ženským zaměstnancům –  a společnosti Caterpillar – aby do budoucna získaly konkurenceschopnou pozici. Existují tři hlavní oblasti, na které se ve snaze o prosazení této klíčové změny musíme soustředit:

Sponzorství
Svou podporu ženám inspirujícím velké myšlenky a inovace dáváme nahlas najevo. To znamená, že náležitě oceňujeme a oslavujeme ženy, které jsou schopny dosahovat výsledků.

Základna
Zajišťujeme, aby ženy měly rovný přístup k příležitostem v oblasti rozvoje kariéry a vedení a podporujeme snahu o to, aby se práce v naší společnosti ujalo více žen.  

Kultura
Aktivně utváříme zásady a postupy, abychom ženy lépe podpořili a inspirovali k zahájení nebo pokračování kariéry v naší společnosti. Naše Women’s Initiative Network (Síť ženských iniciativ) je jedna z mnoha skupin zaměřených na toto úsilí.

#BEBOLDFORCHANGE: Zjistěte více o našem partnerství s Mezinárodním dnem žen.

 
Související články