ROZMANITOST A ZAČLENĚNÍ

Rozmanitost a začlenění

Usilujeme o to, aby naše pracoviště byla různorodá a odrážela tak širokou škálu zákazníků po celém světě, kterým dodáváme služby. Ve společnosti Caterpillar oceňujeme jedinečné zkušenosti, názory a nadání všech našich zaměstnanců. Různé úhly pohledu nám pomáhají dosáhnout nejlepších pracovních výsledků a dělat pozitivní změny v komunitách, v nichž žijeme a pracujeme. A na tom nám záleží.

Abychom zajistili, že naše myšlenka rozmanitosti a začlenění sahá do všech koutů společnosti Caterpillar, založili jsme Zaměstnanecké skupiny zdrojů. Zaměstnanecké skupiny zdrojů propojují oddané zaměstnance, kteří sdílejí podobné životní zkušenosti nebo zájmy. Tyto skupiny zajišťují příležitosti pro osobní a profesní rozvoj a také pomáhají podporovat inovace. Členem těchto skupin se může stát jakýkoli aktivní zaměstnanec společnosti Caterpillar.

Více informací o naší cestě za rozmanitostí a začleněním naleznete pod níže uvedenými odkazy.