Dodavatelský řetězec

Na materiálech záleží. Stejně jako na vás.

Za každou novou silnicí nebo mostem, které propojují lidi a pomáhají obchodování, stojí flotila strojů Cat®, jež je postavily – a tyto stroje jednou byly jen železo a ocel. Vaší odpovědností coby člena našeho týmu distribučního řetězce bude zajistit, že se tyto suroviny bezpečně dostanou do našich továren, kde se promění v produkty, které pomáhají budovat lepší svět. Hledáme specialisty na dodavatelský řetězec, kteří jsou orientováni na proces a výsledek, a dále:

  • Mají dobře vyvážené schopnosti v oblasti techniky a mezilidských vztahů
  • Jsou ochotni převzít odpovědnost za kvalitu, rychlost a bezpečnost provozu
  • Umí spolupracovat s ostatními a motivovat je
  • Chtějí pracovat v týmovém prostředí

Vybudujte si kariéru ve společnosti, která udává standardy.

Procesy v dodavatelském řetězci společnosti Caterpillar jsou natolik komplexní a úspěšné, že se s námi pravidelně srovnávají jiné společnosti a v mnoha vzdělávacích institucích nás představují jako případovou studii. Při práci v této oblasti bude vaší odpovědností zajistit, že máme potřebný materiál na místě a v čase, kdy ho potřebujeme pro plnění požadavků zákazníků. To může zahrnovat interakci s dodavateli nebo používání nejnovějších digitálních a analytických nástrojů a nástrojů pro tvorbu předpovědí přesného počtu jednotek potřebných v konkrétním časovém rámci, umístění a konfiguraci.

Při zlepšování svých dovedností budete mít příležitost si vyzkoušet různé role v oblasti dodavatelského řetězce nebo pracovní pozice v oblasti zásobování či jiných částí společnosti. Můžete také získat příležitost zúčastnit se našeho tříletého rotačního programu profesního rozvoje. Ten se zaměřuje na oblasti vůdčích dovedností, řízení dodavatelského řetězce, výrobních technologií, zásobování a ochrany zdraví a bezpečnosti a umožňuje vám tak prozkoumat různé aspekty našeho podnikání a získat nové technické a vůdčí schopnosti.