Zásobování

Společnosti Caterpillar záleží na správných materiálech.

Při výrobě produktů pro budování lepšího světa jsou zapotřebí stovky tisíc různých typů zboží: suroviny a nástroje pro výrobu našeho vybavení, software pro jeho návrh, a dokonce vybavení kanceláří našeho podniku. Povinností našeho týmu zásobování je tyto produkty obstarat – na správném místě, ve správný čas, za správnou cenu a pomocí nejnovějších technologií v oblasti e-sourcingu. Součástí naší celosvětové sítě zásobování se můžete stát, pokud jste:

  • Motivovaní k dosahování náročných cílů
  • Zodpovědní za dosahování dobrých výsledků
  • Zkušení při vyjednávání s dodavateli
  • Připraveni aplikovat a rozvíjet své vědomosti v oblasti obchodu

Nabízíme tolik příležitostí, kolik máme produktů.

Ve společnosti se stovkami produktů a závodů, z nichž všechny vyžadují materiály, je široká škála variability a příležitostí. Můžete spolupracovat s týmem výrobních technologií při obstarávání materiálů pro hotové výrobky, řídit kategorii materiálů používaných napříč produktovými řadami nebo obstarávat zboží nepřímo používané při každodenní práci. Nebo se můžete stát součástí našeho přepravního týmu a řídit dopravu vybavení Cat® po celém světě.

Jelikož budete úzce spolupracovat s našimi týmy zabývajícími se logistikou a řízením dodavatelského řetězce, můžete získat příležitost k plnění pracovních úkolů také v těchto oblastech. Doporučujeme vám prozkoumat různé pracovní pozice a usilovat o získání externích certifikátů, které vám pomohou s rozvojem kariéry. Čerství absolventi vysokých škol mohou být vybráni k účasti v našem programu pro rozvoj vůdčích a technických dovedností, což je tříletý rotační program umožňující získat hluboké praktické zkušenosti a pracovat na osobním rozvoji.