Marketing a zákaznická podpora

Staňte se součástí značky, která světu pomáhá posunout se kupředu.

Marketing ve společnosti Caterpillar zahrnuje mnohem víc, než jen vytváření brožur nebo uzavírání prodejních smluv. Je o vyprávění příběhů, které demonstrují celosvětový dosah naší činnosti a počet životů, které každý den ovlivňujeme. Je o zjišťování potřeb našich zákazníků a vyjadřování způsobů, jak můžeme zajistit lepší produktivitu, ziskovost a udržitelnost jejich podnikání. A je o používání nejnovějších digitálních a analytických nástrojů k zajištění, že to, co nabízíme, lze rychle a snadno získat, používat a udržovat. Úspěšnou součást našeho marketingového týmu schopného rychlého myšlení a rychlých reakcí můžete tvořit tehdy, jestliže jste:

  • Zaměřeni na pochopení podnikání zákazníků
  • Ochotni se učit a držet krok s technologiemi a trendy
  • Schopni se přizpůsobit proměnlivému tempu podnikání
  • Připraveni přinášet do své práce inovativní nápady a podnikatelského ducha

Ponořte se hluboko. Na vaší práci záleží.

Pracovní příležitosti v oblasti marketingu zahrnují vše od kreativních pozic přes prodej a podporu až po e-business a další role. Naši značku můžete propagovat prostřednictvím online videokampaní, podpory prodejních aktivit prodejců, školení zákazníků pro používání vybavení, vytváření digitálních ovládacích panelů s kompletním přehledem flotily zákazníka nebo analýzy palubních dat ze strojů za účelem předvídání jejich závad.

Ať již je vaším úkolem cokoli, získáte komplexní představu o našem podnikání – což jsou klíčové znalosti při budování kariéry v oblasti marketingu i při přechodu do jiných oblastí. Náš přístup k vývoji založený na silných stránkách osobnosti vám umožňuje se zaměřit na to, co vám jde dobře, a pomáhá vám tyto dovednosti využít. Můžete také získat příležitost zúčastnit se dvouletého programu pro školení v oblasti marketingu, který zahrnuje rotační zařazení v různých odděleních společnosti a odvětvích oboru. Mnozí vedoucí pracovníci napříč společností Caterpillar jsou absolventy tohoto vysoce konkurenčního programu.