Podnikání pro nás znamená nastavovat vysoké standardy.

Budování a udržování reputace jedné z nejrespektovanějších společností na světě není jednoduché. Záleží na každém zaměstnanci a každém dni – protože naše činy a rozhodnutí sdělují světu, kým jsme. Úkolem našeho právního týmu je udržovat pověst společnosti Caterpillar a zajistit, že naše organizace a naši lidé dodržují obchodní praktiky zakotvené v etice a dodržování předpisů. V této oblasti uspějete, pokud:

  • Jste strategicky zaměřený týmový hráč
  • Chcete fungovat jako důvěryhodný poradce
  • Jste oddáni myšlence dodržovat hodnoty zakotvené v našich zásadách chování

Práce, na které záleží – pro naši společnost a naše komunity.

Bez ohledu na to, v čem tkví vaše vášeň nebo odbornost, v našem týmu právních služeb najdete své místo. Jelikož jsme tak různorodá společnost nabízející mnoho různých produktů a služeb po celém světě, najdete u nás celou škálu příležitostí: duševní vlastnictví a patentové právo. Soudní spory v oblasti obchodu, produktů a zaměstnávání. Daně, cenné papíry, pojištění a dodržování předpisů.

Navíc budete mít možnost prostřednictvím zavedeného programu pro veřejné blaho využít své právní dovednosti pro dobro potřebných. Naši zaměstnanci poskytují bezplatnou právní pomoc a podporu našim místním komunitám a prostřednictvím spolupráce s vládními i nevládními agenturami také rozvojovým zemím po celém světě.