Tipy Pro Absolvování Pohovoru

Na pohovoru máte příležitost promluvit o svých zkušenostech a dozvědět se více o společnosti Caterpillar. Nejlépe uděláte, když na pohovor přijdete s pozitivním přístupem. Část pozitivního přístupu můžete získat tím, že se připravíte.

Příprava na pohovor:

 • Věnujte pozornost svému vzhledu.
 • Zjistěte si, kam na pohovor jít.
 • Pro cestu na pohovor si vyhraďte dostatek času.
 • Buďte připraveni hovořit o svých pracovních zkušenostech, vzdělání a společenském prostředí souvisejícím s prací, kterou hledáte.
 • Buďte přátelští, uvolnění, buďte sami sebou.
 • Pozorně naslouchejte.
 • Připravte si promyšlené dotazy.

Otázky, které při pohovoru můžete dostat

 • Povězte mi o práci, kterou jste dělali a která vyžadovala, abyste věnovali velkou pozornost detailům. Jak jste s tím byli spokojeni nebo nespokojeni a proč?
 • Všichni jsme v pracovních životech pocítili stres. Povězte mi o pracovních situacích, které vám stres způsobují. Jak takový stres obvykle zvládáte?
 • Povězte mi o nejobtížnější změně, které jste v zaměstnání čelili. Co jste udělali a jaké to mělo výsledky?
 • Popište situaci, kdy jste viděli problém a provedli jste kroky k jeho vyřešení, namísto abyste čekali, až to udělá někdo jiný. Jaké kroky jste provedli? Co vás k provedení kroků přimělo a jaké měly vaše kroky výsledky?